-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Trại Lực lượng Đặc biệt Nhơn Cơ (Quảng Đức)


  Trại Lực lượng Đặc biệt Nhơn Cơ (Quảng Đức)


Trại Lực lượng Đặc biệt Nhơn Cơ là một căn cứ quân sự của Quân lực Việt Nam Cộng hòa và Quân đội Hoa Kỳ tại Kiến Đức, tỉnh Quảng Đức (nay thuộc Gia Nghĩa, Đak Nông). Trại được thành lập bởi Toán A-235 vào tháng 3 năm 1966.

Đến ngày 31 tháng 3 năm 1970, Trại Lực lượng Đặc biệt Nhơn Cơ được bàn giao cho
Địa phương quân và Nghĩa quân.


  Không ảnh Trại Lực lượng Đặc biệt Nhơn Cơ (Quảng Đức) năm 1967-1968. Các sĩ quan cố vấn Hoa Kỳ Toán A-235 chụp tại trại Nhơn Cơ vào khoảng từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 20 tháng 11 năm 1966. Trại Lực lượng Đặc biệt Nhơn Cơ (Quảng Đức) năm 1967-1968. Trại Lực lượng Đặc biệt Nhơn Cơ (Quảng Đức) năm 1967-1968. Trại Lực lượng Đặc biệt Nhơn Cơ (Quảng Đức) năm 1967-1968.
 Phi trường Nhơn Cơ (Quảng Đức) năm 1967-1968.

  Phi trường Nhơn Cơ (Quảng Đức) năm 1967-1968.  Phi trường Nhơn Cơ (Quảng Đức) năm 1967-1968. Máy bay C-7B Caribou chở ông già Noel tới phát quá cho trẻ em tại Trại Lực lượng Đặc biệt Nhơn Cơ (Quảng Đức) năm 1968.  Máy bay C-7B Caribou chở ông già Noel tới phát quá cho trẻ em tại Trại Lực lượng Đặc biệt Nhơn Cơ (Quảng Đức) năm 1968.

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.