Rated 4.3/5 based on 9 votes

Phim tài liệu: Battlefield Vietnam: Dien Bien Phu - The Legacy (Phần 1)

 

Phim tài liệu: Battlefield Vietnam: Dien Bien Phu - The Legacy (Phần 1)

 
Battlefield Vietnam là một bộ phim tài liệu về chủ đề Chiến tranh Việt Nam (1955-1975) do Hoa Kỳ sản xuất năm 1999. Bộ phim gồm 12 phần, lấy cái nhìn tổng quan về Chiến tranh Việt Nam. Cũng như nhìn nhận cụ thể giữa các lực lượng tham chiến tại Việt Nam. Bộ phim bắt đầu từ trận chiến Điện Biên Phủ và kết thúc khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ năm 1975.

 • Dien Bien Phu: The Legacy
 • The Undeclared War
 • Search and Destroy
 • Showdown in the Iron Triangle
 • Countdown to TET
 • The TET Offensive
 • Siege at Khe Sanh
 • War on the DMZ
 • Air War Vietnam
 • Rolling Thunder
 • Peace with Honor
 • The Fall of Saigon 
 
 
         
 
http://123link.pw/1VU3En


No comments

Theme images by Nikada. Powered by Blogger.