-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Vũ khí cận chiến của VNCH và Đồng minh trong Chiến tranh Việt Nam

 

Vũ khí cận chiến của VNCH và Đồng minh trong Chiến tranh Việt Nam

Vũ khí cận chiến được sử dụng bởi VNCH và Đồng minh trong Chiến tranh Việt Nam. Bao gồm lưỡi lê và dao găm được trang bị cho các loại súng trường.

 Xem thêm: 

 Lưỡi lê L1A1, được sử dụng cho súng trường L1A1 Self-Loading Rifle. Lưỡi lê L1A2 được sử dụng cho súng trường L1A1 Self-Loading Rifle. Súng trường L1A1 Self-Loading Rifle được trang bị lưỡi lê L1A1 và L1A2. Lưỡi lê M1917, được sử dụng trên nhiều súng Shotgun.

 Lưỡi lê M1 (M1905), được sử dụng cho súng M1 Garand.
   Lưỡi lê M3.  Lưỡi lê M4, được sử dụng cho súng M1 và M2 Carbine.Lưỡi lê M5, được sử dụng cho súng M1 Garand.  Lưỡi lê M6, được sử dụng cho súng M14.   Lưỡi lê M7, được sử dụng cho súng M16.Dao KA-BAR là vũ khí nổi tiếng nhất trong các cuộc chiến, được sử dụng bởi Hải quân và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Dao Gerber Mark II, được sử dụng bởi quân đội Hoa Kỳ. Dao Randall Made được sử dụng bởi một số binh sĩ Hoa Kỳ.No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.