Rated 4.3/5 based on 9 votes

Vua Hàm Nghi (1871-1943)

 

Vua Hàm Nghi (1871-1943)


Vua Hàm Nghi tên là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, còn có tên là Minh. Ông là con thứ 5 của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn, sinh ngày 17 tháng 6 năm Tân Mùi (3-8-1871).


Sau khi vua Kiến Phúc mất, ngày 12 tháng 6 năm Giáp Thân (2-8-1884) Ưng Lịch được đưa lên ngôi Vua, đặt niên hiệu là Hàm Nghi lúc mới 14 tuổi. Binh biến năm Ất Dậu (5-7-1885) xảy ra, vua Hàm Nghi cùng quần thần ra Tân Sở, phát hịch Cần Vương, phát động phong trào kháng Pháp trên toàn quốc. Quân Pháp nhiều lần kêu gọi Hoàng đế quay về nhưng thất bại. 

Ngày 30 tháng 10 năm 1888, tên Trương Quang Ngọc (người hầu của Hoàng đế) bị Pháp mua chuộc nên đem người bắt vua Hàm Nghi dâng cho Pháp. Vua Hàm Nghi bị quân Pháp bắt đi đày ở Algérie vào ngày 13 tháng 1 năm 1889. Vua sống ở đó cho đến lúc mất (4-1-1943), thọ 72 tuổi. Vua Hàm Nghi có 3 người con (1 trai, 2 gái).


 
 Vua Hàm Nghi (1884-1885)
 Vua Hàm Nghi (1884-1885)
Vua Hàm Nghi (1884-1885) Biệt thự Pins gần Alger, nơi an trí vua Hàm Nghi.
 Cảnh vua Hàm Nghi bị bắt.Tin vua Đồng Khánh từ trần và vụ bắt giữ vua Hàm Nghi.Cựu hoàng Hàm Nghi, tù nhân của nước Pháp tại Alger.Tòa Tổng Giám mục Alger, nơi diễn ra lễ cưới của vua Hàm Nghi năm 1904. Năm 1904, trong thời gian lưu đày, cựu hoàng Hàm Nghi cưới bà vợ người Pháp.
 Năm 1904, trong thời gian lưu đày, cựu hoàng Hàm Nghi cưới bà vợ người Pháp.

 Năm 1904, trong thời gian lưu đày, cựu hoàng Hàm Nghi cưới bà vợ người Pháp.
 Năm 1904, trong thời gian lưu đày, cựu hoàng Hàm Nghi cưới bà vợ người Pháp. Vua Hàm Nghi năm 1926 tại Alger, thủ đô Algérie.
  Vua Hàm Nghi năm 1926 tại Alger, thủ đô Algérie. Vua Hàm Nghi năm 1926 tại Alger, thủ đô Algérie.
Kiếm của Vua Hàm Nghi. 

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.