-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Bia Quốc Học


Bia Quốc Học


Bia Quốc Học còn được gọi là Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong tại Huế, toạ lạc sát bờ nam sông Hương, trước mặt trường Quốc Học. Công trình này được xây vào đầu thế kỷ 20 để tưởng niệm những binh sĩ người Pháp và người Việt ở Trung kỳ đã bỏ mạng vì sự nghiệp giúp nước Pháp đánh Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Lễ khánh thành Đài tưởng niệm nhưng binh sĩ Pháp và Việt ở Trung Kỳ đã hy sinh vì nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất trận vong tại Huế. Tên của 31 người Pháp được ghi trên đài tưởng niệm ngày 23/9/1920. Đài tưởng niệm nhưng binh sĩ Pháp-Việt ở Trung Kỳ đã hy sinh vì nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất tại Huế. Tên của 31 người Pháp được ghi trên đài tưởng niệm ngày 23/9/1920.Đài tưởng niệm nhưng binh sĩ Pháp-Việt ở Trung Kỳ đã hy sinh vì nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất, nằm bên bờ sông Hương, phía trước trường Quốc Học (Huế)Đài tưởng niệm nhưng binh sĩ Pháp-Việt ở Trung Kỳ đã hy sinh vì nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất trận vong tại Huế năm 1930.Đài tưởng niệm nhưng binh sĩ Pháp-Việt ở Trung Kỳ đã hy sinh vì nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất, thường gọi là "Bia Quốc Học" Trước đây, mặt trước thân đài có ghi tên họ 31 người Pháp và 78 người Việt ở Trung kỳ. Phần này sau thời Pháp thuộc đã bị đục xoá. Tuy nhiên đài kỷ niệm thì vẫn còn, không bị phá vì đây là công trình kiến trúc với nét đẹp truyền thống phong cách Huế, hài hòa với cảnh quan sông Hương và trường Quốc Học. Lễ dâng cúng rượu tại Đài tưởng niệm nhưng binh sĩ Pháp-Việt ở Trung Kỳ đã hy sinh vì nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất năm 1930 Lễ dâng cúng rượu tại Đài tưởng niệm nhưng binh sĩ Pháp-Việt ở Trung Kỳ đã hy sinh vì nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất năm 1930. Đài tưởng niệm nhưng binh sĩ Pháp-Việt ở Trung Kỳ đã hy sinh vì nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất năm 1931.

 Ngày 7/1/1931, tổ chức tưởng niệm Thống chế Joseph Joffre qua đời ngày 3/1/1931 tại Pháp.  Ngày 7/1/1931, tổ chức tưởng niệm Thống chế Joseph Joffre qua đời ngày 3/1/1931 tại Pháp. Đài tưởng niệm nhưng binh sĩ Pháp-Việt ở Trung Kỳ đã hy sinh vì nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất năm 1963.
 Bia Quốc Học dưới thời Việt Nam Cộng Hòa năm 1965.No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.