-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Niên biểu Chiến dịch Quân sự Hoa Kỳ và Đồng minh (6/1966 - 12/1966)

 

Niên Biểu Chiến Dịch Quân Sự Hoa Kỳ và Đồng Minh 

( 7/1966 - 12/1966 )Danh sách các Chiến dịch Quân sự của quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh đã thực hiện từ 7/1966 đến 12/1966 trong Cuộc chiến tranh Việt Nam.Chiến dịch Attleboro (14/9/1966)


Thời gian
Chiến Dịch
Lực lượng – Hoạt Động
Địa Điểm

1/7/1966
6/7/1966

 Chiến dịch Holt/ Chiến dịch Lam Son 286

Tiểu đoàn 3, TQLC số 4 và ARVN nhiệm vụ Tìm và Diệt


Thừa Thiên

2/7/1966
30/7/1966

 Chiến dịch
Henry Clay

Sư đoàn 1 Không kỵ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 327 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt ở khu vực biên giới Campuchia tiếp tục từ Chiến dịch Nathan Hale


Bình Định, Phu Bon, Phú Yên, Pleiku  Darlak

2/7/1966
31/7/1966

 Chiến dịch Kahana


Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Bình Tuy Long Khánh 


4/7/1966

  
Chiến dịch James Bond

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ hoạt động phản gián


Bình Định

4/7/1966
14/7/1966

 Chiến dịch Sydney

Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Hoàng gia Úc nhiệm vụ Tìm và Diệt


Phước Tuy

47/1966 27/10/1966
  
Chiến dịch
Macon

Tiểu đoàn 1, TQLC số 3,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 3,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 3,  Tiểu đoàn 1, TQLC số 9,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 9 và  Tiểu đoàn 3, TQLC số 9 nhiệm vụ Tìm và Diệt và bảo vệ khu phức hợp công nghiệp An Hòa


Quảng Nam

 6/7/1966
14/7/1966

Chiến dịch Washington


Tiểu đoàn 1 Trinh sát  khu vực Đỗ Xá


Quảng Ngãi

6/7/1966
26/7/1966

Chiến dịch Springfield

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

7/7/1966 3/8/1966

 Chiến dịch Hastings/
Chiến dịch Deckhouse II

Tiểu đoàn 1, TQLC số 3,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 4,  Tiểu đoàn 3  TQLC số 4,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 5,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 9,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 12,  Tiểu đoàn 1, TQLC số 1 và  Tiểu đoàn 2, TQLC số 1 QLVNCH chống lại Sư đoàn 324B Bắc Việt


Cam L gần DMZ

8/7/1966 13/7/1966

Chiến dịch Ewa

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

9/7/1966 17/7/1966

Chiến dịch
Aurora I

Lữ đoàn 173 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Long Khánh

12/7/1966 20/9/1966

Chiến dịch
El Paso III

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Binh Long Phước Long 


13/7/1966 15/7/1966

Chiến dịch
Fresno
(Hậu Nghĩa)


Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 27 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

13/7/1966 22/7/1966

Chiến dịch
Kansas

III MAF hoạt động liên quan đến việc một loạt các đội trinh sát gồm 13 người để quan sát và gây hỏa hoạn cho Bắc Việt và VC


Thung lũng Quế Sơn, Quang Tín Quảng Nam

14/7/1966 22/7/1966


Chiến dịch Mokuliea


Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Bình Dương và Hậu Nghĩa

15/7/1966 23/7/1966

Chiến dịch
Sydney II

Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Hoàng gia Úc nhiệm vụ Tìm và Diệt


Phước Tuy

16/7/1966

Chiến dịch Deckhouse II

 Tiểu đoàn 3, TQLC số 5 và HMM-363 hoạt động hỗ trợ Chiến dịch Hastings

Đông nam Đông Hà,Quảng Trị 


17/7/1966 22/7/1966

Chiến dịch
Cedar Rapids I

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2 Bộ binh Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 26 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

17/7/1966 1/8/1966

Chiến dịch
Hayes

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Không kỵ  nhiệm vụ trinh sát và sàng lọc dọc theo biên giới Campuchia phía tây Đắk Tô và Đắk Pău bao gồm việc giám sát các tuyến thâm nhập nghi ngờ


