-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Niên biểu Việt Nam thế kỷ 13 (1200-1299)

 

Niên Biểu Việt Nam Thế Kỷ 13 (1200-1299)Vua Trần Nhân Tông (1258-1308)
Năm 1207:
 • Tháng 9: Đoàn Thượng, Đoàn Chủ nổi dậy ở Hồng Châu (Hải Dương).


Năm 1210:
 • 15 Tháng 11: Vua Lý Cao Tông mất, thọ 38 tuổi. Thái tử Sảm (16 tuổi) lên ngôi, tức là Lý Huệ Tông


Năm 1216:
 • Tháng 4: Các tướng ở Cảo Xã (Nhật Tảo, Từ Liêm, Hà Nội) là Đỗ Át, Đỗ Nhuế chống lại triều đình.


Năm 1224:
 • .Lý Huệ Tông nhường ngôi cho con gái là công chúa Chiêu Thánh mới lên 8 tuổi, tức là Lý Chiêu Hoàng. Huệ Tông lên làm Thái thượng hoàng.


Năm 1225:
 • 31 Tháng 12: Trần Thủ Độ sắp đặt để Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông. Nhà Lý mất về tay nhà Trần từ đó.

 
Năm 1226:
 • 3 Tháng 9:  Lý Huệ Tông mất, thọ 33 tuổi, làm vua 14 năm, đi tu 2 năm.


Năm 1247:
 • Nguyễn Hiền đỗ Trạng nguyên và Lê Văn Hưu đỗ Bảng nhãn.


Năm 1257:
 • Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất


Năm 1258:
 • 29 Tháng 1: Vua Trần Thái Tông cùng Thái tử Hoảng dẫn quân ngược sông Nhị tiến đánh Đông Bộ Đầu. Quân Nguyên Mông bị rút chạy khỏi Thăng Long về Vân Nam.
 • 30 Tháng 3: Trần Thái Tông truyền ngôi cho Thái tử Trần Hoảng, tức vua Trần Thánh Tông. Trần Thái Tông làm Thái thượng hoàng.


Năm 1261: 
 • Trần Thánh Tông được vua Mông Cổ phong làm An Nam Quốc Vương


Năm 1264:
 •  Trần Thủ Độ lâm bệnh nặng và qua đời


Năm 1277:
 • 5 Tháng 5: Thượng hoàng Trần Thái Tông qua đời tại điện Vạn Thọ.Hưởng thọ 60 tuổi, làm vua 33 năm, làm Thượng hoàng 19 năm.

Năm 1278:
 • Tháng 3: Lý Chiêu Hoàng mất, thọ 61 tuổi. 
 • 8 Tháng 11: Vua Trần Thánh Tông nhường ngôi cho con để làm Thượng hoàng. Thái tử Khâm lên ngôi tức vua Trần Nhân Tông. 


Năm 1282:
 • Tháng 10 (âm lịch): Hội nghị Bình Than.


Năm 1284:
 • Trần Hưng Đạo thảo bài Hịch tướng sĩ. 
 • Hội nghị Diên Hồng.


Năm 1285:
 • Tháng 1: Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai.
 • 27 Tháng 1: Thoát Hoan xua quân tràn sang Đại Việt.
 • Trần Quốc Tuấn đánh bại quân Nguyên của Thoát Hoan tại Vạn Kiếp


Năm 1287:
 •  Tháng 12: Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ ba.


Năm 1288:
 • Tháng 4: Chiến thắng sông Bạch Đằng.


Năm 1290:
 • 3 Tháng 7: Thượng hoàng Trần Thánh Tông qua đời, tại cung Nhân Thọ, hưởng dương 50 tuổi.


Năm 1293:
 • 16 Tháng 4: Vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con trưởng là Thái tử Trần Thuyên để lên làm Thượng hoàng. Trần Thuyên lên nối ngôi tức vua Trần Anh Tông.


Năm 1299:
 • Tháng 10 (âm lịch): Trần Nhân Tông rời đến Yên Tử (Quảng Ninh), sáng lập ra Trúc Lâm Yên Tử, còn gọi là Thiền phái Trúc Lâm. Đây được xem là giáo hội thống nhất đầu tiên của đạo Phật tại Việt Nam.

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.