-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Niên biểu Chiến dịch Quân sự Hoa Kỳ và Đồng minh (1/1966 - 6/1966)

 

  Niên Biểu Chiến Dịch Quân Sự Hoa Kỳ và Đồng Minh 

( 1/1966 - 6/1966 )


Danh sách các Chiến dịch Quân sự của quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh đã thực hiện từ 1/1966 đến 6/1966 trong Cuộc chiến tranh Việt Nam.


Chiến dịch Hawthorne (2/6/1966)Thời gian
Chiến Dịch
Lực lượng – Hoạt Động
Địa Điểm

1966

Chiến dịch Lightning Bug


Không kích của Không quân Hoa Kỳ


1/1/1966
8/1/1966

Chiến dịch Marauder/
 Chiến dịch
An Dân 564

Sư đoàn 1 Bộ binh, Lữ đoàn 173 Không vận, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Hoàng gia Úc và QLVNCH hoạt động ở khu vc Đồng Tháp Mười (ĐBSCL)


Hậu Nghĩa

1/1/1966
18/1/1966

Chiến dịch 
Jefferson

Lữ đoàn 2 TQLC Đại Hàn và  Trung đoàn 47 Dù QLVNCH: nhiệm vụ Tìm và Diệt


Phú Yên

1/1/1966
20/1/1966

Chiến dịch
Matador III

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Không kỵ  nhiệm vụ Tìm và Diệt, dọc biên giới Campuchia


Kon Tum Pleiku

3/1/1966
4/1/1966

Chiến dịch
War Bonnet

Tiểu đoàn 2, TQLC số 9 3rd Tiểu đoàn 3 Tăng nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

3/1/1966
8/1/1966

Chiến dịch
Hang Over

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 327 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Ninh Thuận

3/1/1966
8/1/1966

Chiến dịch
Long Lance

Tiểu đoàn 1, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

3/1/1966
8/1/1966

Chiến dịch
Quick Kick

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương


8/1/1966
14/1/1966


Chiến dịch
Crimp


Lữ đoàn 2 của Sư đoàn 1 Bộ binh Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Hoàng gia Úc


Rừng Hố Bò, 20 km phía bắc C Chi, Bình Dương


11/1/1966
14/1/1966

Chiến dịch
Quick Kick II

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

11/1/1966
17/1/1966

Chiến dịch
Mallard

Tiểu đoàn 1, TQLC số 3 và  Tiểu đoàn 3, TQLC số 7 nhiệm vụ Tìm và Diệt


An Hoa, Quảng Nam

12/1/1966
25/1/1966

Chiến dịch
Short Fuse

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ  nhiệm vụ Tìm và Diệt


Tây Ninh


12/1/1966
31/1/1966


Chiến dịch Buckskin


Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt. Theo dõi Chiến dịch Crimp


Rừng H Bò tới phía bắc và tây C Chi


13/1/1966
17/1/1966

Chiến dịch
Matador II

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ  nhiệm vụ Tìm và Diệt

Bình Định, Kon Tum Pleiku


13/1/1966
17/1/1966

Chiến dịch
Quick Hop/
Chiến dịch Tyler


Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 327 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Thuận

15/1/1966
17/1/1966

Chiến dịch
Big Lodge

Tiểu đoàn 2, TQLC số 9 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

15/1/1966
19/1/1966

Chiến dịch
Red Ball IV

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh hoạt động tiếp tế


Vùng 3

17/1/1966
18/1/1966

Chiến dịch
Pioneer I

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 16 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Biên Hòa

18/1/1966
201/1966

Chiến dịch 
Retriever I

Lữ đoàn 173 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Hòa và Bình Dương

19/1/1966
21/2/1966

Chiến dịch
Van Buren

Sư đoàn 101 Không vận, Lữ đoàn 2 TQLC Đại Hàn Trung đoàn 47 QLVNCH hoạt động bảo vệ lúa gạo


Phú Yên

20/1/1966
24/1/1966

Chiến dịch
Kamehameha I

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 25 Bộ binh bảo vệ dọc theo Quốc lộ 19


