-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Lễ mừng thọ 40 tuổi (Tứ Tuần Đại Khánh) của vua Khải Ðịnh.


Lễ mừng thọ 40 tuổi (Tứ Tuần Đại Khánh) của vua Khải Ðịnh.


Sau chuyến công du sang Pháp dự hội chợ thuộc địa Marseille, vua Khải Định đã tổ chức lễ mừng thọ 40 tuổi (lễ Tứ tuần đại khánh) ở Huế. Những hình ảnh hiếm có về Lễ mừng thọ 40 tuổi (Tứ Tuần Đại Khánh) của vua Khải Ðịnh khoảng vào tháng 9 năm 1924.


Ngày 29/9/1924, lễ chính thức bắt đầu lúc 8 giờ sáng trên sân Đại triều nghi và bên trong điện Thái Hòa, với sự tham dự của Toàn quyền Đông Dương và Khâm sứ Trung Kỳ, và các viên chức cao cấp khác (không có phụ nữ), tất cả đều mặc lễ phục. Sau diễn văn chào mừng của Toàn quyền và đáp từ của vua, phái đoàn Pháp đứng qua một bên, và lễ đại triều nghi bắt đầu theo nghi thức của triều đình. Dưới sự điều khiển của một quan Bộ Lễ, bá quan trên sân hướng về điện Thái Hòa long trọng lạy năm lạy và dâng "hạ biểu" chúc mừng. Lễ chính thức chấm dứt.

Sau đại triều nghi, vua thay triều phục và cùng Toàn quyền, Khâm sứ, và Thái tử Vĩnh Thụy ra cửa Ngọ Môn với đầy đủ nghi vệ long trọng để khai mạc cuộc triển lãm các lễ vật được dâng tặng tại khu "thể lâu" và "thể bằng" [các gian nhà triển lãm, gồm 8 cái nhà vuông và một nhà dài] dựng trước sân Ngọ Môn, dưới chân Kỳ đài. Nơi đây, đam đông quan lại, thương gia, kỹ nghệ gia, nhà báo, đến từ khắp mọi miền của Đông Dương, chưa kể dân chúng kinh đô, đang nô nức chực chờ từ sáng sớm để được xem cảnh tượng ít có này tại kinh đô. Người Pháp gọi đây là cuộc triển lãm nghệ thuật vì tất cả những gì khéo nhất, đẹp nhất, nghệ thuật nhất của đất nước được dịp phô bày . . . Toàn cảnh Hoàng Thành Huế trong ngày mừng thọ. Quang cảnh sau cổng thành trong dịp Lễ mừng thọ 40 tuổi cảu vua Khải Định vào tháng 9-10 năm 1924. Khung cảnh tại khu triển lãm các lễ vật do quan lại và các địa phương dâng mừng vào dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.


Khung cảnh tại khu triển lãm các lễ vật do quan lại và các địa phương dâng mừng vào dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.  Khung cảnh tại khu triển lãm các lễ vật do quan lại và các địa phương dâng mừng vào dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Toàn cảnh từ Hoàng thành Huế nhìn ra sông Hương trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Toàn cảnh từ Hoàng thành Huế nhìn ra sông Hương trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai) và một viên quan.Thái tử Vĩnh Thụy và Hoàng thân Vĩnh Cẩn ngồi xem đua thuyền trên sông Hương cạnh Toàn quyền Martial Merlin. Điện Thái Hòa trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.
Lễ Tứ Tuần Đại Khánh của vua Khải Định - Rước "kim phụng đồng" đựng chiếu chỉ của vua ra niêm yết tại Phu Văn Lâu.


