-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam)

 

 Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam)

Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức là một căn cứ quân sự của Quân đội Hoa Kỳ và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nằm phía tây nam Đà Nẵng ở huyện Thường Đức, Quảng Nam.

Trại Thường Đức lần đầu tiên thành lập bởi Toán A-109 Liên đoàn 5 Lực lượng Đặc biệt vào tháng 3 năm 1966 để theo dõi sự xâm nhập của cộng sản vào khu vực trọng yếu ở Đà Nẵng. Căn cứ nằm gần Quốc lộ 14 cách Đà Nẵng khoảng 40 km về phía tây nam.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 1968, QĐNDVN tấn công và tạm thời chiếm căn cứ. Đáp lại, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã phát động Chiến dịch Maui Peak từ ngày 6 đến 19 tháng 10 để giải tỏa cuộc bao vây ở trại Thường Đức. Các lực lượng tham gia bao gồm Tiểu đoàn 1, Thủy quân lục chiến số 1, Tiểu đoàn 2 và
Tiểu đoàn 3, Thủy quân lục chiến số 5, Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3, Thủy quân lục chiến số 7, ước tính 353 lính Bắc Việt và 28 lính Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ thiệt mạng.

Ngày 15 tháng 11 năm 1970, trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức được chuyển giao cho Tiểu đoàn 79 Biệt động quân Biên phòng quản lý

Vào tháng 7 năm 1974, Thường Đức đã bị tấn công một lần nữa bởi một Trung đoàn của Sư đoàn 324 QĐNDVB bắt đầu trận Thường Đức năm 1974. Đến tháng 11 năm 1974, QĐNDVN đã chiếm trại
Lực lượng Đặc biệt Thường Đức. 


Xem thêm: Bản đồ huyện Thường Đức, Quảng Nam trong Chiến tranh Việt Nam.  Bản đồ huyện Thường Đức, Quảng Nam trong Chiến tranh Việt Nam.


 Không ảnh chụp trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. 


 Không ảnh chụp trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Không ảnh chụp huyện Thường Đức (Quảng Nam) sân bay Hà Tân với sông Côn và cầu Hà Tân (phải) năm 1970.    Không ảnh chụp huyện lỵ và trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) với sông Côn và cầu Hà Tân (dưới) và sông Vũ Gia (trên) năm 1970. Không ảnh chụp huyện lỵ và trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) với sông Côn và cầu Hà Tân (dưới) và sông Vũ Gia (trái) năm 1966. Không ảnh chụp huyện Thường Đức (Quảng Nam) sân bay Hà Tân với sông Côn và cầu Hà Tân (trái) và sông Vũ Gia (phải) năm 1970.  Không ảnh chụp trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) phía trên bên trái là sân bay Hà Tân năm 1970.  


Không ảnh chụp quang cảnh huyện Thường Đức, phía trên bên phải là sân bay Hà Tân. Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) nhìn về hướng sân bay Hà Tân năm 1970.
Máy bay đang đáp xuống sân bay Hà Tân năm 1970.  Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  
 Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.


 Không ảnh chụp huyện lỵ Thường Đức (Quảng Nam) với sông Côn và cầu Hà Tân (trái) và 
sông Vũ Gia (trên) năm 1970.


 
"Chiến dịch xuân đoàn tụ biểu hiện tình thương và chính nghĩa" chữ trên băng-rôn trắng ở huyện Thường Đức (Quảng Nam), kêu gọi Việt Cộng về hồi chánh năm 1970.   Cảnh sinh hoạt hằng ngày của người dân huyện Thường Đức, Quảng Nam năm 1970. Cảnh sinh hoạt hằng ngày của người dân huyện Thường Đức, Quảng Nam năm 1970.  Cảnh sinh hoạt hằng ngày của người dân huyện Thường Đức, Quảng Nam năm 1970.


 Cổng chính trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).

 Ngôi nhà với dòng chữ "Welcome to Thuong Duc" tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam). Một ngôi làng nhìn từ trại Thường Đức, nằm cạnh sông Vũ Gia, Quảng Nam. Một ngôi làng nhìn từ trại Thường Đức, nằm cạnh sông Vũ Gia, Quảng Nam. Không ảnh trại Thường Đức, Quảng Nam.  Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam). Trại Thường Đức nhìn từ máy bay CH-46.Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).  Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).  Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam). Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) nhìn từ ngọn núi đối diện. Chiến hào tại trại Lực lượng Đặc biệt Thượng Đức, Quảng Nam. Chiến hào bên trong trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).


 Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) nhìn từ trực thăng.


 Boong-ke tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức.


 Nhà ở của binh sĩ tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).
 Khu vực của Lực lượng Dân sự chiến đấu (CIDG) tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam). Kho đạn pháo tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam). Đạn pháo tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).  Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).    Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Những người lính VNCH tại trại Thường Đức năm 1970. 
 Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) nằm bên sông Vũ Gia năm 1970. Trực thăng UH-1 tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).  Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).


 
  Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).    Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).    Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).  Ngôi nhà bị cháy tại ngôi làng gần trại Thường Đức.  Boong-ke tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam). Trực thăng CH-53 đang vận chuyển hàng tiếp tế cho trại Thường Đức. Boong-ke tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam). Súng cối được bố trí tại trại Thường Đức. Khẩu pháo 105mm tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam). Một khẩu súng không giật tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).

  Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).


Một khẩu súng không giật 57mm ở trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam). Một Việt Cộng bị bắt chờ thẩm vấn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam), ngày 23 tháng 1 năm 1967. Máy bay vận tải C-123 Provider của Không quân Hoa Kỳ sân bay Hà Tân, Thường Đức, Quảng Nam, tháng 2 năm 1967.


  Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) bị Việt Cộng pháo kích đêm ngày 28 tháng 9 năm 1968. Các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đang chiếm ngọn đồi gần trại Thường Đức trong Chiến dịch Maui Peak, ngày 9 tháng 10 năm 1968. Chiến dịch Maui Peak nhằm giải vây cho trại Thường Đức sau khi bị Việt Cộng chiếm giữ từ tháng 9 năm 1968. Binh sĩ Bob Brack chụp ảnh lưu niệm với hai binh sĩ VNCH tại trại Thường Đức.Hai người lính Lực lượng Đặc biệt tại Thường Đức năm 1970. Binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) trong một cuộc hành quân tại Thường Đức năm 1970.Binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) trong một cuộc hành quân tại Thường Đức năm 1970. Các chỉ huy Hoa Kỳ Toán A-109 và binh sĩ VNCH thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) trong một cuộc hành quân tại Thường Đức năm 1970. Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) đang trong một cuộc hành quân gần trại Thường Đức năm 1970.  Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) đang trong một cuộc hành quân gần trại Thường Đức năm 1970.  Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) đang trong một cuộc hành quân gần trại Thường Đức năm 1970.


 
  Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.   Một người lính Địa phương quân tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.   


Các binh sĩ Lực lượng Đặc biệt tại trại Thường Đức năm 1970.Các binh sĩ Lực lượng Đặc biệt tại trại Thường Đức năm 1970. 
 Các binh sĩ Lực lượng Đặc biệt tại trại Thường Đức năm 1970.Các binh sĩ Lực lượng Đặc biệt tại trại Thường Đức năm 1970. Các binh sĩ Lực lượng Đặc biệt tại trại Thường Đức năm 1970. Các binh sĩ Lực lượng Đặc biệt tại trại Thường Đức năm 1970. Các binh sĩ Lực lượng Đặc biệt tại trại Thường Đức năm 1970.Binh sĩ Lực lượng Đặc biệt VNCH tại trại Thường Đức năm 1970. Một binh sĩ Hoa Kỳ tại trại Lực lượng Đặc biệt năm 1970.
 
Người dân đang sửa chữa một boong-ke tại trại Thường Đức năm 1970.Người dân đang sửa chữa một boong-ke tại trại Thường Đức năm 1970. Một trung sĩ đang hướng dẫn sử dụng khẩu súng phóng lựu M20 (Super-Bazooka) tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.


 
Một trung sĩ đang hướng dẫn sử dụng khẩu súng phóng lựu M20 (Super-Bazooka) tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.


 
Một binh sĩ vởi khẩu súng phóng lựu M20 (Super-Bazooka) tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Một cuộc hành quân gần trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Một cuộc hành quân gần trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  


 

 Các binh sĩ Lực lượng Đặc biệt tại trại Thường Đức năm 1970.


 
 Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức năm 1970.


 
 Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức năm 1970.


 
 Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức năm 1970.


 
 Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức năm 1970.