Pleiku

 24/1/1966
26/1/1966

 Chiến dịch
Pioneer II

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


 Biên Hòa

24/1/1966
26/1/1966

Chiến dịch
Quick Kick III

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

24/1/1966
30/1/1966

Chiến dịch Retriever II

Lữ đoàn 173 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Hòa và Bình Dương

24/1/1966
6/3/1966

Chiến dịch Masher/
White Wing/
Thang Phong II

Sư đoàn 1 Không kỵ, Sư đoàn 22 QLVNCH, Lữ đoàn Không vận và Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới Đại Hàn, TQLC Hoa Kỳ, lien kết với Chiến dịch Double Eagle hoạt động vùng biên giới


Bình Định

28/1/1966
1/2/1966

Chiến dịch
Red Ball V

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh hoạt động tiếp tế


Bình Dương

28/1/1966
15/2/1966

Chiến dịch
Mallet

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt, mở Quốc lộ 15


Long Khánh

28/1/1966
17/2/1966

Chiến dịch
Double Eagle I

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 3 ,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 4,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 9 liên kết Chiến dịch Masher/White Wing, Liên Kết 22 và Chiến dịch Thang Phuong II


Quảng Ngãi Quảng Trị

29/1/1966
31/1/1966

Chiến dịch Kamehameha II

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 25 Bộ binh hoạt động bảo vệ dọc theo Quốc lộ 19


Pleiku

30/1/1966
31/1/1966

Chiến dịch
Bobcat


Quân đội Hoa Kỳ nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

30/1/1966
3/2/1966

Chiến dịch
Bobcat Tracker

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa


2/1966

Chiến dịch Reconstruction

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận, Lữ đoàn 2 TQLC Đại Hàn Trung đoàn 47 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Phía nam Tuy Hòa, Phú Yên

3/2/1966
9/2/1966

Chiến dịch
Quick Kick IV

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

3/2/1966
15/2/1966

Chiến dịch
Taro Leaf

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

4/2/1966
9/2/1966

Chiến dịch Roundhouse

Lữ đoàn 173 Không vận và Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Hoàng gia Úc nhiệm vụ Tìm và Diệt


Biên Hòa Bình Dương

5/2/1966
8/2/1966

Chiến dịch
Taylor

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt và dọn đường


Kon Tum Pleiku

7/2/1966
11/2/1966

Chiến dịch
Road Runner VI

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh dọn đường và bảo vệ dọc theo Quốc lộ 13


Phía bắc Bến Cát, Bình Dương


7/2/1966
16/2/1966

Chiến dịch
Taut Bow

Tiểu đoàn 3 Trinh sát

"Thung lũng Happy", Quảng Nam


7/2/1966
5/1972

Chiến dịch
Shed Light

Không quân Hoa Kỳ chương trình bay ban đêm và khả năng ngăn chặn thời tiết bất lợi


Nam Việt Nam và Lào

8/2/1966
9/2/1966

Chiến dịch
Bald Eagle


Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

9/2/1966
21/2/1966

Chiến dịch Kamehameha III

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 25 Bộ binh bảo vệ dọc theo Quốc lộ 19


Bình Định Pleiku


11/2/1966
28/2/1966


Chiến dịch
Eagle's Claw
Sư đoàn 1 Không kỵ


Bình Định


11/2/1966
2/3/1966

Chiến dịch
Rolling Stone

Lữ đoàn 1 Bộ binh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Hoàng gia Úc và pháo binh New Zealand kết hợp tìm kiếm và phá hủy, sửa chữa đường bộ, và hoạt động bình định


30 km phía tây bắc Sân bay Biên Hòa, Bình Dương

12/2/1966
16/2/1966

Chiến dịch
Entree

Lữ đoàn 173 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Biên Hòa

12/2/1966
16/2/1966

Chiến dịch Evansville

Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

14/2/1966
16/2/1966

Chiến dịch Breezeway

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 16 Bộ binh dọn đường và bảo vệ Quốc lộ 13


Bình Dương

14/2/1966
16/2/1966

Chiến dịch
Paddy Bridge

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 27 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

