-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Súng ngắn của VNCH và Đồng minh trong Chiến tranh Việt Nam

 

Súng ngắn của VNCH và Đồng minh trong Chiến tranh Việt Nam

 

Súng ngắn được sử dụng bởi VNCH và Đồng minh trong Chiến tranh Việt Nam. Bao gồm các loại súng ngắn và súng ngắn ổ xoay (súng lục). Được trang bị cho các lực lượng chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand...

 Xem thêm:  
Súng M1911A1 được trang bị tiêu chuẩn cho binh sĩ VNCH và Hoa Kỳ. 

Súng Browning Hi-Power được sử dụng bởi các lực lượng Úc và New Zealand. Cũng được sử dụng không chính thức bởi các đơn vị trinh sát và Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ. 
 Súng Colt Model 1903 Pocket Hammerless được mang theo bởi các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ. Được thay thế bởi súng Colt Commander vào giữa những năm 1960. 
Súng Colt Commander được thay thế cho súng Colt M1903 vào giữa những năm 1960.Súng Colt Detective Special được sử dụng bởi một số sĩ quan VNCH. 
Súng Colt Police Positive Special được trang bị bởi các binh sĩ Không quân Hoa Kỳ và dùng cho các nhiệm vụ săn lùng Việt Cộng ở địa đạo.Súng ngắn bán tự động giảm thanh High Standard HDM. 
Súng Ingram MAC-10, súng ngắn tự động được sử dụng cho các hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ. Hình dưới Trung tướng Dư Quốc Đống đang sử dụng súng Ingram MAC-10


Súng Luger P08 được sử dụng bởi nhân viên CIA.
Súng Walther P38 được sử dụng bởi nhân viên CIA. Hình bên binh sĩ Sư đoàn 101 Dù trong tay là khẩu súng
Walther P38 
Súng ổ xoay M1917, được sử dụng bởi lực lượng Nam Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian đầu cuộc chiến cùng với súng Smith & Wesson Model 10. Được sử dụng ở các nhiệm vụ săn lùng Việt Cộng ở địa đạo.Súng Quiet Special Purpose Revolver, súng được sử dụng ở các địa đạo trong Chiến tranh Việt Nam.Súng Smith & Wesson Model 10 được sử dụng bởi Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Không quân Hoa Kỳ. 
Súng Smith & Wesson Model 12, được sử dụng bởi Bộ binh và Không quân Hoa Kỳ.Súng Smith & Wesson Model 15, được sử dung bởi các Lực lượng An ninh Không quân Hoa Kỳ. 
Súng Smith & Wesson Mark 22 Mod.0 "Hush Puppy" được sử dụng bởi Lực lượng SEALs và các lực lượng hoạt động đặc biệt khác của Hoa Kỳ. 
Súng Smith & Wesson Model 27 được sử dụng bởi MACVSOG.
 

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.