Kon Tum

17/7/1966 3/81966

Chiến dịch
Aurora II

Lữ đoàn 173 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Phuong Lam

21/7/1966 4/8/1966

Chiến dịch
John Paul Jones

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 4 Bộ binh, Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận Lữ đoàn 2 TQLC Đại Hàn


40 km phía tây Tuy Hòa, Phú Yên

 20/7/1966

Chiến dịch
Tally Ho
Không quân và hải quân ngăn chặn các đường truyền tin

Phía nam Nam Việt Nam

22/7/1966 24/7/1966

Chiến dịch
Cedar Rapids II

Tiểu đoàn 1 và 2, Trung đoàn 2 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

23/7/1966 6/8/1966

Chiến dịch
Koko Head

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương Hậu Nghĩa

25/7/1966

Chiến dịch
Steel Horse VII

Tiểu đoàn 6, Pháo binh 16 sách nhiễu và ngăn chặn


Bình Định

26/7/1966 29/7/1966

Chiến dịch Franklin/
Chiến dịch
Liên Kết 50

Tiểu đoàn 1, TQLC số 7,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 7 và Sư đoàn 2 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi

26/7/1966 1/8/1966

Chiến dịch Springfield II

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Vùng 3

31/7/1966 2/9/1966

Chiến dịch
 Benning IV

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Không kỵ hoạt động bảo vệ


Bình Định

31/7/1966 25/8/1966

Chiến dịch
Paul Revere II


Lữ đoàn 3,  Sư đoàn 25 Bộ binh, Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ, Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Không kỵ, Quân đội Đại Hàn, Sư đoàn 23 QLVNCH và Lữ đoàn 3 Không vận QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Pleiku

8/1966
9/1966

Chiến dịch
 Blue Jay

Lực lượng Dã chiến II hoạt động để hỗ trợ việc triển khai Lữ đoàn Bộ binh 196 lên căn cứ tại Tây Ninh; Sư đoàn 25 Bộ binh hỗ trợ, cùng với máy bay trực thăng trực tiếp từ cảng Vũng Tàu đến Tây Ninh cùng với các đoàn xe đường bộ1/8/1966 31/8/1966

Chiến dịch
Oahu

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Tây Ninh

2/8/1966 8/8/1966

Chiến dịch
Bucks

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt 15 km phía nam Đà Nẵng


Quảng Nam

2/8/1966 14/8/1966

Chiến dịch Cheyenne (Vùng 3)

Lữ đoàn 2 và 3, Sư đoàn 1 Không kỵ hoạt động bảo vệ dọc Quốc lộ 13


Giữa khu vực Lai Khê và An Lộc

3/8/1966 31/1/1967

Chiến dịch
Prairie

Tiểu đoàn 1, TQLC số 3,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 3,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 3,  Tiểu đoàn 1, TQLC số 4,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 4,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 4,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 5,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 7,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 7,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 9 Tiểu đoàn 1 và 3, TQLC số 26 nhiệm vụ Tìm và Diệt chống lại Sư đoàn 324B Bắc Việt Cn Thiên/Gio Linh khu vực phía nam DMZ Núi Cây Tre, đồi 400, đồi 484 thôn Khe Tri


DMZ

4/8/1966 30/8/1966

 Chiến dịch Seamont


TQLC số 26 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Đảo Phú Quốc

6/8/1966 21/8/1966

Chiến dịch Colorado/
Chiến dịch
Liên Kết 52

Tiểu đoàn 1, TQLC số 5,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 5  Tiểu đoàn 3, TQLC số 5, Tiểu đoàn 1,3,4 TQLC QLVNCH Tiểu đoàn 35 và 39 Biệt Động Quân QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt vị trí của Sư đoàn 2 Bắc Việt (hay Sư đoàn 620 Bắc Việt)


Thung lung Quế Sơn, Quảng Nam Quảng Tín

7/8/1966 1/9/1966
  
Chiến dịch 
Lahaina

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 27 Bộ binh hoạt động bình định


