-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Công ước Pháp-Thanh năm 1887Công Ước Pháp-Thanh năm 1887Công ước Pháp-Thanh 1887 hay còn có tên là Công ước Constans 1887 được thực hiện giữa Pháp và nhà Thanh nhằm thi hành Điều khoản 3 của Hòa ước Thiên Tân 1885 mà hai bên đã ký sau Chiến tranh Pháp-Thanh năm 1885. Nội dung của công ước này nhằm phân chia lại đường biên giới giữa Bắc Kỳ và Trung Quốc.


Đại diện nhà Thanh và các sỹ quan Pháp trước cuộc đàm phán.
Các sỹ quan Pháp chuẩn bị gặp đại diện nhà Thanh.
Một sỹ quan Pháp chụp ảnh với 2 võ quan nhà Thanh.

Thiếu tá De Joux, ( ngồi, bên phải) chỉ huy quân sự kiêm phó công Sứ Lào Cai, Thiếu tá Vimart (đứng) phụ trách hành chính.

Các sỹ quan Pháp trong buổi phân chia lại đường biên giới giữa Bắc Kỳ và Trung Quốc.Binh lính Pháp-Việt ở Lào Cai xây đồn, cắm mốc và canh phòng biên giới.
 
Binh lính Pháp-Việt ở Lào Cai xây đồn, cắm mốc và canh phòng biên giới.

Lính Pháp tiến vào Lào Cai năm 1887 nhằm buộc nhà Thanh thực hiện Công Ước Pháp Thanh về phân chia biên giới.
Lính Annam chuẩn bị đi tuần biên.

Lính Pháp chuẩn bị đi tuần biên.

Lính Pháp-Việt đang đi tuần biên.

Lính Pháp-Việt chuẩn bị đi tuần biên.
Lính Pháp-Việt chuẩn bị đi tuần biên.

Lính Pháp chuẩn bị đi tuần biên.
 
Lính Pháp chuẩn bị đi tuần biên.
 
Lính Pháp chuẩn bị đi tuần biên.

Binh lính Pháp-Việt ở Lào Cai xây đồn, cắm mốc và canh phòng biên giới.

Binh lính Pháp-Việt ở Lào Cai xây đồn, cắm mốc và canh phòng biên giới.

Nhìn sang bên nhà Thanh từ Việt Nam.Nhìn sang bên nhà Thanh từ Việt Nam.
Ải Nam Quan nhìn từ An Nam.Cửa khẩu qua Trung Quốc nhìn rất đơn sơ.
Phái đoàn nhà Thanh hội kiến Pháp trước khi đi cắm mốc.

Phái đoàn nhà Thanh hội kiến Pháp trước khi đi cắm mốc.
Phái đoàn Pháp và Thanh trong một buổi cắm mốc biên giới.

Phái đoàn Pháp và Thanh trong 1 buổi cắm mốc biên giới.

Đi cắm mốc biên giới.Tranh sĩ quan trắc đia trong Nhật Ký Trên Biên Giới Việt –Trung (1885-1887)Sang đến bờ sông bên kia, đoàn Pháp được một đội quân Trung Hoa khí giới sáng lòa "đón tiếp thịnh soạn" trong Nhật Ký Trên Biên Giới Việt –Trung (1885-1887)Bọn phỉ bêu đầu viên sĩ quan Pháp trong Nhật Ký Trên Biên Giới Việt –Trung (1885-1887)
No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.