-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Lính tập thời Pháp thuộc

 

Lính Tập Thời Pháp Thuộc
Lính tập là các đơn vị quân đội bản xứ do người Pháp thành lập nhằm phụ trợ cho quân chính quy Pháp trong việc đánh dẹp, bảo vệ an ninh thời Pháp thuộc. Khác với lính trong quân đội nhà Nguyễn là lính của Việt Nam, nằm dưới quyền chỉ huy của Triều đình Huế.

Thời Pháp thuộc lính khố đỏ và lính khố xanh gọi chung là lính tập.

Lính khố đỏ (tiếng Pháp: tirailleurs indochinois hoặc milicien à ceinture rouge) là một lực lượng vũ trang của chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương dùng người bản xứ làm quân đội chính quy trong việc đánh dẹp. Lính khố đỏ đúng ra có ba hạng:

  • Lính khố đỏ Nam Kỳ (tiếng Pháp: tirailleurs annamites, tirailleurs cochinchinois hay tirailleurs saigonnais),
  • Lính khố đỏ Bắc Kỳ (tirailleurs tonkinois) và
  • Lính khố đỏ Cao Miên (tirailleurs cambodgiens).

Danh từ "lính khổ đỏ" xuất phát từ quân phục của nhóm này gồm quần áo chẽn, nón dẹp (sau đổi nón chóp), và giải thắt lưng màu đỏ buộc ở bụng, đầu giải buông thõng ở bẹn giống như cái khố nên người dân Việt mới gọi là "khố đỏ" tuy đúng ra người lính mặc quần chứ không phải khố.

Ngoài lính khố đỏ còn có lính khố xanh (milicien à ceinture blue, garde provincial) và lính khố vàng (milicien à ceinture jaune, garde royal à Hué) với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, tuần tra. Lính khố xanh đóng ở các tỉnh, còn lính khố vàng đóng ở kinh đô Huế, lính khố lục canh gác phủ, huyện.

Thời Pháp thuộc ngoài lính khố đỏ còn có các loại lính khác:
  • Lính khố đỏ: thuộc chính phủ Ðông Dương
  • Lính khố vàng (milicien à ceinture jaune, garde royal à Hué): với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, tuần tra đóng ở kinh đô Huế
  • Lính khố xanh (milicien à ceinture blue, garde provincial): đóng ở các tỉnh.
  • Lính khố lục: canh gác phủ, huyện.Tranh vẽ lính khố đỏ thời Pháp thuộc.
Tranh vẽ lính tập và sĩ quan người Pháp.Tranh vẽ lính khố đỏ Bắc Kỳ.
 
 
 

Tranh vẽ lính khố đỏ Nam Kỳ.

 

Tranh vẽ lính khố đỏ Nam Kỳ.
 
 

  

Tranh vẽ lính khố đỏ Nam Kỳ.

 
 

