Rated 4.3/5 based on 9 votes

Vua Đồng Khánh (1864-1889)

 

Vua Đồng Khánh (1864-1889)Vua Đồng Khánh tên là Nguyễn Phúc Ưng Thị, còn có tên là Đường và Biện. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, sinh ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Tý (19-2-1864). Năm 1865 lúc được 2 tuổi, Ưng Thị được vua Tự Đức nhận làm con nuôi và giao cho bà Thiện Phi Nguyễn Thị Cẩm chăm sóc, dạy bảo.


Sau binh biến năm 1885, Vua Hàm Nghi bỏ ngai vàng ra Tân Sở, triều đình Huế thương lượng với Pháp đưa Ưng Đường lên ngôi, đặt niên hiệu là Đồng Khánh. Ở ngôi được 3 năm, Vua Đồng Khánh bệnh và mất vào ngày 27 tháng 12 năm Mậu Tí (28-1-1889) lúc được 25 tuổi. Sau khi mất, bài vị Vua Đồng Khánh được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có Miếu hiệu là Cảnh Tông . Vua Đồng Khánh có 10 người con (6 trai, 4 gái).Vua Đồng Khánh (1886-1888)
Vua Đồng Khánh (1886-1888)
Kiệu vua Đồng Khánh


 

  
Vua Đồng Khánh du xuân


No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.