-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Điện Phụng Tiên

Điện Phụng Tiên

 Điện Phụng Tiên là nơi thờ các hoàng đế và các hoàng hậu triều Nguyễn. Đây là nơi diễn ra nghi thức dâng kim sách, kim bảo tôn thụy hiệu cho các hoàng đế, hoàng hậu sau khi băng hà. Cuối thời Nguyễn, đây còn là nơi cất giữ và trưng bày kim sách, kim bảo cùng nhiều bảo vật đương triều. Tháng 2 năm 1947, toàn bộ đã bị thất thoát cũng như đốt cháy theo điện trong chiến dịch tiêu thổ của Việt Minh. Điện Phụng Tiên hiện nay chỉ còn cổng tam quan và tường bao.

Cổng tam quan dẫn vào Điện Phụng Tiên.Điện Phụng Tiên hiện nay chỉ còn cổng tam quan và tường bao.Cổng tam quan dẫn vào Điện Phụng Tiên năm 1964.
Hình trên là bức ảnh duy nhất còn lại cho thấy mặt trước của Điện Phụng Tiên trong Hoàng thành Huế, nơi thờ các vua và các hoàng hậu triều Nguyễn. Những người trong hình là "các cô phụng trực" lo việc trông coi và nhang khói trong Điện. Phần lớn họ là những phụ nữ thành viên của Hoàng tộc góa bụa hoặc không lấy chồng, ăn ở trong các ngôi nhà phụ trong khuôn viên điện cho đến trọn đời.Hình trên là bức ảnh duy nhất còn lại cho thấy mặt trước của Điện Phụng Tiên trong Hoàng thành Huế, nơi thờ các vua và các hoàng hậu triều Nguyễn. Những người trong hình là "các cô phụng trực" lo việc trông coi và nhang khói trong Điện. Phần lớn họ là những phụ nữ thành viên của Hoàng tộc góa bụa hoặc không lấy chồng, ăn ở trong các ngôi nhà phụ trong khuôn viên điện cho đến trọn đời. 

Hình trên là bức ảnh duy nhất còn lại cho thấy mặt trước của Điện Phụng Tiên trong Hoàng thành Huế, nơi thờ các vua và các hoàng hậu triều Nguyễn. Những người trong hình là "các cô phụng trực" lo việc trông coi và nhang khói trong Điện. Phần lớn họ là những phụ nữ thành viên của Hoàng tộc góa bụa hoặc không lấy chồng, ăn ở trong các ngôi nhà phụ trong khuôn viên điện cho đến trọn đời. 

Điện Phụng Tiên trong Hoàng thành Huế thập niên 1920 và "các cô phụng trực" (là những tôn nữ cháu gái của vua, không lập gia đình hoặc góa bụa không con). 

Điện Phụng Tiên năm 1936. 
Bàn thờ vua Khải Định trong Điện Phụng Tiên.Nội thất Điện Phụng Tiên.Nội thất Điện Phụng Tiên.

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.