Hậu Nghĩa

8/8/1966 1/9/1966
  
Chiến dịch Aiea

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

10/8/1966 12/8/1966

 Chiến dịch
Wilcox

Tiểu đoàn 1, TQLC số 9 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

19/8/1966 7/9/1966

 Chiến dịch
Toledo

Lữ đoàn 173 Không vận, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 18 Bộ binh, BLT Tiểu đoàn 1, TQLC số 26, Lực lượng Đặc nhiệm số 1 Úc Tiểu đoàn 33 và 35 Biệt Động Quân QLVNCH cùng nhiều Tiểu đoàn nhiệm vụ Tìm và Diệt  May Tao Secret Zone. Khu vực trụ sở của Sư đoàn 5 VC


Long Khánh, Bình Tuy Phước Tuy

11/8/1966  4/1966

 Chiến dịch
Pink Rose

ARPA, US Forest Service và Không quân Hoa Kỳ kiểm tra hoạt động kỹ thuật để làm khô và bắt đầu làm cháy rừng


Tây Ninh Phước Long

12/8/1966 14/8/1966
  
Chiến dịch
El Dorado

 Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Định

13/8/1966 21/8/1966

 Chiến dịch Suwannee

Tiểu đoàn 1, TQLC số 9 và  Tiểu đoàn 3, TQLC số 9 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

15/8/1966 17/8/1966

 Chiến dịch
Belfast

Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

15/8/1966 19/8/1966
  
Chiến dịch
Gallup

Quân đội Hoa Kỳ nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

16/8/1966 29/8/1966

 Chiến dịch Deckhouse III


Tiểu đoàn 1, TQLC số 26 the Lữ đoàn 173 Không vận cùng tham gia

Vũng Tàu, Bình Tuy

18/8/1966 20/8/1966


 Chiến dịch Broome

US nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

18/8/1966 20/8/1966
  
Chiến dịch
Brown

Tiểu đoàn 1, TQLC số 1,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 1 và Trung đoàn 51 QLNVCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

19/8/1966 22/8/1966

 Chiến dịch
 Castine

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

20/8/1966 22/8/1966

 Chiến dịch
Ottawa

Tiểu đoàn 3, TQLC số 4 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Thừa Thiên

20/8/1966 29/8/1966

 Chiến dịch Allegheny

TQLC số 3 nhiệm vụ Tìm và Diệt

22 km phía tây nam Đa Nẵng, QuảngNam 


23/8/1966  2/9/1966

 Chiến dịch Amarillo

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ hoạt động gỡ mìn

Khu vực Phú Lợi, Bình Dương 


23/8/1966  23/9/1966

 Chiến dịch
Pole Star

Lữ đoàn 2 TQLC Đại Hàn nhiệm vụ Tìm và Diệt

Bình Sơn, Quảng Ngãi 


23/8/1966  26/9/1966

 Chiến dịch
Mallard II

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 34 Thiếp giáp triển khai từ Vũng Tàu đến Long Binh25/8/1966 18/10/1966

Chiến dịch Paul Revere III

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 4 Bộ binh, 2nd Lữ đoàn 3, Sư đoàn 25 Bộ binh và Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Không kỵ


26 km phía tây Pleiku

26/8/1966  6/9/1966
  
Chiến dịch Pawnee

Tiểu đoàn 3, TQLC số 4 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Thừa Thiên

26/8/1966  20/1/1968

 Chiến dịch
Byrd

Sư đoàn 1 Không kỵ economy-of-force Chiến dịch


Bình Thuận

27/8/1966 29/8/1966

 Chiến dịch Jackson/
Chiến dịch
Liên Kết 54


Tiểu đoàn 3, TQLC số 5,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 7 và Trung đoàn 4 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi

31/8/1966 12/9/1966

 Chiến dịch
Kipapa

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 25 Bộ binh


Đồn điềnFilhol , Hậu Nghĩa


1/9/1966  4/9/1966

Chiến dịch  
Troy

Tiểu đoàn 2, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

1/9/1966 11/10/1966
  
Chiến dịch
Sunset Beach

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Hậu Nghĩa

2/9/1966 29/9/1966

 Chiến dịch
Benning V


Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Không kỵ hoạt động bảo vệ

Bình Định

3/9/1966

 Chiến dịch Decatur

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 26 Bộ binh hoạt động bảo vệ


Quon Loi – An Lộc

4/9/1966 6/9/1966

 Chiến dịch Cranston

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 16 Bộ binh bảo vệ và tiếp viện