17/2/1966
28/2/1966

Chiến dịch
Double Eagle II

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1  Tiểu đoàn 3, TQLC số 12 nhiệm vụ Tìm và Diệt Trung đoàn 1 VC


Thung lung Quế Sơn

18/2/1966
19/2/1966

Chiến dịch
Belt Line

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh dọn đường và bảo vệ Quốc lộ 13


Bình Dương


21/2/1966
27/2/1966


Chiến dịch
Mastiff


Lữ đoàn 2 và Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Rừng cao su Michelin và rừng Bời Lời, Bình Dương, Binh Long và Tây Ninh


22/2/1966
24/2/1966

Chiến dịch
Clean Sweep

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh Trung đoàn 49 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


C Chi

25/2/1966
24/3/1966

Chiến dịch
Garfield


Lữ đoàn 3, Sư đoàn 25 Bộ binh


Darlak

26/2/1966
28/2/1966

Chiến dịch
Kolchak I

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

26/2/1966
1/3/1966

Chiến dịch
Phoenix

Lữ đoàn 173 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Biên Hòa

26/2/1966
24/3/1966

Chiến dịch Harrison

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Khu vực Tuy Hòa, Phú Yên

27/2/1966
3/3/1966

Chiến dịch
New York

Tiểu đoàn 2, TQLC số 1, HMM-163 truy quét cùng với QLVNCH trong Chiến dịch Thừa Thiên 177


Phía đông Phú Bài, Thừa Thiên

1/3/1966
2/3/1966

Chiến dịch
Beer Barrel

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh bảo vệ tuyên đường


Bình Dương

1/3/1966
5/3/1966

Chiến dịch
Black Horse

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Định

1/3/1966
5/3/1966

Chiến dịch Hattiesburg

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Tây Ninh

3/3/1966
6/3/1966

Chiến dịch
Red Ball VI

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh bảo đảm lộ trình cho các đoàn tàu tiếp tế


Biên Hòa Bình Dương

3/3/1966
7/3/1966

Chiến dịch
Cocoa Beach

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương


4/3/1966


Chiến dịch  
Waikiki

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa


4/3/1966
7/3/1966


Chiến dịch
Utah/
Chiến dịch
Liên Kết 26

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 4 ,  Tiểu đoàn 1, TQLC số 7, Tiểu đoàn 2, TQLC số 7 và Sư đoàn 2 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt chống lại Trung đoàn 36 Bắc Việt và VC. TQLC Hoa Kỳ lần đầu đối đầu với Quân đội Bắc Việt11 km phía tây bắc Quảng Ngãi

6/3/1966
8/3/1966

Chiến dịch
Boston

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương


7/3/1966
24/3/1966


Chiến dịch
Silver City

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh, Lữ đoàn 173 Không vận, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Hoàng gia Úc Sư đoàn 10 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt
.Đơn vị gặp phải Trung đoàn 271 VC


Dọc theo sông Sông Bé, Bình Dương/ khu vực biên giới Long Khánh

7/3/1966
28/3/1966

Chiến dịch
Jim Bowie

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Không kỵ nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Định

10/3/1966

Chiến dịch
 Los Angeles

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh bảo vệ và hộ tống dọc Quốc lộ 13


Bình Dương

12/3/1966

Chiến dịch
Toledo

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh hoạt động bảo vệ


Vùng 3

13/3/1966
15/3/1966

Chiến dịch
Tampa (1966)

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh hoạt động bảo vệ

Vùng 3

13/3/1966
17/3/1966

Chiến dịch
Salem

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 18 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

14/3/1966
19/3/1966

Chiến dịch 
Honolulu

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


C Chi, Hậu Nghĩa

14/3/1966
21/3/1966

Chiến dịch Buchanan/
Chiến dịch
Wyatt Earp/
Chiến dịch Kam IV


Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ , Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 35 Bộ binh trinh sát và hoạt động an ninh dọc Quốc lộ 19


Vùng 2

14/3/1966
21/3/1966

Chiến dịch
Wyatt Earp

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 35 Bộ binh trinh sát và hoạt động an ninh dọc Quốc lộ 19


