-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Ảnh xưa về Biên giới Việt-Trung đầu thế kỷ 20

 

Ảnh xưa về Biên giới Việt-Trung đầu thế kỷ 20

 

Bộ ảnh xưa về vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc được nhà xuất bản G. Taupin et Cie phát hành hơn 100 năm trước. Bộ ảnh cho thấy hình ảnh đồn binh và các chốt biên giới (Poste et Blockhaus de Haut Tonkin), hoạt động xây dựng của binh lính người Việt (Construction d’un poste en Territore militaire) tại vùng biên giới Việt-Trung đầu thế kỷ 20.
 
 
Bè trên sông Bằng Giang
 
 
 
 
Bờ sông Bằng Giang
 
 
 
 
Sông Bằng Giang
 
 
 
 
Cầu tre qua Sông Rã
 
 
 
 
Làng Sóc Giang, vòng cung Cao Bằng
 
 
 
 
Lũ lụt ở Long Châu
 
 
 
 
Làng An Ma, khu vực hồ Ba Bể, gần Chợ Rã
 
 
 
 
Thuyền độc mộc của thân binh người Thổ trên sông Rã, khu vực Chợ Rã
 
 
 
 
Lối vào hang Pong, khu vực gần Chợ Rã
 
 
 
 
Lều cá người Hoa trên sông Bằng Giang
 
 
 
 
Mộ đại quan người Hoa (Quảng Tây)
 
 
 
 
Cầu mái che Nam Thông- vòng cung Cao Bằng
 
 
 
 
Bậc thang ở Mèo Vạc
 
 
 

Cầu mái che Long Kiều (Quảng Tây)
 
 
 
 
Sông Gâm ở khu vực Yên Minh - vòng cung Bảo Lạc (Cao Bằng)
 
 
 
 
Một ngôi làng ở Đồng Đăng (Lạng Sơn)
 
 


Cao Bằng
 
 
 
 
Hội múa rồng: Giờ nghỉ ăn trưa
 
 
 
 
Hội múa rồng: Đám rước của các sư
 
 
 
 
Hội múa rồng: Đám rước xuất hành
 
 
 
 
Đội múa lân
 
 
 
 
Hội múa rồng: Diễn viên nhào lộn
 
 
 
 
Diễn viên Trung Hoa
 
 
 

Xe cút kít
 
 
 
 
Cưỡi trâu
 
 
 
 
Ngựa thồ
 
 
 
 
Sửa thuyền
 
 
 
 
Chế biến đường - Khâu ép mía
 
 
 
 
Chế biến đường - Khâu tinh chế
 
 
 
 
Nhuộm vải bằng củ nâu
 
 
 
 
Cửa khẩu Hiang Tse Nam, đường từ Lạng Sơn sang Long Châu
 
 


Xe bò kéo qua cửa khẩu
 
 
 
 
Xây đồn
 
 
 
 
Lính tập xẻ gỗ
 
 
 
 
Phu vận chuyển pháo 80mm lên núi
 
 
 
 
 
Phu vận chuyển pháo 80mm lên núi
 
 
 
 
 Phu vận chuyển pháo 80mm lên núi
 
 
 
 
Phu vận chuyển pháo 80mm lên núi
Dựng doanh trại
 
 
 
 
Đồn thân binh người Thổ trên đèo Lung Tim
 
 


Tù binh loạn quân
 
 
 
 
Thủ lĩnh loạn quân và băng đảng
 
 
 
 
Đồn Ngân Sơn - vòng cung Cao Bằng
 
 
 
 
Đồn Tam Long (gần Đồng Đăng) nơi tuyến đường sắt Hà Nội đến biên giới
 
 
 
 
Đồn Lạng Nắc trên tuyến đường sắt Hà Nội đến biên giới
 
 
 
 
Chốt và đồn Nam Nung (Cao Bằng)
 
 
 
 
Đồn biên giới Kao Kha
 
 
 
 
Đồn Ta Lung
 
 
 
 
Hang được gia cố để cố thủ trước những cuộc tấn công của loạn quân. Khu vực Phố Binh Gia
 
 
 
 
  
Đồn Đông Khê - Cao Bằng
 Đồn Chợ Rã  (Bắc Cạn)
 
 
 
 
Đồn Phủ Trùng Khánh
 
 
 
 
Đồn Bản Kha, trước Bi Ha
 
 
 
 
Đồn Bắc Lệ trên tuyến đường sắt Hà Nội đến biên giới
 
 
 
 
Kho thóc. Làng người Thổ ở Na Sai (vòng cung Bảo Lạc)
 
 
 

Ải Nam Quan - Đồn Pháp trên cửa khẩu biên giới
 
 
 
 
Đồn Trung Hoa ở Thuỷ Khẩu, gần Tà Lùng
 
 
 
 
Đồn Lạng Giai (Chi Lăng) trên tuyến đường sắt Hà Nội đến biên giới
 
 
 
 
Đồn Tà Lùng (Cao Bằng)
 
 
 
 
Đồn Mỏ Xat và trạm điện báo

 

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.