Khu vực giứa Lai Khê Phú Li

4/9/1966 15/9/1966

 Chiến dịch
El Paso

Tiểu đoàn 1, TQLC số 5,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 5 và 2nd, Tiểu đoàn 3 và 4, Trung đoàn 6 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Tín

4/9/1966 15/9/1966
  
Chiến dịch Napa/ Chiến dịch
Liên Kết 56

Tiểu đoàn 1, TQLC số 5,  Tiểu đoàn 3, TQLC số 5 và Tiểu đoàn 2,3,4, Trung đoàn 6 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Tín

4/9/1966 8/10/1966

 Chiến dịch
Baton Rouge

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 18 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Rng Sát

4/9/1966 25/10/1966

 Chiến dịch
Seward

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 22 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt và hoạt động bảo vệ


Phú Yên

5/9/1966 29/9/1966

 Chiến dịch Meadowlark

Trung đoàn 11 Thiết giáp triển khai từ Vũng Tàu đến Long Binh6/9/1966 12/9/1966

 Chiến dịch
Bangor

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 26 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

7/9/1966 12/9/1966

Chiến dịch
Cannon

Tiểu đoàn 2, TQLC số 1 3rd Battalion, TQLC số 9 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

8/9/1966

  Chiến dịch Seaside

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và DiệtQuảng Nam

 8/9/1966 9/9/1966

 Chiến dịch
Wilton


US nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

8/9/1966 14/9/1966

 Chiến dịch Pawnee II

Tiểu đoàn 3, TQLC số 4 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Thừa Thiên

8/9/1966 16/9/1966

 Chiến dịch
Fresno
(Quảng Ngãi)


Tiểu đoàn 1, TQLC số 7 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi

13/9/1966 21/9/1966

 Chiến dịch
Atlantic City

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh, Sư đoàn 25 Bộ binh và Lữ đoàn 173 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

13/9/1966 2/10/1966

 Chiến dịch
Oliver Wendell Holmes

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Không kỵ, Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Không kỵ và  Lữ đoàn 3 Không vận QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt13/9/1966 30/10/1966

 Chiến dịch
Thayer I

Sư đoàn 1 Không kỵ, Tiểu đoàn 3 Không vận QLVNCH và Trung đoàn 41 QLVNCH


Bình Định

14/9/1966 25/11/1966

Chiến dịch Attleboro

Lữ đoàn 196 Bộ binh, Sư đoàn 1 Bộ binh và Sư đoàn 4 Bộ binh và Lữ đoàn 173 Không vận


Chiến khu C, Tây Ninh

14/9/1966  13/2/1967

 Chiến dịch
Lanikai

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 25 Bộ binh hoạt động bình định


Long An

15/9/1966 21/9/1966

 Chiến dịch Danbury

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 16 Bộ binh và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


10 km phía tây Lai Khê, Vùng 3

15/9/1966 24/9/1966

 Chiến dịch Deckhouse IV

Tiểu đoàn 1, TQLC số 26 và Tiểu đoàn Trinh sát TQLC số 3 hoạt động như một phần bổ trợ cho Chiến dịch Prairie

12 km đông bắc Đông Hà, Vùng 1

15/9/1966 9/10/1966

 Chiến dịch
Sioux City

Lữ đoàn 173 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Xóm Cát, Biên Hòa

15/9/1966 14/11/1966

 Chiến dịch
Kalihi

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 25 Bộ binh


Đồn điền Filhol Hậu Nghĩa


16/9/1966 27/9/1966

 Chiến dịch
Golden Fleece 7-1/ Chiến dịch
Liên Kết 60


Tiểu đoàn 1, TQLC số 7 và Trung đoàn 4 QLVNCH bảo vệ lúa gạo


Mộ Đức

19/9/1966 4/10/1966

 Chiến dịch Kamuela

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Rừng Bi Li và đồn điền Bến Củi, Bình Dương


20/9/1966  22/9/1966

 Chiến dịch Huntsville

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh và Trung đoàn 48 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

23/10/1966 1/10/1966

 Chiến dịch Longview

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh bảo vệ và truy quét trên Quốc lộ 16

