-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Đoàn Sứ Giả Việt Nam tại Paris Năm 1863Đoàn Sứ Giả Việt Nam tại Paris Năm 1863


Năm 1863, Vua Tự Đức cử quan Hiệp biện Đại Học sĩ Phan Thanh Giản làm Chánh sứ, Phó sứ Phạm Phú Thứ, Bồi sứ Ngụy Khắc Đản trong sứ bộ Việt Nam sang Pháp năm 1863 để thương nghị về việc xin chuộc ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường đã nhường đứt cho Pháp năm trước đó trong Khoản 2, Hòa ước Nhâm Tuất, 1862.
 Đoàn sứ giả Việt Nam sang Pháp xin chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Hình chụp trước khách sạn nơi sứ bộ Phan Thanh Giản ở, số 7 rue Lord Byron, Champs Élysées. Hoàng đế Napoléon III , 55 tuổi, tiếp Sứ đoàn Phan Thanh Gỉan tại điện Tuileries ngày 05/11/1863  Chánh sứ Phan Thanh Giản (1796-1867) Chánh sứ Phan Thanh Giản (1796-1867) Phó sứ Phạm Phú Thứ, Tham tri bộ Lại, tòng nhị phẩm. Phó sứ Phạm Phú Thứ, Tham tri bộ Lại, tòng nhị phẩm. Bồi sứ Ngụy Khắc Đản, Án sát sứ tỉnh Quảng Nam , chánh tứ phẩm  Bồi sứ Ngụy Khắc Đản, Án sát sứ tỉnh Quảng Nam , chánh tứ phẩm.Chánh thất phẩm bộ Hình Trần Tề ( 39 tuổi) quê Nam Định. Trái: Thừa vụ lang bộ Lại, Tạ Hữu Kế (50 tuổi) sinh ở Huế, Chánh lục phẩm - Phải: Quan văn Ngô Văn Nhuận (42 tuổi) Phủ Tôn Thọ Tường, ký lục thuộc phái bộ Pháp tháp tùng sứ bộ Phan Thanh Giản Võ quan Nguyễn Hữu Thận, phẩm trật tòng ngũ phẩm. Nguyễn Hữu Độ là một trong những vị quan cuối cùng được triều đình Huế gửi tới để thương lượng với Pháp, sau cuộc chinh phục Sài Gòn, Ông làm Tổng đốc Hà Nội trong năm 1877, từ rất sớm đã là quân bài của người Pháp, nó giúp ông trở thành phó chủ tịch Viện Cơ Mật (Hội đồng Hoàng gia) vào năm 1885, và là người đứng đầu thực sự của chính phủ thông qua sự hỗ trợ của Pháp. Ông Nguyễn Hữu Độ là bố vợ của vua Đồng Khánh; con gái ông là vợ cả của vua Đồng Khánh.Phòng ngự sứ Nguyễn Hữu Thần (30 tuổi) sinh ở Huế, quan võ, Tòng ngũ phẩm.
 Quan văn Chánh thất bộ Lại Phạm Hữu Độ (31 tuổi) quê Quảng Bình.
Cụ Lương Văn Thể ( hoặc Thái) 43 tuổi, Võ công đô uý , Tòng ngũ phẩm.
 Hai ảnh dưới đây của Tôn Thọ Tường cũng nằm trong bộ ảnh chụp vào dịp này. Nguyễn Văn San, thông ngôn thuộc phái bộ Pháp tháp tùng sứ bộ Phan Thanh Giản.
Nho sĩ Quảng Nam tên Tân, 30 tuổi.Cụ hạ sĩ Nguyên, 36 tuổi, quê ở Thừa Thiên, tóc dài 1m58. Trần Văn Cư, 46 tuổi, sinh ở Huế - Quan văn Tòng ngũ phẩm, một trong hai thư ký của Sứ bộ.Hồ Văn Luông, 50 tuổi, người tỉnh Quảng Trị, một trong hai thư ký của Sứ bộ.Phan Quang Hiếu, 32 tuổi, người Saigon, Ký lục hạng nhì.
 Ông Michel Vannier (tên Việt là Nguyễn Văn Lễ), 51 tuổi, sinh tại Huế, con bà Nguyễn Thị Sen và ông Philippe Vannier Marie Vannier, con gái bà Nguyễn Thị Sen và Vannier. Bộ áo cô Marie Vannier và bà Nguyễn Thị Sen mặc lúc chụp ảnh được vua Minh Mạng tặng khi họ còn ở Việt Nam.
 Bà Nguyễn Thị Sen (Liên), vợ góa của Philippe Vannier (Nguyễn Văn Chấn)
  Trần Tử Luông, du học sinh, con trai huyện Trần Tử Ca (sau được thăng Đốc Phủ sứ) Simon Của, 18 tuổi, người Nam Kỳ, học sinh trường Adran.
Một lính thợ với quân phục đương thời Dân yaü, 27 tuổi, lính hầu sinh ở Huế. D'a 24 tuổi, sinh ở Huế, người giúp việc. Trần Quang Diệu, 20 tuổi, người giúp việc.Cang 28 tuổi, người Gia Định, giúp việc.No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.