Vùng 2

17/3/1966
18/3/1966

Chiến dịch Wheaton

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh


Vùng 3

18/3/1966
19/3/1966

Chiến dịch Palestine

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh hoạt động bảo vệ


Vùng 3

20/3/1966
23/3/1966

Chiến dịch
Oregon

Tiểu đoàn 2, TQLC số 1 Tiểu đoàn 1, TQLC số 4 nhiệm vụ Tìm và DiệtQuảng Trị

20/3/1966
25/3/1966

Chiến dịch
Texas/
Chiến dịch
Liên Kết 28

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 7, Tiểu đoàn 2, TQLC số 4, Tiểu đoàn 5 Không vận QLVNCH TQLC QLVNCH lực lượng phản ứng kết hợp hạ cánh gần An Hoà để tấn công các tiểu đoàn 60 và 90 của Trung Đoàn 1 VC và Tiểu đoàn 11, Trung đoàn 21 Bắc Việt


An Hòa

20/3/1966
28/3/1966

Chiến dịch
Kings

Tiểu đoàn 3, TQLC số 3,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 9 Tiểu đoàn 3 Tăng nhiệm vụ Tìm và Diệt


25 km phía tây nam Đà Nng, Quảng Nam
 21/3/1966
3/5/1966

Chiến dịch
Benning


Quân đội Hoa Kỳ hoạt động bảo vệ


Vùng 2

23/3/1966
25/3/1966

Chiến dịch Brownsville

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

23/3/1966
26/3/1966

Chiến dịch Brunswick

Quân đội Hoa Kỳ hoạt động bảo vệ Quốc lộ 13


Vùng 3

23/3/1966
27/3/1966

Chiến dịch Monroe

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

24/3/1966
25/3/1966

Chiến dịch Waycross

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh và Sư đoàn 5 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và DiệtTây bắc Phú Lợi, Bình Dương 

24/3/1966
29/3/1966

Chiến dịch
Olympa

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

24/3/1966
21/7/1966

Chiến dịch
Fillmore

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận, Lữ đoàn 2 TQLC Đại Hàn Trung đoàn 47 QLVNCH


Vùng lân cận Tuy Hòa, Phú Yên


25/3/1966
8/4/1966


Chiến dịch
Lincoln

Lữ đoàn 3 và Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Không kỵ 3rd Brigade, Sư đoàn 25 Bộ binh TìmDiệt / trinh sát hoạt động chống lại các đơn vị thuộc Quân đội Bắc Việt đã tham gia trận Thung lũng Ia Drang (1965)


Vùng lân cận  Plei Me Chu Pong Massif, Pleiku Darlak

26/3/1966
6/4/1966

Chiến dịch Jackstay

 Tiểu đoàn 1, TQLC số 5 2 Tiểu đoàn thuộc TQLC QLVNCH tìm kiếm và truy quét dọc theo kênh vận chuyển Long Tàu

Rừng Sát

27/3/1966
1/4/1966

Chiến dịch
Red Ball VII

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

27/3/1966
5/5/1966

Chiến dịch Buchanan II

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 35 Bộ binh truy quét dọc Quốc lộ 19 tù Qui Nhơn đến Pleiku


Pleiku

28/3/1966
30/3/1966

Chiến dịch
Indiana/
Chiến dịch
Liên Kết 30

Tiểu đoàn 1, TQLC số 7 Trung đoàn 5 QLVNCH, Sư đoàn 2 để hỗ trợ QLVNCH trong Chiến dịch Quyet Tang 72


Quảng Ngãi

 29/3/1966
30/3/1966


 Chiến dịch Alabama

USMC nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

29/3/1966
5/4/1966

Chiến dịch
Circle Pines

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 5 Bộ binh và Trung đoàn 7 QLVNCH


Rừng H Bò, Hậu Nghĩa


30/3/1966
15/4/1966
  
Chiến dịch Abilene

Sư đoàn 1 Bộ binh 1st Battalion, Trung đoàn Hoàng gia Úc


Phước Tuy


4/1966

Chiến dịch Nevada/
Chiến dịch
Liên Kết 34

Tiểu đoàn 1, TQLC số 2, Tiểu đoàn 2, TQLC số 7, Sư đoàn 2 QLVNCH và TQLC QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi


