Trại Lực lượng Đặc Biệt ở Việt Nam


Danh sách trại Lực lượng Đặc Biệt ở Việt NamDưới đây là danh sách các trại Lực lượng Đặc biệt ở miền Nam Việt Nam (Special Forces Camp hay CIDG Camp), các trại Lực lượng Đặc biệt được bố trí dọc theo vỹ tuyến 17 và ranh giới giữa Nam Việt Nam với Lào, Campuchia, nhằm bào vệ vùng biên giới với các hoạt động giữa Lực lượng Đặc biệt của Việt Nam Cộng hòa tổ chức các toán biệt kích nhỏ phối hợp với các toán biệt kích Mỹ hỗ trợ cho các trại Dân sự Chiến đấu. Sau 1970, Lực lượng Đặc biệt bị giải tán, các trại này được bàn giao cho binh chủng Biệt động quân.

 
Trại Lực lượng Đặc biệt Plei Mei, Pleiku


Quảng Trị

 • Trại Lang Vei  
 • Trại Delta
 • Trại Con Thien 
 • Trại Ba Long
 • Trại Gio Linh

 Quảng Nam

 • Trại Đà Nẵng
 • Trại Thường Đức
 • Trại An Diêm
 • Trại A Rô
 • Trại Hoa Cam
 • Trại Phú Hòa
 • Trại Ta Ko 
 • Trại Hiệp Đức 
 • Trại Nam Duc
 • Trại Nong Son

Quảng Tín

 • Trại Phước Sơn
 • Trại Trà My
 • Trại Chu Lai
 • Trại Tiên Phước

Quảng Ngãi

 • Trại Hà Thành
 • Trại Tra Bong 
 • Trại Gia Vuc
 • Trại Ba Tơ
 • Trại Minh Long
 • Trại Mang Buk
 • Trại Sa Huynh
 • Trại Ta Ma
 • Trại Ba Gia

Quảng Đức

 • Trại Buon Sar Pa
 • Trại Bu Prang
 • Trại Khâm Đức 
 • Trại Đức Lập 
 • Trại Nhân Cơ

Huế

 • Trại A Shau 
 • Trại A Lưới 
 • Trại Ta Bat
 • Trại Ta Rau
 • Trại Hue

Pleiku

 • Trại Plei Djereng (Trại Lê Minh)
 • Trại Plei Mei 
 • Trại Suoi Doi
 • Trại Plei Mrong
 • Trại Đức Cơ (Chu Dron)
 • Trại Plei Do Lim
 • Trại Kannack 
 • Trại Phú Thiện   
 • Trại Pleiku
 • Trại Plei Yit
 • Trại Plei Ya Tong

 Kontum

 • Trại Bến Hét
 • Trại Chu Tan Kra
 • Trại Polei Kleng
 • Trại Polei Krong
 • Trại Dak Pek  
 • Trại Dak Seang 
 • Trại Dak To 
 • Trại Plateau Gi 
 • Trại Dak Sút 
 • Trại Kontum 
 • Trại Plei Jar
 • Trại Mang Buk

Dak Lak

 • Trại An Lạc
 • Trại Buon Ma Thuot
 • Trại Buon Brieng
 • Trại Buon Blech 
 • Trại Buon Mi Ga 
 • Trại Buon Don Trang Phuc
 • Trại Buon Ea Yang
 • Trại Buon Beng
 • Trại Tieu Atar
 • Trại Tân Linh
 • Trại Lạc Thiên
 • Trại Buon Dan Bak
 • Trại Buon Enao
 • Trại Buon Ying
 • Trại Buon Yun
 • Trại Krong Kno 
 • Trại Trang Phuc
 • Trại Buon Tha 
 • Trại Ya Soup
 • Trại Krongno

Lâm Đồng

 • Trại Bảo Lộc 
 • Trại Tân Rai
 • Trại Djirai

Phú Bổn

 • Trại Mai Linh
 • Trại Phú Túc 
 • Trại Buon Beng

Khánh Hòa

 • Trại Trung Dũng  
 • Trại Nha Trang
 • Trại Dong Bo Thin

Tuyên Đức

 • Trại Dam Pau (Đà Lạt)
 • Trại Phey Srunh

Bình Định

 • Trại Qui Nhơn
 • Trại Van Canh
 • Trại Vĩnh Thạnh
 • Trại Bồng Sơn
 • Trại Hà Tây
 • Trại Hoài Ân
 • Trại Kannack
 • Trại Plei Ta Nangle 
 • Trại An Khê 
 • Trại Binh Khê
 • Trại Tuy Phước 

