-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Trại Lực lượng Đặc biệt Bunard (Phước Long)

 

 Trại Lực lượng Đặc biệt Bunard (Phước Long)

Trại Lực lượng Đặc biệt Bunard là một căn cứ quân sự của Quân đội Hoa Kỳ và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nằm ở xã Đôn Luân, huyện Đồng Phú, tỉnh Phước Long. Trại Lực lượng Đặc biệt Burnad thành lập vào ngày 2 tháng 4 năm 1967 được quản lý bởi Toán A-344, Liên đoàn 5 Lực lượng Đặc biệt cùng với các binh sĩ người Thượng (CIDG), đến ngày 30 tháng 4 năm 1970 được chuyển giao cho Địa phương quân.Xem thêm:

Trại Lực lượng Đặc biệt Bunard (Phước Long) nhìn từ phía Tây tháng 6 năm 1969.


 Chú thích trại Lực lượng Đặc biệt Bunard (Phước Long), phía xa là khu nhà tái định cư của người Thượng.

 Bệnh xá thuộc Toán A-344 Lực lượng Đặc biệt, còn được dùng để khám bệnh cho người dân, ngày 6 tháng 10 năm 1967. Trung sĩ Richard Campbell thuộc Toán A-344 Lực lượng Đặc biệt đang hướng dẫn trồng khoai cho người dân gần trại Lực lượng Đặc biệt Bunard (Phước Long), ngày 6 tháng 10 năm 1967.   Các binh sĩ thuộc Toán A-344 Lực lượng Đặc biệt đang xây nhà và trường học cho dân gần trạiLực lượng Đặc biệt Bunard (Phước Long), ngày 6 tháng 10 năm 1967. Các binh sĩ thuộc Toán A-344 Lực lượng Đặc biệt đang xây nhà và trường học cho dân gần trạiLực lượng Đặc biệt Bunard (Phước Long), ngày 6 tháng 10 năm 1967.


 Thiếu úy Matthew Hasko thuộc Toán A-344 Lực lượng Đặc biệt quan sát dân làng dùng trè làm bờ kè gần trại Lực lượng Đặc biệt Bunard (Phước Long), ngày 6 tháng 10 năm 1967. Trung sĩ Jerry Wisniewski thuộc Toán A-344 Lực lượng Đặc biệt đang cưa tre dựng trường học gần trại Lực lượng Đặc biệt Bunard (Phước Long), ngày 6 tháng 10 năm 1967. Các trẻ em ngồi trên chiếc xe Jeep thuộc Toán A-344 Lực lượng Đặc biệt ở trại Lực lượng Đặc biệt Bunard (Phước Long).No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.