-->

Trại Lực lượng Đặc Biệt ở Việt Nam


Danh sách trại Lực lượng Đặc Biệt ở Việt NamDưới đây là danh sách các trại Lực lượng Đặc biệt ở miền Nam Việt Nam (Special Forces Camp hay CIDG Camp), các trại Lực lượng Đặc biệt được bố trí dọc theo vỹ tuyến 17 và ranh giới giữa Nam Việt Nam với Lào, Campuchia, nhằm bào vệ vùng biên giới với các hoạt động giữa Lực lượng Đặc biệt của Việt Nam Cộng hòa tổ chức các toán biệt kích nhỏ phối hợp với các toán biệt kích Mỹ hỗ trợ cho các trại Dân sự Chiến đấu. Sau 1970, Lực lượng Đặc biệt bị giải tán, các trại này được bàn giao cho binh chủng Biệt động quân.

 
Trại Lực lượng Đặc biệt Plei Mei, PleikuQuảng Trị

 • Trại Ba Long
 • Trại Con Thien
 • Trại Delta
 • Trại Gio Linh
 • Trại Lang Vei  

 Quảng Nam

Quảng Tín

Quảng Ngãi

 • Trại Ba Gia
 • Trại Ba Tơ
 • Trại Gia Vuc
 • Trại Hà Thành
 • Trại Mang Buk
 • Trại Minh Long
 • Trại Sa Huynh
 • Trại Ta Ma
 • Trại Tra Bong

Quảng Đức

Huế

 • Trại A Lưới
 • Trại A Shau 
 • Trại Hue
 • Trại Ta Bat
 • Trại Ta Rau

Pleiku

 • Trại Đức Cơ (Chu Dron)
 • Trại Kannack 
 • Trại Phú Thiện 
 • Trại Plei Do Lim
 • Trại Plei Djereng (Trại Lê Minh)
 • Trại Pleiku
 • Trại Plei Mei 
 • Trại Plei Mrong
 • Trại Plei Ya Tong
 • Trại Plei Yit
 • Trại Suoi Doi

 KontumDak Lak

 • Trại An Lạc
 • Trại Buon Beng
 • Trại Buon Blech 
 • Trại Buon Brieng
 • Trại Buon Dan Bak
 • Trại Buon Don Trang Phuc
 • Trại Buon Ea Yang
 • Trại Buon Ma Thuot
 • Trại Buon Mi Ga
 • Trại Buon Tha
 • Trại Buon Ying
 • Trại Buon Yun
 • Trại Krong Kno 
 • Trại Krongno 
 • Trại Lạc Thiên
 • Trại Tân Linh
 • Trại Tieu Atar
 • Trại Trang Phuc
 • Trại Ya Soup

Lâm Đồng

 • Trại Bảo Lộc 
 • Trại Djirai 
 • Trại Tân Rai

Phú Bổn

 • Trại Buon Beng
 • Trại Mai Linh
 • Trại Phú Túc 

Khánh Hòa

 • Trại Dong Bo Thin
 • Trại Nha Trang
 • Trại Trung Dũng 

Tuyên Đức

 • Trại Dam Pau (Đà Lạt)
 • Trại Phey Srunh

Bình Định

 • Trại An Khê  
 • Trại Binh Khê
 • Trại Bồng Sơn
 • Trại Hà Tây
 • Trại Hoài Ân
 • Trại Kannack
 • Trại Plei Ta Nangle 
 • Trại Tuy Phước 
 • Trại Qui Nhơn
 • Trại Van Canh
 • Trại Vĩnh Thạnh

Phú Yên

 • Trại Đồng Tre 
 • Trại Cung Son 
 • Trại Lê Hải

Bình Thuận

 • Trại Lương Sơn
 • Trại Phước Thiện (Phan Rang)
 • Trại Plei Long (Phi Long)
 • Trại Phi Ma 
 • Trại Sông Mao (Phi Ho)

Bình Tuy

 •  Trại Tanh Linh

Phước Long

 • Trại Bù Đốp
 • Trại Bu Gia
 • Trại Bu Gia Map
 • Trại Bunard
 • Trại Đức Phong
 • Trại Đồng Xoài
 • Trại Sông Bé

Bình Long

 • Trại Chi Linh
 • Trại Chơn Thành
 • Trại Hớn Quản 
 • Trại Lộc Ninh
 • Trại Minh Thanh 
 • Trại Widder 

Bình Dương

 • Trại Bến Cát (Lai Khê)
 • Trại Cao Bien 
 • Trại Phước Vĩnh 

Biên Hòa

 • Trại Biên Hòa
 • Trại Long Thanh

 Long Khánh

 • Trại Tuc Trung
 • Trại Xóm Cát

Phước Thành

 • Trại Bo Mua 
 • Trại Nuoc Vang

Tây Ninh

 • Trại Bao Don
 • Trại Bến Sỏi
 • Trại Katum 
 • Trại Go Dau Ha
 • Trại Núi Bà Đen
 • Trại Prek Klok
 • Trại Suối Đá
 • Trại Tây Ninh
 • Trại Thien Ngon
 • Trại Tonle Cham 
 • Trại Trai Bi
 • Trại Trang Sup 

Gia Định

 • Trại Ho Ngoc Tao
 • Trại Thu Duc
 • Trại Sai Gon  

Phước Tuy

 • Trại Long Hải

Long An

 • Trại Ben Phước 
 • Trại Luong Hoa
 • Trại Trà Cú

Hậu Nghĩa

 • Trại Đức Hòa
 • Trại Đức Huệ
 • Trại Hiep Hoa

 Gò Công

 • Trại Vĩnh Lợi

Vĩnh Bình

 • Trại Long Khánh

Kiến Phong

 • Trại An Long (Dan Tri) 
 • Trại Don Phuoc    
 • Trại My An/My Da
 • Trại Thanh Tri

Kiến Tường

 • Trại Ấp Bắc
 • Trại Ben Phuoc
 • Trại Binh Thang
 • Trại Binh Thanh Thon (Dan An)
 • Trại Cai Cai
 • Trại Dan Cuong 
 • Trại Kinh Quan II
 • Trại Mộc Hóa
 • Trại My Diên II
 • Trại Tuyên Nhơn (Dan Sinh)
 • Trại Tân Hiệp
 • Trại Thuong Thoi

Chương Thiện

 • Trại Long Phu
 • Trại Luong Tam

Định Tường 

 • Trại Mỹ Phước Tây

Sa Đéc

 • Trại Cao Lãnh

Châu Đốc  

 • Trại An Long
 • Trại An Phú 
 • Trại Ba Chúc (Núi Tượng)
 • Trại Ba Xoài
 • Trại Châu Đốc
 • Trại Chi Lăng
 • Trại Hiệp Đức 
 • Trại Long Xuyên 
 • Trại Tân Châu
 • Trại Tịnh Biên
 • Trại Tri Tôn
 • Trại Vĩnh Gia

 Long Xuyên

 • Trại Dan Thang

 An Giang

 • Trại Châu Lăng

Tiền Giang

 • Trại My Dien II
 • Trại My Phuoc Tay

Kiên Giang

 • Trại Hà Tiên
 • Trại Tô Châu
 • Trại Phú Quốc

Phong Dinh

 • Trại Cần Thơ

Ba Xuyên

 • Trại Soc Trang 
 • Trại Tra Long

An Xuyên

 • Trại Hai Yến (Bình Hưng)
 • Trại Tân Phú No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.