1/4/1966
7/4/1966


Chiến dịch
York


 Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và DiệtVùng 3

1/4/1966
11/4/1966

Chiến dịch
Orange

Tiểu đoàn 1, TQLC số 3 nhiệm vụ Tìm và Diệt

Gần Thường Ðức, 40 km phía tây nam Đà Nẵng Quảng Nam 


6/4/1966
8/4/1966

Chiến dịch
Kahuku

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 5 Bộ binh Trung đoàn 49 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Phía tây C Chi

8/4/1966
10/4/1966

Chiến dịch
Iowa

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1  Tiểu đoàn 2, TQLC số 4 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Tín

9/4/1966
25/4/1966

Chiến dịch
Denver

Lữ đoàn 173 Không vận và Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Hoàng gia Úc nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng lân cận Sông Bé, Phước Long

11/4/1966
14/4/1966

Chiến dịch
Makaha

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt phía tây bắc C Chi


Hậu Nghĩa

11/4/1966
17/4/1966

Chiến dịch
Mosby I
(thuộc Chiến dịch Lincoln)

Lữ đoạn 1, Sư đoàn 1, Lữ đoạn 3, Sư đoàn 1 Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 14 Không ky trinh sát dọc biên giới Campuchia


Phía tây Kon Tum Pleiku

12/4/1966 18/5/1966

Chiến dịch
Austin

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận

Bình Thuận, Bình Tuy, Lâm Đồng, Phước Long và Quang Doc 


12/4/1966
26/4/1966

Chiến dịch
Austin I

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt

Phía trên Thung lũng Sông Dak Som  , Vùng 3


12/4/1966
26/4/1966

Chiến dịch
Austin II

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Tây bắc Phan Thiết

13/4/1966
14/4/1966

Chiến dịch
Kaena

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt hỗ trợ Chiến dịch Makaha


Hậu Nghĩa

13/4/1966
14/4/1966


Chiến dịch Kalamazoo

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 5 Bộ binh

Rừng Hố Bò phía tây bắc Củ Chi


13/4/1966 1/5/1966


Chiến dịch  Longfellow

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 25 Bộ binh Trung đoàn 42 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt phía tây  Quốc lộ 14, phía bắc từ Dak Tô cho đến Dak Pek để hỗ trợ kỹ sư quân đội sữa chữa và xây dựng Quốc lộ 14Kon Tum

15/4/1966
17/4/1966

Chiến dịch
Bolivar

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh truy quét từ Lai Khê đến Phú Cường15/4/1966
20/4/1966

Chiến dịch
Miami

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

16/4/1966
21/4/1966

Chiến dịch
Kahala

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

17/4/1966
20/4/1966

Chiến dịch
Yell

Tiểu đoàn 1, TQLC số 1 và  Tiểu đoàn 2, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

17/4/1966 1/5/1966

Chiến dịch
Virginia

Tiểu đoàn 1, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt và trinh sát

Vùng lân cận Doanh trại Khe Sanh , Quảng Trị 


17/4/1966 4/5/1966

Chiến dịch Lexington

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh tuần ra để triển khai Chiến dịch Jackstay


Phía bắc Rừng Sát

17/4/1966 9/6/1966

Chiến dịch Lexington III

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 18 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Rừng Sát, Biên Hòa


18/4/1966
20/4/1966

Chiến dịch
Otsego

Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

20/4/1966
21/4/1966

Chiến dịch
Bristol

Quân đội Hoa Kỳ


Vùng 3

20/4/1966
22/4/1966

Chiến dịch
Omaha

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt truy quét ở Quốc lộ 13


Khu vực giữa quận Chơn Thành Lai Khe

20/4/1966
10/5/1966

Chiến dịch
Georgia

Tiểu đoàn 1, 4th Marines,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 4,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 4  Tiểu đoàn 3, TQLC số 9 nhiệm vụ Tìm và Diệt xung quanh khu phức hợp An Hòa Nhong Son


Quảng Nam

21/4/1966
3/5/1966

Chiến dịch
Mosby II

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ  trinh sát và ngăn chặn VC di chuyển đến phía tây Quốc lộ 14


