-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Súng bắn tỉa của VNCH và Đồng minh trong Chiến tranh Việt Nam

 

Súng bắn tỉa của VNCH và Đồng minh trong Chiến tranh Việt Nam


Súng bắn tỉa được sử dụng bởi VNCH và Đồng minh trong Chiến tranh Việt Nam. Bao gồm các loại súng bắn tỉa M1C/D Garand and MC52, M21, M49... .Được trang bị cho các lực lượng chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ.
 Xem thêm: 


 
M1C/D Garand và MC52, được Thủy quân Lục chiến và Hải quân Hoa Kỳ sử dụng vào giai đoạn đầu của chiến tranhViệt Nam. Khoảng 520 khẩu M1C/D Garand và MC52 được cung cấp cho QLVNCH bởi Hoa Kỳ. 
M1903A4 Springfield được Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ sử dụng vào giai đoạn đầu chiến tranh Việt Nam, sau đó được thay thế bằng súng bắn tỉa M40.
Súng trường bắn tỉa M21 Sniper Weapon System (SWS) - biến thể bắn tỉa của súng trường M14 được sử dụng bởi Quân đội Hoa Kỳ. 
Súng trường bắn tỉa M40 (Remington Model 700) được sử dụng bởi Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, sau này thay thế súng trường M1903A4 Springfield và Winchester Model 70.

Súng trường bắn tỉa Parker-Hale M82 được trang bị cho binh sĩ Úc và New Zealand.Súng trường bắn tỉa Winchester Model 70 được Thủy quân
Lục chiến Hoa Kỳ sử dụng.


No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.