-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Niên biểu Việt Nam thế kỷ 15 (1400-1499)

 

Niên Biểu Việt Nam Thế Kỷ 15 (1400-1499)

 

Lê Lợi (1384-1433) 


 

Năm 1400: 
 • Hồ Qúy Ly chiếm ngôi nhà Trần, nhà Hồ thành lập, đặt quốc hiệu là Đại Ngu. 
 • Tháng 8: Chiến tranh Việt-Chiêm


Năm 1401:

 • Hồ Qúy Ly nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương, sau đó giữ ngôi Thái thượng hoàng


Năm 1406: 
 • Chiến tranh Minh-Đại NguNăm 1407:

 • Hồ Qúy Ly và Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt, nhà Hồ sụp đổ.
 • 2 Tháng 10: Khởi nghĩa Trần Ngỗi; Trần Ngỗi xưng làm hoàng đế, kể từ đó sử bắt đầu gọi ông là Giản Định Đế.Năm 1409:
 
 • 17 Tháng 3(âm lịch): Trần Quý Khoáng xưng làm hoang đế, tức Trùng Quang Đế. Giản Định Đế. được tôn lên làm thượng hoàng.
 • Tháng 7: Giản Định Đế bị quân Minh bắt, giải về Kim Lăng giết chết.Năm 1414: 

 • 31 Tháng 3: Trùng Quang Đế chạy sang nước Lão Qua. Các tướng Hậu Trần cũng lần lượt bị bắt.
 • 16 Tháng 8: Trùng Quang Đế bị giải tới kinh đô nhà Minh và xử tử, từ đó nhà Hậu Trần chấm dứt.Năm 1418:

 • Khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi xưng là Bình Định vương.


Năm 1419: 

 • Tháng 11: Khỏi nghĩa Phạm Ngọc  
 • Khởi nghĩa Lê Ngã


Năm 1426: 

 • Chiến thắng Tốt Động, Chúc Động.


Năm 1427:

 • Chiến thắng Chi Lăng, Xương Giang.
 • 10 Tháng 12: Hội thề Đông Quan.


Năm 1428: 

 • Bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam: Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi 
 • 29 Tháng 4: Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, tức là vua Lê Thái Tổ, chính thức khôi phục nước Đại Việt, dựng lên nhà Hậu Lê.


Năm 1432: 

 • 6 Tháng 1: Lê Lợi cho viết sách Lam Sơn thực lục.


Năm 1433:

 • 7 Tháng 9: Lê Thái Tổ mất sau gần 6 năm ở ngôi, thọ 49 tuổi. Con thứ là Lê Nguyên Long lên ngôi, tức vua Lê Thái Tông.


Năm 1442:

 • 7 Tháng 9: Lê Thái Tông đi chơi ở Trại vải ( Lệ chi viên), xã Đại Lại, ven sông Thiên Đức, ông thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi qua đời. 
 • 15 Tháng 9:Thái tử Bang Cơ mới 1 tuổi lên nối ngôi tức vua Lê Nhân Tông.  
 • 19 Tháng 9: Đại thần Nguyễn Trãi và vợ là Nguyễn Thị Lộ bị giết, chu di tam tộc.Năm 1446:

 • Hai tướng Lê Khả, Lê Thụ, Lê Khắc Phục đem đại quân đánh thành Bồ Đàn, đánh bại và bắt vua Chiêm Bí Cai.


Năm 1447: 

 • Nhà Lê còn sáp nhập xứ Bồn Man (Sơn La và Lai Châu ngày nay) vào Đại Việt.


Năm 1459:

 • 28 Tháng 10: Lê Nghi Dân đang đêm bắc thang vào tận trong cung cấm giết Lê Nhân Tông, khi đó ông mới 18 tuổi, trị vì được 17 năm. 
 • 1 Tháng 11: Lê Nghi Dân lên ngôi Hoàng đế.


Năm 1460: 

 • 6 Tháng 6 (âm lịch): Lê Nghi Dân bị bắt mang ra khỏi cung và trao cho một dải lụa bắt phải thắt cổ, lúc ấy mới 22 tuổi.
 • 8 Tháng 6 (âm lịch): Hoàng tử Lê Tư Thành lên ngôi, tức Lê Thánh Tông.


Năm 1477: 

 • Lê Thánh Tông tiêu diệt nước Chiêm Thành, mở rộng lãnh thổ tới tỉnh Bình Định ngày nay.


Năm 1483:

 • Lê Thánh Tông ban hành Luật Hồng Đức.Năm 1497: 

 • 3 Tháng 3: Lê Thánh Tông qua đời ở điện Bảo Quang, hưởng thọ 56 tuổi, Thái tử Lê Tranh lên ngôi hoàng đế, tức vua Lê Hiến Tông.


 

 

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.