Kon Tum Pleiku

22/4/1966
23/4/1966

Chiến dịch
Bowie

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh Sư đoàn 5 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt và tuần tra dọc Quốc lộ 13


Vùng lân cận Lai Khê

22/4/1966
23/4/1966

Chiến dịch Chattanooga

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 26 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

22/4/1966
24/4/1966

 Chiến dịch 
 Hot Springs/
Chiến dịch
Liên Kết 36

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 7,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 7 và Trung đoàn 5 QLVNCH, TQLC QLVNCH, Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 5 Không vận


Quảng Ngãi

24/4/1966
17/5/1966

Chiến dịch Birmingham

Sư đoàn 1 Bộ binh Sư đoàn 5 QLVNCH và nhiều Lữ đoàn với nhiệm vụ Tìm và Diệt ở phía sườn đông Chiến khu C để mở Quốc lộ 13 từ Sài Gòn đến phía bắc bị chiếm bởi Sư đoàn 9 VC


Tây Ninh

26/4/1966
28/4/1966

 Chiến dịch
Bee Bee

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Không kỵ

Gần Bong Son, Bình Định 


26/4/1966
30/4/1966
  
Chiến dịch 
Wyoming

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1 và  Tiểu đoàn 2, TQLC số 5 nhiệm vụ Tìm và Diệt


15 km phía tây bắc  Chu Lai, Quảng Tín

27/4/1966
2/5/1966

 Chiến dịch
Osage

SLF Tiểu đoàn 1, TQLC số 5 hoạt động bảo vệ lúa gạo


Thừa Thiên

27/4/1966
12/5/1966

 Chiến dịch
Maili

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

27/4/1966
12/5/1966
  
Chiến dịch
Maimi

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh


Tân Uyên

1/5/1966
18/5/1966

 Chiến dịch
Austin IV

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận, Lữ đoàn 173 Không vận và  Trung đoàn 45 QLVNCH


Quảng Đức và Phước Long

2/5/1966
12/5/1966

Chiến dịch
Lihue

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh hoạt động bảo vệ Quốc lộ 22


Khu vực giữa C Chi Tây Ninh

3/5/1966
15/5/1966

Chiến dịch
Lewis and Clark

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ  hoạt động trinh sát


Từ Pleiku đến An Khê

4/5/1966
6/5/1966

Chiến dịch
Dexter

Lữ đoàn 173 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Phước Thành

4/5/1966
7/5/1966

Chiến dịch Cherokee

Tiểu đoàn 1, TQLC số 1,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 4  Tiểu đoàn 3, TQLC số 4 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Thừa Thiên

4/5/1966
16/5/1966

Chiến dịch
Davy Crockett

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Không kỵ Sư đoàn 22 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt khu vực của Chiến dịch Masher/White Wing; Quân đội Bắc Việt và VC đã cố thủ, phản kháng quyết liệt


Gần Bng Sơn, Bình Định

7/5/1966
9/5/1966

Chiến dịch Hollingsworth

Sư đoàn 1 Bộ binh, 4 Tiểu đoàn không kích vào trụ sở nghi vấn của VC


Tây Ninh

9/5/1966
14/5/1966

Chiến dịch Montgomery/ 
Chiến dịch
 Liên Kết 40

Tiểu đoàn 1, TQLC số 5,  Tiểu đoàn 1, TQLC số 7,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 7 và TQLC số 2 QLVNH, Tiểu đoàn 5 hoạt động bảo vệ

Quảng Ngãi

10/5/1966
12/5/1966

Chiến dịch
Wayne

TQLC số 4 nhiệm vụ Tìm và Diệt, 10 km phía tây nam Phú Bài


Thừa Thiên


10/5/1966
31/7/1966


Chiến dịch
Paul Revere/ 
Chiến dịch
Thn Phong 14


Lữ đoàn 3 Sư đoàn 25 Bộ binh, 1 Tiểu đoàn from the Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ, Đại đội B, Phi đội 1, Trung đoàn 9 Không kỵ, 2 Tiểu đoàn Quân đội Đại Hàn 2 Tiểu đoàn QLVNCHsoát biên giới, hoạt động kiểm soát khu vực ngăn chặn một đợt tấn công của VC


