-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Niên biểu Việt Nam thế kỷ 11 (1000-1099)


Niên Biểu Việt Nam Thế Kỷ 11 (1000-1099)

 

(974-1028)

Năm 1005: 
  • Lê Đại Hành băng hà ở Trường Xuân điện
  • Vua Lê Trung Tông (Tiền Lê) bị Lê Long Đĩnh giết.
  • Lê Long Đĩnh lên ngôi vua.


   Năm 1009:
   • 19 Tháng 11: Vua nhà Tiền Lê là Lê Long Đĩnh mất. 
   • 21 Tháng 11: Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) lên ngôi hoàng đế lên ngôi vua, nhà Lý được thành lập. 


   Năm 1010:
   • Tháng 7 (al): Lý Thái Tổ tiến hành dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La (Hà Nội). Ông ban hành Chiếu dời đô vào mùa xuân năm 1010.


   Năm 1019:  
   • Lý Thường Kiệt ra đời.


   Năm 1028: 
   • 31 Tháng 3: Lý Thái Tổ qua đời, hưởng dương 55 tuổi, thụy hiệu là Thần Vũ hoàng đế.
   • 1 Tháng 4: Lý Thái Tông lên ngôi vua.


   Năm 1054: 
   • 3 tháng 11: Lý Thái Tông qua đời. Lý Thánh Tông đổi quốc hiệu từ Đại Cồ Việt sang Đại Việt.

   Năm 1057: 
   • Lý Nhân Tông cho xây dựng tháp Báo Thiên, một trong bốn bảo vật của Đại Việt mà người Trung Quốc gọi là An Nam tứ đại khí.


   Năm 1069:
   • 24 Tháng 2: Chiến tranh Việt-Chiêm. Lý Thánh Tông thân chinh đi đánh nước Chiêm Thành.


   Năm 1070: 
   • Văn Miếu được xây dựng, dưới thời vua Lý Thánh Tông. Chế Củ dâng Quảng Bình, bắc Quảng Trị


   Năm 1072:
   • Tháng 1(âm lịch): Lý Thánh Tông mất tại điện Hội Tiên, thọ 50 tuổi. Thái tử Càn Đức 7 tuổi lên ngôi trước linh cữu, tức vua Lý Nhân Tông.


   Năm 1075:
   • Chiến tranh Tống-Việt.
   • Lý Thường Kiệt chủ động mang thủy quân, kết hợp quân trên bộ của Nùng Tôn Đản đánh sang đất Tống.
   • Lý Nhân Tông cho mở khoa thi Nho học tam trường. Đây là khoa thi đầu tiên mở đường cho truyền thống khoa cử ở nước ta. Lê Văn Thịnh đỗ đầu kì thi này, ông là vị Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử nước ta.


   Năm 1076: 
   • Quốc Tử Gíam được thành lập, dười thời vua Lý Nhân Tông.
   • Quân Lý do Lý Thường Kiệt chỉ huy hạ thành Ung châu.
   • Tháng 12: Nhà Tống cử Quách Quỳ, một viên tướng dày dặ trận mạc cùng Triệu Tiết đem đại binh sang xâm lược Đại Việt


   Năm 1077:
   • Lý Thường Kiệt đánh bại được đội quân nhà Tống tại trận tuyến trên sông Như Nguyệt. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam: bài thơ thần Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt
   • Quách Quỳ chấp nhận cho Đại Việt giảng hòa và rút quân trở về.
    

   No comments

   Theme images by rion819. Powered by Blogger.