Phú Yên

 • Trại Đồng Tre 
 • Trại Cung Son 
 • Trại Lê Hải

Bình Thuận

 • Trại Lương Sơn
 • Trại Sông Mao (Phi Ho)
 • Trại Phước Thiện (Phan Rang)
 • Trại Plei Long (Phi Long)
 • Trại Phi Ma

Bình Tuy

 •  Trại Tanh Linh

Phước Long

 • Trại Bù Đốp
 • Trại Bu Gia Map
 • Trại Đức Phong
 • Trại Bunard
 • Trại Đồng Xoài
 • Trại Sông Bé
 • Trại Bu Gia

Bình Long

 • Trại Lộc Ninh 
 • Trại Widder  
 • Trại Hớn Quản 
 • Trại Minh Thanh 
 • Trại Chi Linh
 • Trại Chơn Thành  

Bình Dương

 • Trại Phước Vĩnh  
 • Trại Bến Cát (Lai Khê)
 • Trại Cao Bien

Biên Hòa

 • Trại Biên Hòa
 • Trại Long Thanh

 Long Khánh

 • Trại Tuc Trung
 • Trại Xóm Cát

Phước Thành

 • Trại Nuoc Vang
 • Trại Bo Mua 

Tây Ninh

 • Trại Bến Sỏi
 • Trại Suối Đá
 • Trại Prek Klok
 • Trại Katum 
 • Trại Núi Bà Đen
 • Trại Bao Don
 • Trại Go Dau Ha
 • Trại Thien Ngon
 • Trại Trai Bi
 • Trại Trang Sup 
 • Trại Tây Ninh 
 • Trại Tonle Cham 

Gia Định

 • Trại Ho Ngoc Tao
 • Trại Sai Gon  
 • Trại Thu Duc

Phước Tuy

 • Trại Long Hải

Long An

 • Trại Ben Phước 
 • Trại Luong Hoa
 • Trại Trà Cú

Hậu Nghĩa

 • Trại Đức Hòa
 • Trại Đức Huệ
 • Trại Hiep Hoa

 Gò Công

 • Trại Vĩnh Lợi

Vĩnh Bình

 • Trại Long Khánh

Kiến Phong

 • Trại My An/My Da
 • Trại Thanh Tri
 • Trại An Long (Dan Tri)
 • Trại Don Phuoc  

Kiến Tường

 • Trại Mộc Hóa
 • Trại Kinh Quan II 
 • Trại Binh Thanh Thon (Dan An)
 • Trại Tuyên Nhơn (Dan Sinh)
 • Trại Dan Cuong 
 • Trại Ấp Bắc
 • Trại Binh Thang
 • Trại Ben Phuoc
 • Trại Cai Cai
 • Trại Tân Hiệp
 • Trại My Diên II
 • Trại Thuong Thoi

Chương Thiện

 • Trại Long Phu
 • Trại Luong Tam

Định Tường 

 • Trại Mỹ Phước Tây

Sa Đéc

 • Trại Cao Lãnh

Châu Đốc

 • Trại Hiệp Đức 
 • Trại An Phú 
 • Trại Ba Chúc (Núi Tượng)
 • Trại Ba Xoài
 • Trại Vĩnh Gia
 • Trại Tịnh Biên
 • Trại Chi Lăng
 • Trại Tri Tôn
 • Trại Tân Châu 
 • Trại Châu Đốc
 • Trại Long Xuyên
 • Trại An Long

 Long Xuyên

 • Trại Dan Thang

 An Giang

 • Trại Châu Lăng

Tiền Giang

 • Trại My Phuoc Tay
 • Trại My Dien II

Kiên Giang

 • Trại Tô Châu
 • Trại Phú Quốc
 • Trại Hà Tiên

Phong Dinh

 • Trại Cần Thơ

Ba Xuyên

 • Trại Soc Trang 
 • Trại Tra Long

An Xuyên

 • Trại Hai Yến (Bình Hưng)
 • Trại Tân Phú Theme images by Nikada. Powered by Blogger.