Darlak Pleiku

12/5/1966
13/5/1966

Chiến dịch Asheville

Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 9 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

15/5/1966
17/5/1966

Chiến dịch
Yuma

Tiểu đoàn 3, TQLC số 7 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi


16/5/1966


Chiến dịch Wahiawa

Lữ đoàn 1 và 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt ở rừng  Bo Loi, Hố Bò và đồn điền Filhol


Hậu Nghĩa


16/5/1966
5/6/1966


Chiến dịch
Crazy Horse/ 
Chiến dịch
Bun Kae 66-7Sư đoàn 1 Không kỵ, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới Đại Hàn và QLVNCH


Khu vực giữa Vĩnh Thạnh và Thung lũng Suoi Ca, Bình Định


17/5/1966
21/5/1966


Chiến dịch Providence

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt hoạt động bảo vệ tuyến đường từ quận
Tân Uyên tới Phước Vĩnh 19/5/1966
26/5/1966

Chiến dịch
El Paso I

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt tiếp viện Trại Lực lượng Đặc biệt  Lộc Ninh


Bình Long

20/5/1966
22/5/1966

Chiến dịch
Morgan

Tiểu đoàn 3, TQLC số 7 vàTiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


 Quảng Ngãi


23/5/1966
25/6/1966


Chiến dịch
Athens

Tiểu đoàn 3, TQLC số 4 hoạt động tìm kiếm

25 km phía nam Huế, Thừa Thiên 


24/5/1966

Chiến dịch Cheyenne I


Tiểu đoàn 1, TQLC số 5 nhiệm vụ Tìm và Diệt dọc theo bờ biển


20 km phía nam Chu Lai

24/5/1966
4/6/1966

 Chiến dịch Hardihood

Lữ đoàn 173 Không vận và Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Hoàng gia Úc nhiều Tiểu đoàn trinh sát Núi Đất và việc thành lập khu vực đặc nhiệm của Lực lượng Đặc nhiêm số 1 Úc


Vũng Tàu, Phước Tuy
 
25/5/1966
28/5/1966
  
Chiến dịch
Mobile

TQLC số 17, Trung đoàn 5 QLVNCH và TQLC QLVNCH Tiểu đoàn 5 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi

27/5/1966
28/5/1966

 Chiến dịch Chicago

Quân đội Hoa Kỳ hoạt động bảo vệ


Vùng 3

30/5/1966
6/6/1966

 Chiến dịch
Reno I

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

30/5/1966
8/6/1966
  
Chiến dịch
 Reno

Tiểu đoàn 2, TQLC số 4 hoạt động trinh sát

Vùng lân cận Đông Hà, Quảng Trị 


30/5/1966
9/6/1966
 Chiến dịch 
Adelaide I

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt bảo vệ và sửa chữa Quốc lộ 16


Vùng 3

31/5/1966
  
Chiến dịch Cheyenne II

Tiểu đoàn 1, TQLC số 5 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 1

31/5/1966
8/6/1966
  
Chiến dịch 
Adelaide II

Nhiệm vụ Tìm và Diệt hoạt động tìm kiếm


Bình Dương

1/6/1966
6/6/1966

 Chiến dịch Muskegon

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

 1/6/1966
9/6/1966
  
Chiến dịch
Beaver II

TQLC Hoa Kỳ nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 1

2/6/1966
21/6/1966

 Chiến dịch Hawthorne/
Chiến dịch
Dan Tang 61

Tiểu đoàn 1 và 2, Trung đoàn 327 Không Vận, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 502 Không Vận, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 5 Không kỵ và Trung đoàn 42 QLVNCH và Tiểu đoàn 21 Biệt Động Quân


Kon Tum

2/6/1966 13/7/1966

 Chiến dịch
El Paso II

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 18 Bộ binh, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28 Bộ binh, Phi đội 1, Trung đoàn 4 Không kỵ và Sư đoàn 5 QLVNCH chống lai Sư đoàn 9 VC trên Quốc lộ 13


