-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Niên biểu Việt Nam thế kỷ 14 (1300-1399)

 

Niên Biểu Việt Nam Thế Kỷ 14 (1300-1399)

 

Hồ Qúy Ly (1336-1407)
Năm 1300:
 • 20 Tháng 8: Trần Hưng Đạo qua đời.

Năm 1306:
 • Tháng 6 (âm lịch): Vua Trần Anh Tông gả Công chúa Huyền Trân cho Chế Mân, Chế Mân dâng Nam Quảng Trị, Thuận Hóa, Quảng Nam để cưới Công chúa Huyền Trân

Năm 1307:
 • Tháng 5: Chế Mân qua đời. Vua Trần Anh Tông biết tin, sai Trần Khắc Chung vờ sang viếng tang, tìm cách cứu Huyền Trân đem về.

Năm 1314:
 • 3 Tháng 4: vua Trần Anh Tông nhường ngôi cho con trai thứ tư thái tử Mạnh, tức vua Trần Minh Tông

Năm 1320:
 • 21 Tháng 4: Trần Anh Tông qua đời ở cung Trùng Quang (thuộc phủ Thiên Trường), trị vì được 21 năm, thọ 54 tuổi.

Năm 1329:
 • 7 Tháng 3: Trần Minh Tông nhường ngôi cho thái tử Trần Vượng (tức Trần Hiến Tông) rồi trở thành Thái thượng hoàng.
 • 27 Tháng 1: Thoát Hoan xua quân tràn sang Đại Việt.
 • Trần Quốc Tuấn đánh bại quân Nguyên của Thoát Hoan tại Vạn Kiếp.

Năm 1341:
 • 11 Tháng 6: Trần Hiến Tông qua đời thọ 22 tuổi, Sau khi ông qua đời, Thượng hoàng Minh Tông chọn người con thứ của Hiến Từ hoàng hậu là Trần Hạo, tức là Trần Dụ Tông

Năm 1357:
 • 10 Tháng 3: Trần Minh Tông qua đời tại cung Bảo Nguyên, hưởng dương 57 tuổi.

Năm 1369:
 • 29 Tháng 6: Trần Dụ Tông băng hà ở Quang Triều cung, thọ 34 tuổi. Ông trị vì 28 năm. Ban chiếu truyền ngôi cho Dương Nhật Lễ.
 • 18 Tháng 7: Hôn Đức Công (Dương Nhật Lễ) lên ngôi vua

Năm 1369:
 • 1 Tháng 12: Trần Phủ và Trần Kính đến phủ Kiến Hưng, phế truất Dương Nhật Lễ
 • 3 Tháng 12: Trần Phủ lên ngôi, tức vua  Trần Nghệ Tông

Năm 1371:
 • 27 tháng 3: Chế Bồng Nga đánh Đại Việt, thu hồi đất Chiêm Thành, chiếm Thăng Long, buộc vua Trần trốn khỏi kinh thành.

Năm 1372:
 • 9 tháng 11 (âm lịch): Trần Nghệ Tông lên làm Thái thượng hoàng, nhường ngôi cho em là Trần Kính, tức vua Trần Duệ Tông


Năm 1377:
 • Duệ Tông hoàng đế tử trận trong cuộc tiến công Chiêm Thành đánh Chế Bồng Nga
 • 13 tháng 5 (âm lịch): Trần Nghệ Tông đưa Trần Hiện là con thứ của Duệ Tông lên ngôi, tức Trần Phế Đê.

Năm 1388:
 • 6 Tháng 12 (âm lịch): Trần Nghệ Tông phế Trần Phế Đế, bị Thượng hoàng ép thắt cổ chết ở phủ Thái Dương.
 • 27 Tháng 12 (âm lịch): Trần Nghệ Tông lập con nhỏ của mình là Chiêu Định Vương Trần Ngung lên ngôi, tức là Trần Thuận Tông.
 
Năm 1390:
 • Trần Khát Chân đánh bại và giết Chế Bồng Nga

Năm 1394:
 • Tháng 12 (âm lịch): Trần Nghệ Tông băng hà tại tẩm điện, thọ 75 tuổi,

Năm 1397: 
 • Hồ Quý Ly ép Thuận Tông rời đô về An Tông phủ Thanh Hoá

Năm 1398:
 • Tháng 3 (âm lịch): Hồ Quý Ly ép Thuận Tông ngường ngôi cho Thái tử Trần An, lên làm Thái thượng hoàng và khuyên ông đi tu theo Đạo giáo, Thái tử An lên ngôi, tức là Trần Thiếu Đế

Năm 1399:
 • Hồ Quý Ly sai tướng Phạm Khả Vĩnh thắt cổ Thuận Tông chết và chôn ông ở lăng Yên Sinh, miếu hiệu là Thuận Tông. Năm đó ông mới 22 tuổi.


No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.