Khu vực giữa Phước Vĩnh Biên Hòa

24/9/1966

 Chiến dịch
Coffee

Tiểu đoàn 2, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

25/9/1966

Chiến dịch
Boyd

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

28/9/1966 29/9/1966

 Chiến dịch Monterey

Tiểu đoàn 1, TQLC số 5 và Tiểu đoàn 2, TQLC số 5 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Tín

28/9/1966 30/9/1966

 Chiến dịch
Kathy

Sư đoàn 2 và 8 Không vận QLVNCH Tiểu đoàn nhiệm vụ Tìm và Diệt


Sài Gòn

29/9/1966 11/10/1966

 Chiến dịch Benning VI

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ hoạt động bảo vệ


Bình Định

30/9/1966 2/10/1966

 Chiến dịch Monterey II

Tiểu đoàn 1, TQLC số 5 và Tiểu đoàn 2, TQLC số 5 hoạt động bảo vệ


Quảng Tín

10/1966
  
Chiến dịch
Traffic Cop

Giai đoạn đầu của Chiến dịch Sea Dragon1/10/1966

 Chiến dịch Dazzlem
(1966)


Sư đoàn 1 Không kỵ và Lữ đoàn 173 Không vận hoạt động bảo vệ


Bình Định

1/10/1966 4/10/1966

 Chiến dịch
Little Rock

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh và Trung đoàn 48 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Phước Long

1/10/1966 25/10/1966


Chiến dịch
Kern


Tiểu đoàn 2, TQLC số 3 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi

22/10/1966 24/10/1966

 Chiến dịch Irving/ Chiến dịch
Dai Bang 800/ Chiến dịch
Mang Ho 6


Sư đoàn 1 Không kỵ, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới Đại Hàn và Sư đoàn 22 QLVNCH tấn công Sư đoàn 610 Bắc Việt


Bình Định

2/10/1966 27/10/1966

 Chiến dịch Bathurst

Tiểu đoàn 5, Royal Australian Regiment và Tiểu đoàn 6, Trung đoàn Hoàng gia Úc nhiệm vụ Tìm và Diệt


Phước Tuy

3/10/1966 10/10/1966


 Chiến dịch Decatur II


Sư đoàn 1 Bộ binh hoạt động bảo vệ


Vùng 3

6/10/1966 15/10/1966

 Chiến dịch
Hickory (Biên Hòa)

Phi đội 3, Trung đoàn 11 Thiết giáp nhiệm vụ Tìm và Diệt


Biên Hòa

8/10/1966 15/10/1966

 Chiến dịch
Kent

Tiểu đoàn 2, TQLC số 7 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi

8/10/1966 16/10/1966

 Chiến dịch
Tulsa

Sư đoàn 1 Bộ binh Sư đoàn 5 truy quét dọc Quốc lộ 13 giữa Phú Cường An Lộc


Bình Dương Bình Long

8/10/1966 4/9/1966

 Chiến dịch Winchester

Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 503 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt để giải tỏa Tiểu đoàn 2, TQLC số 26 và để chiếm và duy trì sự kiểm soát một khu vực được giao thuộc TAOR Đà Nẵng


Đà Nẵng

11/10/1966 16/10/1966

Chiến dịch
Robin

Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Hoàng gia Úc Lữ đoàn 173 Không vận để tiếp nhận Lữ đoàn 3, Sư đoàn 4 Bộ binh tại các cảng Sài Gòn và Vũng Tàu, và để bảo vệ việc vận chuyển và đi vào hoạt động của cơ sở lữ đoàn chỉ định tại Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Việc kiểm tra toàn bộ khu vực đã được cắt ngắn vì yêu cầu của 5RAR đối với an ninh đường bộ trên Quốc lộ, trong khi Lữ đoàn bộ binh 196 chuyển từ Vũng Tàu đến Long Bình11/10/1966 20/10/1966

 Chiến dịch
Teton

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

11/10/1966 14/11/1966
  
Chiến dịch
Kailua

Lư đoàn 2, Sư đoàn 25 Bộ binh


Hậu Nghĩa

11/10/1966 17/11/1967
  
Chiến dịch Uniontown
(1966-67)

Lữ đoàn 173 Không vận, Lứ đoàn 199 Bộ binh hạng nhẹ và Trung đoàn 11 Thiết giáp nhiệm vụ Tìm và Diệt