Gần Minh Thanh, Bình Long

3/6/1966 3/7/1966
  
Chiến dịch
Fort Smith

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt hoạt động bình định dọc Quốc lộ 1


Hậu Nghĩa

3/6/1966
9/6/1966
  
Chiến dịch
Makiki

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh và Trung đoàn 49 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa


6/6/1966


 Chiến dịch Muskegon (USMC)

Tiểu đoàn 2, TQLC số 2 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 1

6/6/1966
9/6/1966

 Chiến dịch
Joliet

Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 9 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


6 km phía đông  Củ Chi, Vùng 3

 6/6/1966
12/6/1966

 Chiến dịch
Apache

Tiểu đoàn 2, TQLC số 5 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Trị

6/6/1966
20/6/1966

  Chiến dịch 
Benning II

Quân đội Hoa Kỳ hoạt động bảo vệ


Vùng 2

7/6/1966
9/6/1966
  
Chiến dịch 
Adelaide III

Nhiệm vụ Tìm và Diệt truy quét từ Dĩ An to Phước Vĩnh


Bình Dương

8/6/1966
18/6/1966

 Chiến dịch Hollandia


Lữ đoàn 173 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt

Long Hải, Phước Tuy


9/6/1966
12/6/1966

Chiến dịch
Florida


TQLC Hoa Kỳ nhiệm vụ Tìm và Diệt

Thừa Thiên


9/6/1966
21/6/1966


Chiến dịch
Hooker I


Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 trinh sát và bảo vệ dọc biên giới Campuchia

Phía tây Kon Tum Pleiku

12/6/1966
14/6/1966
  
Chiến dịch
Fargo I

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

 13/6/1966


Chiến dịch Mexicali

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 5 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

13/6/1966
4/7/1966
  
Chiến dịch
Santa Fe (1966)

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

17/6/1966
21/6/1966
  
Chiến dịch Helemano

Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 9 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

17/6/1966
23/6/1966

 Chiến dịch
Dodge

Tiểu đoàn 2, TQLC số 4 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Trị

18/6/1966
30/6/1966
 
 Chiến dịch Deckhouse I

 BLT  Tiểu đoàn 3, TQLC số 5 hỗ trợ cho Sư đoàn 1 Không kỵ trong  Chiến dịch Nathan Hale


 Phú Yên

19/6/1966
1/7/1966
  
Chiến dịch
Nathan Hale

Sư đoàn 1 Không kỵ và Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận

Vùng lân cận Dong Tre Tuy Hòa, Phú Yên 


23/6/1966
9/7/1966

 Chiến dịch Yorktown

Lữ đoàn 173 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Xuân Lộc

24/6/1966
15/7/1966

 Chiến dịch Beauregard

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận hoạt động bảo vệ biên giới Campuchia và Lào

Kon Tum Pleiku

 25/6/1966
1/7/1966

 Chiến dịch
Coco Palms

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 5 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Tây bắc
Cu Chi ở Bình Dương 25/6/1966
2/7/1966
  

Chiến dịch Jay/ Chiến dịch
Lam Son 284

Tiểu đoàn 2, TQLC số 1, Tiểu đoàn 2, TQLC số 4 và QLVNCH hoạt động để ngăn chặn Tiểu đoàn 812 và 806, Trung Đoàn 6 Bắc Việt mới di chuyển vào huyện Quảng Điền giữa Quốc lộ 1 và Biển Nam Hải cách Huế khoảng 20 km về phía bắcThừa Thiên  


27/6/1966
1/12/1968


Chiến dịch
 Boone

Hoạt động của MACV để phát triển khả năng trinh sát biên giới Campuchia bằng cách sử dụng quân đội Lực lượng Đặc nhiệm


Campuchia


29/6/1966
1/7/1966


Chiến dịch Oakland/
Chiến dịch
Liên Kết 46

Tiểu đoàn 2, TQLC số 7,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 11, Tiểu đoàn 2, Tung đoàn 5 QLVNCH, Tiểu đoàn 37 Biệt Động Quân QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi

30/6/1966
31/7/1966

Chiến dịch
Benning III

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ hoạt động bảo vệ


Bình Định
No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.