-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Điện Cần Chánh
Điện Cần ChánhĐiện Cần Chánh là nơi vua thiết triều, thường tiếp sứ bộ ngoại giao, tổ chức yến tiệc của hoàng gia và triều đình của triều Nguyễn. Điện được xây dựng năm Gia Long thứ 3 (1804), sau còn được tu bổ nhiều lần. Đây vốn là ngôi điện có kết cấu gỗ lớn và đẹp nhất trong Tử Cấm Thành. Hiện nay đã trở thành phế tích do bị Việt Minh phá huỷ từ năm 1947.


 
Điện Cần Chánh.
Sân trước điện Cần Chánh vào những năm 1919-1926.
 
Hiện nay đã trở thành phế tích do bị Việt Minh phá huỷ từ năm 1947.
Mặt trước Điện Cần Chánh và sân chầu.
 
Vạc đồng đúc thời chúa Nguyễn đặt trên sân điện Cần Chánh.
 
Vạc đồng đúc thời chúa Nguyễn đặt trên sân điện Cần Chánh.
 
Điện Cần Chánh.

 
 Sân điện Cần Chánh và Nhà Hữu Vu nhìn từ phía trong Đại Cung Môn.
 
Sân điện Cần Chánh và Nhà Tả Vu nhìn từ phía trong Đại Cung Môn.
 
Các quan đại thần đang làm lễ ở sân Điện Cần Chánh.
 
Bá quan lạy khi vào Điện Cần Chánh trong Lễ mừng thọ 40 tuổi (Tứ Tuần Đại Khánh) của vua Khải Định.
 
Các quan đại thần đang làm lễ ở sân Điện Cần Chánh trong Lễ đăng quang vua Bảo Đại năm 1926.
 
Các quan đại thần đang làm lễ ở sân Điện Cần Chánh trong Lễ đăng quang vua Bảo Đại năm 1926.
 
Điện Cần Chánh góc nhìn ra Hữu Vu và Đại Cung Môn (trái).
 
Một lối đi trong Điện Cần Chánh trong Lễ mừng thọ 40 tuổi (Tứ Tuần Đại Khánh) của vua Khải Định.
 
Điên Cần Chánh (trái) và Hữu Vu (phải).

 
 Điện Cần Chánh là ngôi điện có kết cấu gỗ lớn và đẹp nhất trong Tử Cấm Thành.
 
Điện Cần Chánh là ngôi điện có kết cấu gỗ lớn và đẹp nhất trong Tử Cấm Thành.

 
Điện Cần Chánh là ngôi điện có kết cấu gỗ lớn và đẹp nhất trong Tử Cấm Thành.
 
Nội thất bên trong Điện Cần Chánh.
Nội thất bên trong Điện Cần Chánh.
 
Điện Cần Chánh nơi tiếp vua Xiêm Paramindr Maha Prajadhipok năm 1930. Điện Cần Chánh nơi tiếp vua Xiêm Paramindr Maha Prajadhipok năm 1930.. Do vua Bảo Đại vắng mặt vì đang học ở Paris, quan nhiếp chính Nguyễn Hữu Bài đã thay mặt nha vua đón tiếp vua Xiêm và hoàng hậu. Trong hình này có lẽ là ông Tôn Thất Hân, quan Phụ chánh nhà Nguyễn, thay mặt vua Bảo Đại trong thời gian vua đi du học chứ không phải ông Nguyễn Hữu Bài.
 
 Nội thất bên trong Điện Cần Chánh. 
Vua đãi cơm cho bá quan ở Điện Cần Chánh trong Lễ mừng thọ 40 tuổi (Tứ Tuần Đại Khánh) của vua Khải Định. 
Bên trong Điện Cần Chánh, phòng nằm ngủ của vua.


 
Bên trong Điện Cần Chánh, phòng nằm ngủ của vua năm 1930.


 
Vua Khải Định đang dùng cơm trưa ở Điện Cần Chánh.Điện Cần Chánh hiên nay chỉ còn phần nền sau khi bị Việt Minh phá hủy năm 1947.No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.