 
 Khu định cư đồng bào người Thượng tại Thường Đức năm 1970. Một sĩ quan Hoa Kỳ đang chơi thả diều tại trại Thường Đức năm 1970.  Một sĩ quan Hoa Kỳ đang chơi thả diều tại trại Thường Đức năm 1970. Hai người lính VNCH tại trại Thường Đức đang cho các vào bao để xây công sự năm 1970.Binh sĩ VNCH tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.


 Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức năm 1970.


 
 Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức năm 1970.


 
 Một Trung sĩ Hoa Kỳ đang cắt tóc tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.


 Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức năm 1970.


 
 Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức năm 1970.


 
Binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức năm 1970.

 

  Các binh sĩ thuộc trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức năm 1970.
 


Trung sĩ Paul Hoffman (Trái) và Đại úy William King (phải) tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. Trung sĩ Paul Hoffman (Trái) và Đại úy William King (phải) tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970."Chú ngựa kỳ lạ" của Thượng sĩ Clyde cùng với Trung sĩ Paul Hoffman (phải) và Đại úy William King (trái) tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.


 
 "Chú ngựa kỳ lạ" của Thượng sĩ Clyde cùng với Trung sĩ Paul Hoffman (phải) và Đại úy William King (trái) tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970."Chú ngựa kỳ lạ" của Thượng sĩ Clyde ở trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.


 "Chú ngựa kỳ lạ" của Thượng sĩ Clyde ở trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970."Chú ngựa kỳ lạ" của Thượng sĩ Clyde ở trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. "Chú ngựa kỳ lạ" của Thượng sĩ Clyde ở trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. "Chú ngựa kỳ lạ" của Thượng sĩ Clyde ở trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. "Chú ngựa kỳ lạ" của Thượng sĩ Clyde ở trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970."Chú ngựa kỳ lạ" của Thượng sĩ Clyde ở trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.
 Các binh sĩ đang thư giãn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Các binh sĩ đang thư giãn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Các binh sĩ đang thư giãn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.

 

 Phi công Hoa Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ trên bầu trời Thường Đức.  Phi công Hoa Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ trên bầu trời Thường Đức.  Phi công Hoa Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ trên bầu trời Thường Đức.  Máy bay Hoa Kỳ đang không kích vào một vị trí của Việt Cộng quanh trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Máy bay Hoa Kỳ đang không kích vào một vị trí của Việt Cộng quanh trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Máy bay Hoa Kỳ đang không kích vào một vị trí của Việt Cộng quanh trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. Máy bay Hoa Kỳ đang không kích vào một vị trí của Việt Cộng quanh trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Máy bay Hoa Kỳ đang không kích vào một vị trí của Việt Cộng quanh trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Máy bay Hoa Kỳ đang không kích vào một vị trí của Việt Cộng quanh trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. Máy bay không kích vào sườn núi gần trại Thường Đức. Máy bay thả bom Napalm gần trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).  Máy bay Hoa Kỳ đang không kích vào một vị trí của Việt Cộng quanh trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. Binh sĩ đang tác chiến vào ban đêm tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Binh sĩ đang tác chiến vào ban đêm tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Binh sĩ đang tác chiến vào ban đêm tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Binh sĩ đang tác chiến vào ban đêm tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.


 Một sĩ quan chỉ huy đang phát biểu tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam).

 Một Trung đội đang tập hợp tại trại Khâm Đức. Lễ trao thưởng Huân chương Dũng cảm của VNCH cho binh sĩ trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Lễ trao thưởng Huân chương Dũng cảm của VNCH cho binh sĩ trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Lễ trao thưởng Huân chương Dũng cảm của VNCH cho binh sĩ trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Lễ trao thưởng Huân chương Dũng cảm của VNCH cho binh sĩ trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Lễ trao thưởng Huân chương Dũng cảm của VNCH cho binh sĩ trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Lễ trao thưởng Huân chương Dũng cảm của VNCH cho binh sĩ trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. Nhà ăn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Nhà ăn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Nhà ăn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. Những cô gái phục vụ trong nhà ăn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.  Nhà ăn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. Những người phụ nữ phục vụ trong nhà ăn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. Những người phụ nữ phục vụ trong nhà ăn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.Những người phụ nữ phục vụ trong nhà ăn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970. Những người phụ nữ phục vụ trong nhà ăn tại trại Lực lượng Đặc biệt Thường Đức (Quảng Nam) năm 1970.

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.