Xung quanh Long Binh

16/10/1966 17/10/1966

 Chiến dịch Craddock

Quân đội Hoa Kỳ nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

16/10/1966 3/12/1966

 Chiến dịch
Leeds

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt17/10/1966 26/10/1966

Chiến dịch Queanbeyan

Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Hoàng gia Úc nhiệm vụ Tìm và Diệt, diện tích 14 km vuông bao gồm  núi Thi Vai (núi Dinh) và khu vực phía bắc và phía tây của nó


Phước Tuy

18/10/1966 30/10/1966
  
Chiến dịch
Dover

Tiểu đoàn 1, TQLC số 5 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Tín

18/10/1966 
31/12/1966
  
Chiến dịch
Paul Revere IV

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 4 Bộ binh, 2nd và 3rd Brigades, Sư đoàn 25 Bộ binh và  Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ nhiệm vụ Tìm và Diệt dọc biên giới Campuchia


Phía tây 
Vùng 2

18/10/1966 1/2/1967

 Chiến dịch
Duck

Sư đoàn 9 Bộ binh di chuyển Vũng Tàu đến Bến Cát19/10/1966 12/1966

Chiến dịch
Atlanta I

Trung đoàn 11 Thiếp giáp sứ nhiệm vụ bảo đảm đường dây thông tin liên lạc ở ba tỉnh gần Sài Gòn và để bảo đảm cho căn cứ mới Blackhorse Base


13 km phía nam Xuân Lộc

20/10/1966 24/10/1966

Chiến dịch Bethlehem

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

21/10/1966 23/10/1966

Chiến dịch Madison

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

21/10/1966 5/11/1966

 Chiến dịch Allentown/
Lam Son II South


Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


 Biên Hòa, Bình Dương và Gia Định

25/10/1966  28/11/1966

Chiến dịch Bremerton

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 22 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Rng Sát

30/10/1966 4/12/1966

Chiến dịch Geronimo

Đai đội C, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 327 Bộ binh, Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận hoạt động tìm kiếm


Phú Hiệp

24/10/1966 11/2/1967

 Chiến dịch
Thayer II

Sư đoàn 1 Không kỵ, Sư đoàn 25 Bộ binh TQLC QLVNCH hoạt động ở đồng bằng ven biển, Kim Sơn và Thung lũng Suối Cả


Phía tây Bình Định

25/10/1966
2/4/1967

 Chiến dịch
 Adams

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 4 Bộ binh, Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận và Trung đoàn 47 QLVNCH hoạt động bảo vệ thu hoạch lúa gạo


Phú Yên

25/10/1966 31/10/1968

 Chiến dịch
Sea Dragon

Hải Quân Hoa Kỳ và  Hải quân Hoàng gia Úc ngăn chặn đường biển tiếp việp từ Bắc Việt Nam vào Nam Việt Nam


29/10/1966 24/12/1966

 Chiến dịch Pawnee III

Tiểu đoàn 2, TQLC số 26  nhiệm vụ Tìm và Diệt


Thừa Thiên

31/10/1966

 Chiến dịch
Travis

Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ khẩn cấp triển khai để hỗ trợ Chiến dịch Paul Revere IV11/1966 1/1970

 Chiến dịch
Stable Door

Không quân Hoa Kỳ phòng thủ tàu Đồng minh chống lại cuộc tấn công của VC5/11/1966
19/11/1966

 Chiến dịch
Shasta

Tiểu đoàn 2, TQLC số 1, Tiểu đoàn 2, TQLC số 3 và Tiểu đoàn 1, TQLC số 26 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

8/11/1966
14/11/1966

Chiến dịch
Arcadia

Tiểu đoàn 1, TQLC số 1 và  Tiểu đoàn 3, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

16/11/1966 12/1/1967

Chiến dịch
Dan Tam 81

Trung đoàn 11 Thiếp giáp Sư đoàn 10 QLVNCH bảo vệ thu hoạch lúa gạo


Bình Tuy Long Khánh

18/11/1966
14/5/1967

 Chiến dịch
Fort Nisqually

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 4 Bộ binh triển khai từ Bến Cat đén Dầu Tiếng với nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

