-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam)

 

 Trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam)


Trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm là một căn cứ quân sự của Quân đội Hoa Kỳ và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nằm ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm thành lập vào tháng 6 năm 1962 (*) được quản lý bởi Toán A-730 Lực lượng Đặc biệt cùng với các binh sĩ người Thượng (CIDG), trại hoạt động đến ngày 11 tháng 7 năm 1964 thì đóng cửa. 
 (*) Có tài liệu cho rằng Trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm thành lập vào tháng 3 năm 1963.

  Trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam) do Toán A-730 Lực lượng Đặc biệt điều hành, ngày 23 tháng 7 năm 1963.


   Trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam) do Toán A-730 Lực lượng Đặc biệt điều hành, ngày 23 tháng 7 năm 1963.


   Trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam) do Toán A-730 Lực lượng Đặc biệt điều hành, ngày 23 tháng 7 năm 1963.   Trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam) do Toán A-730 Lực lượng Đặc biệt điều hành, ngày 23 tháng 7 năm 1963.   Trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam) do Toán A-730 Lực lượng Đặc biệt điều hành, ngày 23 tháng 7 năm 1963.   Trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam) do Toán A-730 Lực lượng Đặc biệt điều hành, ngày 23 tháng 7 năm 1963. Các tân binh gia nhập huấn luyện tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963.  Các tân binh gia nhập huấn luyện tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963.  Các tân binh gia nhập huấn luyện tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963.


   Các tân binh đang được huấn luyện tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963. Trung tá Robert Daniel, Toán A-730, đang giảng dạy về súng cối 60mm cho học viên tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963.   Các tân binh đang được huấn luyện tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963.   Các tân binh đang được huấn luyện tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963. Binh sĩ đang vận chuyển hàng hóa lên xe tải tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963. Các binh sĩ Lực lượng Dân sự chiến đấu (CIDG) tại nhà ăn ở trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963.Nhà ăn cho các học viên gia nhập huấn luyện tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963.


 Nhà ăn cho các học viên gia nhập huấn luyện tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963.Chỗ ngủ của các binh sĩ Lực lượng Dân sự chiến đấu (CIDG) tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 23 tháng 7 năm 1963. Nhà tái định cư cho người dân Thượng ở An Diêm gần trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 28 tháng 7 năm 1963.Người dân Thượng thu hoạch ngô, gùi về làng cạnh trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam). Làng này phần đông là người già và tre con , còn thanh niên và đàn ông đều bỏ đi theo Việt Cộng, ngày 28 tháng 7 năm 1963.Cung cấp nước hàng ngày cho người dân Thượng ở An Diêm, gần trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 28 tháng 7 năm 1963.  Trung sĩ Jimmie Davidson, quân y Toán A-214 khám bệnh cho dân làng cạnh trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 28 tháng 7 năm 1963. Trung sĩ Jimmie Davidson, quân y Toán A-214 khám bệnh cho dân làng cạnh trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam), ngày 28 tháng 7 năm 1963.


  Thiếu tá Hoàng Thọ tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam) năm 1964. Thiếu tá Hoàng Thọ tại trại Lực lượng Đặc biệt An Diêm (Quảng Nam) năm 1964.

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.