-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành (Quảng Ngãi)

 

Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành

Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, là một căn cứ quân sự của quân đội Hoa Kỳ và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nằm ở huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi. Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành được thành lập và quản lý bởi quản lý bởi Toán A-104, Liên đoàn 1 Lực lượng Đặc biệt vào ngày 28 tháng 4 năm 1965. Đến năm ngày 31 tháng 8 năm 1970, Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thanh được chuyển giao cho Tiểu đoàn 87 Biệt động quân Biên phòng quản lý.Xem thêm:


 Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành nhìn từ trên không.  Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành nằm ở huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi. Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành được thành lập và quản lý bởi Toán A-104, Liên đoàn 1 Lực lượng Đặc biệt vào ngày 28 tháng 4 năm 1965. Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành năm 1968. Máy bay vận tải C-7B trên đường chở đạn đến Căn cứ Đức Phổ (Quảng Ngãi) tình cờ bị trúng đạn pháo từ  trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, khiến toàn bộ phi hành đoàn tử nạn: Đại úy A.E. Hendrickson, Đại úy J.D. Wiley và Trung sĩ kỹ thuật Z.A. Carter, ngày 3 tháng 8 năm 1967. Trực thăng CH-47 Chinook đang đặt pháo bên cạnh trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, tháng 3 năm 1968.   Trực thăng CH-47 Chinook đang đặt pháo bên cạnh trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, tháng 3 năm 1968.   Trực thăng CH-47 Chinook đang đặt pháo bên cạnh trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, tháng 3 năm 1968.  Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, khu vực kiểm soát của Đại đội Alpha, ngày 22 tháng 9 năm 1968.

 Những khẩu pháo ở Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành (Quảng Ngãi) năm 1967-68. Binh sĩ Trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành chụp ảnh gần con sông gần trại Hà Thanh, năm 1967-68. Steve Eckloff và đồng đội đang tắm cùng bọn trẻ ở thôn Hà Thành, gần trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thanh, năm 1967-68.  Steve Eckloff và đồng đội đang tắm cùng bọn trẻ ở thôn Hà Thành, gần trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thanh, năm 1967-68. Gary Lowery mua chuối của người dân thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, năm 1967-68.  Cảnh sinh hoạt của người dân thôn Hà Thành gần khu vực trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, năm 1967-68.  Cảnh sinh hoạt của người dân thôn Hà Thành gần khu vực trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, năm 1967-68.  Cảnh sinh hoạt của người dân thôn Hà Thành gần khu vực trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, năm 1967-68.  Cảnh sinh hoạt của người dân thôn Hà Thành gần khu vực trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, năm 1967-68. Cảnh sinh hoạt của người dân thôn Hà Thành gần khu vực trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, năm 1967-68. Cảnh sinh hoạt của người dân thôn Hà Thành gần khu vực trại Lực lượng Đặc biệt Hà Thành, năm 1967-68.
No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.