-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Niên biểu Việt Nam thế kỷ 12 (1100-1199)

 

Niên Biểu Việt Nam Thế Kỷ 12 (1100-1199)

 

  Lý Nhân Tông (1066-1127)
Năm 1101:  
 • Lý Nhân Tông phong cho Lý Thường Kiệt chức Tể tướng, lúc này ông đã 83 tuổi.


Năm 1102: 
 • 22 Tháng 1 (âm lịch): Tô Hiến Thành ra đời ở làng Hạ Mỗ nay là xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội.


Năm 1103:
 • Lý Giác nổi lên chống triều đình ở Diễn Châu (Nghệ An). Lý Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt đem quân đánh dẹp.


Năm 1104:
 • Lý Thường Kiệt đem quân đánh dẹp Chế Ma Na đang đánh phá vùng biên giới phía Nam.


Năm 1105:
 • Tháng 6: Lý Thường Kiệt qua đời, thọ 86 tuổi.Năm 1119:
 • Lý Nhân Tông thân chinh cầm quân đánh dẹp tù trưởng động Ma Sa ở vùn biên giới phía Tây, tỏ ý không chịu qui thuận triều đình.


Năm 1128:
 • 15 Tháng 1: Vua Lý Nhân Tông qua đời,hưởng thọ 63 tuổi, Dương Hoán lúc đó mới 11 tuổi lên nối ngôi, tức vua Lý Thần Tông
 • Chân Lạp xua hơn 2 vạn quân tấn công bến Ba Đầu (Nghệ An)


Năm 1132:
 • Tháng 8: Quân Chân Lạp hợp sức với Chiêm Thành cướp phá Nghệ An. Thần Tông sai quan Thái úy Dương Anh Nhị đánh thắng được quân hai nước.


Năm 1137:
 • Tháng 9: Tướng Chân Lạp là Tô Phá Lăng lại mang quân vào cướp phá Nghệ An. Thần Tông sai quan Thái phó là Lý Công Bình đi đánh bại quân Chân Lạp.


Năm 1138: 
 • 31 Tháng 10: Vua Lý Thần Tông qua đời, ở Vĩnh Quang điện, thọ 23 tuổi. Con trai Lý Thần Tông là Lý Thiên Tộ lên ngôi khi mới 3 tuổi, tức vua Lý Anh Tông.


Năm 1158:
 • Lý Anh Tông phong Tô Hiến Thành làm Thái úy. 


Năm 1164:
 • Nhà Tống chính thức công nhận Việt Nam là một nước độc lập
 • Tống Hiếu Tông sai sứ sang phong cho Lý Anh Tông làm An Nam quốc vương.


Năm 1175:
 • 14 tháng 8: Vua Lý Anh Tông qua đời tại Thuỵ Quang điện. Ông trị vì 37 năm, thọ 40 tuổi. Thái tử Long Cán mới 2 tuổi lên nối ngôi, tức là Lý Cao Tông.


Năm 1179: 
 • 12 Tháng 6 (âm lịch): Thái úy Tô Hiến Thành qua đời. 


Năm 1192:
 •  Người giáp Cổ Hoằng ở Thanh Hóa làm phản. 


Năm 1198: 
 • Người hương Cao Xá ở Câu Diễn là Ngô Công Lý cùng với người châu Đại Hoàng là Đinh Khả tự xưng là con cháu của Đinh Tiên Hoàng nổi loạn.

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.