20/11/1966
27/11/1966

 Chiến dịch
Rio Blanco/
Chiến dịch
 Liên Kết 70


Tiểu đoàn 1, TQLC số 7 và QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi

20/11/1966
27/11/1966

 Chiến dịch
Rio Grande/
Chiến dịch
Liên Kết 81


Tiểu đoàn 1, TQLC số 5, Lữ đoàn 2 TQLC Đại Hàn và Sư đoàn 2 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi

24/11/1966
2/12/1966
  
Chiến dịch
Waco

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 503 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Biên Hòa

25/11/1966
9/12/1966

 Chiến dịch Bismark

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt dọc Quốc lộ 16

Khu vực giữa Phước Vĩnh Dĩ An

27/11/1966
23/12/1966

 Chiến dịch Charleston

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 18 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Rng Sát

29/11/1966
5/12/1966

 Chiến dịch Healdsburg

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Vùng 3

29/11/1966
7/12/1966

 Chiến dịch Mississippi

Tiểu đoàn 2, TQLC số 5 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

30/11/1966
6/12/1966

 Chiến dịch
Sutter

Tiểu đoàn 1, TQLC số 5 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Tín

30/11/1966 14/12/1967

 Chiến dịch Fairfax/
Chiến dịch
Rang Dong

Tiểu đoàn 1 từ  Sư đoàn 1 Bộ binh, Sư đoàn 4 Bộ binh, Sư đoàn 25 Bộ binh, Lữ đoàn 196 Bộ binh, Sư đoàn 5 QLVNCH Biệt Động Quân QLVNCH


Sài Gòn Gia Định

12/1966

Chiến dịch
Boulder


Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 26 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt4/12/1966
5/12/1966

Chiến dịch Alexandria

Trung đoàn 11 Thiết giáp

Đức Thành và Xuân Lộc 4/12/1966
 14/12/1966


Chiến dịch
Canary

Lực lượng Đặc nhiệm Úc số 1 và Lữ đoàn 173 Không vận hoạt động bảo vệ  2 đoạn đường cao tốc dọc Quốc lộ 15 từ Phú Mỹ đến Long Binh và từ Phú Mỹ đến Bến Cát, Lữ đoàn 199 Bộ binh hạng nhẹ và  Sư đoàn 9 Bộ binh6/12/1966
7/12/1966

Chiến dịch
Trinidad

Tiểu đoàn 1, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

8/12/1966 19/1/1967

Chiến dịch
Pickett

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 Không vận nhiệm vụ Tìm và Diệt


Kon Tum

7/12/1966
11/12/1966

Chiến dịch
 Trinidad II

  
Tiểu đoàn 1, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

7/12/1966
12/12/1966

Chiến dịch
Cortez

Tiểu đoàn 3, TQLC số 5 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Tín

10/12/1966 12/1/1967

Chiến dịch
Blackjack 22

Lực lượng Đặc Biệt B-50 dự án OMEGA Lực lượng 768 Mobile Guerilla

Phía tây Darlak

11/12/1966
16/12/1966

Chiến dịch
Sterling

Tiểu đoàn 3, TQLC số 9 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

12/12/1966
21/1/1967

Chiến dịch
 Sierra

Tiểu đoàn 2, TQLC số 7 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Ngãi

16/12/1966
26/12/1966

Chiến dịch
Initiator

Lữ đoàn 199 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Long Bình

17/12/1966
21/12/1966

Chiến dịch
Glenn

Tiểu đoàn 3, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

19/12/1966
21/12/1966

Chiến dịch
Shasta II

Tiểu đoàn 1, TQLC số 1 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

19/12/1966
22/12/1966

Chiến dịch
Santa Cruz

Sư đoàn 1 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Dương

20/12/1966 16/2/1967

Chiến dịch
Chinook I


TQLC số 4

Thừa Thiên


24/12/1966


Chiến dịch
Little Sheba

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh các hoạt động bảo vệ tuyến đường và vận chuyển


Biên Hòa

27/12/1966
30/12/1966

Chiến dịch
Dan Chi 270D

Quân đội Hoa Kỳ QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Chuong Tien

27/12/1966
31/12/1966

Chiến dịch
Wiggins

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Biên Hòa
 

  

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.