Tranh vẽ lính tập thời Pháp thuộc.Lính Khố Đỏ Bắc Kỳ 
Từ trước thì Pháp vẫn đưa lính Khố đỏ Nam Kỳ ra Bắc tham chiến ( 1883) tham dự trận đầu là đánh thành Sơn Tây, từ năm 1884, Pháp bắt đầu tuyển người Bắc Kỳ, đầu tiên là tuyển người theo Đạo, sau thì tuyển tất cả. Lính tập đang được huấn luyện với súng máy ở Lào Cai.
 Lính khố đỏ ở Quảng Yên , Bắc Kỳ. Lính tập thời Pháp thuộc.Hai lính khố đỏ ở Lào Cai.Lính tập thời Pháp thuộc đang trong một buổi lễ. Lính khố đỏ ở Sài Gòn.Hình chụp các lính Pháp-Việt đang đứng trước cổng doanh trại. Đội kèn trống trong quân đội ở Nam Kỳ. Lính khố đỏ đang đứng canh gác trước Dinh toàn quyền Đông Dương. Tại Hà nội, ảnh này cho thấy rõ nhất về lính tập thời ấy, cũng như quân phục.  Lính tập đang chuẩn bị đi tuần tra biên giới. Lính tập thời Pháp thuộc ở vùng biên giới Móng Cái.Lính tập ở vùng biên giới phía Bắc. Lính tập thời Pháp thuộc và các lính Pháp trong doanh trại. Nhóm lính tập ở Bắc Kỳ cùng lính Pháp.
Lính tập cùng sĩ quan Pháp sử dụng súng máy đi viễn chinh.
 Lính khố đỏ đang tập luyện ở Sài Gòn. Lính khố đỏ với kèn lệnh trong tay. Lính tập thời Pháp thuộc.Lính tập thời Pháp thuộc. Lính tập thời Pháp thuộc, ngày 5 tháng 4 năm 1907. Người lính này có lẽ chức cao, trên ngực áo có huân chương. Hai viên Cai đội (Hạ sĩ) người Việt. Một viên Cai năm 1885. Viên phó quản (Chuẩn úy ngày nay) thời Pháp thuộc. Người này có vẻ làm chức cao trong quân đôi, có lẽ là Cai đội.Lính tập thời Pháp thuộc và lính Pháp trong bữa ăn. Lính tập thời Pháp thuộc ở Bắc Kỳ năm 1885. 
 Lính tập ở Vĩnh Long, hình thể so với người Pháp thời ấy không mấy chênh lệch. Lính kỵ binh ở Hà Nội, Bắc Kỳ. Lính kỵ binh thuộc chính quyền Pháp.Một lính kỵ binh phụ trách thông tin.  Kị binh thuộc Toàn quyền Đông Dương ở Hà Nội.Trung đội kỵ binh thuộc Toàn quyền Đông Dương ở Bắc Kỳ. 
  Lính kỵ binh ở Bắc Kỳ.


 
  Tháng 4 năm 1894: 25 lính kỵ binh đang tuần tra ở Lạng Sơn và Cao Bằng.

 Trại lính Khố đỏ Bắc Kỳ ở Hà Nội. Những người lính đang tập luyện trong doanh trại. Các lính ở Bắc Kỳ đang rèn luyện. Lính tập thời Pháp thuộc đang tập luyện quyền anh. Lính tập thời Pháp thuộc trong doanh trại ở Nam Kỳ. Lính tập thời Pháp cùng các sĩ quan Pháp. Hình chụp một đại đội lính tập cùng các sĩ quan Pháp. Lính tập và súng máy ở Hà Nội. Lính tập thời Pháp thuộc. Lính tập thời Pháp cùng lính Pháp trong doanh trại. 
 Lính tập thời Pháp chụp hình kỉ niệm. Lính tập thời Pháp đứng xếp hàng trong một buổi lễ.


 Đại đội lính tập đang chuẩn bị hành  quân đánh thành Sơn Tây.

Hình chụp các lính có chức cao trong quân đội thời Pháp thuộc. Lính thuộc địa của tiểu đoàn 10.


Lính tập thời Pháp thuộc ở Sài Gòn. Lính tập đang ở vị trí chiến đấu.  Đại đội lính tập ở Bắc Kỳ.  Đại đội lính tập ở Bắc Kỳ. Binh sĩ thuộc Trung đoàn 3 Bộ binh Bắc Kỳ đang chốt giữ cao nguyên đá Đồng Văn. Một nhóm lính tập ở thành Nam Định. Lính tập thời Pháp thuộc. Lính tập đang hành quân dẫn đầu là sĩ quan Pháp. Lính tập đang đi diễu binh trong một buổi lễ.


 
Trung đội lính tập hộ tống Toàn quyền Đông Dương Jean Baptiste Paul Beau đến Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 1902.Một buổi lễ trao huân chương trong quân đội ở Bắc Kỳ. Lính tập An Nam cùng lính Lào và lính CampuchiaHai thiếu sinh quân Việt Nam đang học Hải Quân.
 
 

 Hình chụp con cái của các lính tập người Việt ở Bắc Kỳ. 
  Hình chụp con cái của các lính tập người Việt ở Bắc Kỳ, Hà Nội. Một bữa ăn của lính tập, ngày 10 tháng 12 năm 1912. Bữa ăn của lính tập ở thành Hà Nội.  Bữa ăn của những người lính bị phạt trong một trại lính ở thành Ô Ma tại Sài Gòn.No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.