Kim phụng đồng (đồng nghĩa là ống): ống sơn son thếp vàng đựng chiếu chỉ của vua, treo trên một cái giá có đầu chim phụng thếp vàng.
Trong hình trên, chiếu chỉ của vua để bên trong cái (ống) "kim phụng đồng" được một quan Bộ Hộ và một quan Bộ Lại cùng toán lính hầu long trọng rước ra Phu Văn Lâu nơi chiếu chỉ sẽ được niêm yết trong một số ngày, có lính canh gác ngày đêm, để cho toàn thể dân chúng được rõ về việc tổ chức lễ Tứ Tuần Đại Khánh.Sau đó, khi hết thời gian niêm yết, cũng hai viên quan này cùng toán lính lại rước chiếu chỉ của vua đem về giao cho Nội các cất giữ. 
 Một lối đi trong điện Cần Chánh trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.Sân điện Cần Chánh được trang hoàng trong dịp mừng Tứ Tuần Đại Khánh. Bên phải là nhà Hữu Vu. Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Các quan mừng thọ vua Khải Định.Sân điện Thái Hòa trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.Sân điện Thái Hòa trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.
 Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.

 

 Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.
 Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Vua đãi cơm chiều cho bá quan ở điện Cần Chánh trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Lễ vật của quan khách mừng thọ trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Lễ vật của quan khách mừng thọ trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Lễ vật của quan khách mừng thọ trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Lễ vật của quan khách mừng thọ trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Lễ vật của quan khách mừng thọ trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.  Lễ vật của quan khách mừng thọ trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Dân chúng nô nức đến kinh thành dự lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Dân chúng nô nức đến kinh thành dự lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Cận cảnh một dãy nhà trưng bày tặng vật. Một khu nhà trưng bày tặng vật. Theo các sử gia đương thời, ngày lễ này được tổ chức rất lớn và tốn kém.


 Một khu nhà trưng bày tặng vật. Theo các sử gia đương thời, ngày lễ này được tổ chức rất lớn và tốn kém. Một khu nhà trưng bày tặng vật. Theo các sử gia đương thời, ngày lễ này được tổ chức rất lớn và tốn kém. Đám rước vua đi qua Ngọ Môn trong lễ Tứ tuần đại khánh. Vua Khải Định đi xe đẩy có bốn bánh (ở giữa ảnh, phía sau cây dù). Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này) mặc áo dài đi cạnh người cầm quạt, bên phải cây dù. Đám rước vua đi qua Ngọ Môn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đám rước vua đi qua Ngọ Môn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đám rước vua trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định.Những lá cờ trong hình là cờ Long tinh, hai bên vàng, giữa đỏ; là quốc kỳ Đại Nam lúc bấy giờ.


 Một cổng vào trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định.  Một cổng vào trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Mẹ vua Khải Định, Đức Tiên Cung Thái hậu Dương Thị Thục, vợ thứ của vua Đồng Khánh trong lễ mừng thọ con trai. Mẹ vua Khải Định, Đức Tiên Cung Thái hậu Dương Thị Thục, vợ thứ của vua Đồng Khánh trong lễ mừng thọ con trai.Thái Hậu đang bước xuống xe.Các bà trong Cung đi ra xem đua thuyền trên sông Hương.Các bà trong Cung đi ra xem đua thuyền trên sông Hương.Thái hậu lên thuyền hoàng gia để xem các trò chơi đua thuyền trên sông Hương.
  

 Thuyền của Thái Hậu và các bà phi coi đua thuyền trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định.Thuyền hoàng gia trên sông Hương trong lúc các cuộc đua thuyền diễn ra.


Các ông quan trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.
Các ông quan trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định. Đoàn vũ công Vinh và Thanh Hóa trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đoàn vũ công Nam Kỳ biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đoàn vũ công Nam Định biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đoàn vũ công Tây Nguyên biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định.Đoàn vũ công biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đoàn vũ công biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định.Đoàn vũ công biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đoàn vũ công biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đoàn vũ công biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đoàn vũ công biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định.  Đoàn vũ công biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đoàn vũ công biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định.

 Đoàn vũ công biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đoàn vũ công đang biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định. Đoàn vũ công đang biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định.Đoàn vũ công đang biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định.Đoàn vũ công đang biễu diễn trong lễ Tứ tuần đại khánh vua Khải Định.


No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.