Rated 4.3/5 based on 9 votes

Thái Tử Bảo Long (1936-2007)Thái Tử Bảo Long (1936-2007)


Nguyễn Phúc Bảo Long (4 tháng 1 năm 1936 - 28 tháng 7 năm 2007) là vị hoàng thái tử cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Ông là con trai của Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu. Thái Tử Bảo Long khi còn nhỏ đội mũ Thất Long Đường Cân mặc triều phục.
Hoàng tử Bảo Long lúc mới sinh ở điện Kiến Trung năm 1936.Vua Bảo Đại khi còn nhỏ (trái) và Thái Tử Bảo Long ( phải)Thái tử Bảo Long với gia sư người Thụy Sĩ ở Huế năm 1939
 Thái Tử Bảo Long khi còn nhỏ đội mũ Thất Long Đường Cân mặc triều phục trong lễ phong Thái Tử năm 1939.
 Thái tử Bảo Long và các quan đại thần trong lễ phong Thái Tử năm 1939
Thái tử Bảo Long trong bộ quốc phục.
Thái tử Bảo Long khi là một sĩ quan quân đội.
 Thái tử Bảo Long được in lên tem thư.
Nguyễn Phúc Bảo Long trên tem thư (bộ mặc áo dài)
 
Nguyễn Phúc Bảo Long trên tem thư (bộ mặc quân phục)
Nguyễn Phúc Bảo Long trên tem thư.
No comments

Theme images by Nikada. Powered by Blogger.