Rated 4.3/5 based on 9 votes

Bát Kỳ Mãn Châu: Đội quân hùng mạnh thời nhà Thanh

 

Bát Kỳ Mãn Châu


Bát kỳ Mãn Châu hay còn gọi Bát Kỳ là một tổ chức quân sự đặc trưng của người Mãn Châu và cũng là đội quân hùng mạnh trong lịch sử Trung Hoa dưới thời nhà Thanh đã góp công to lớn trong cuộc chiến giữa nhà Thanh và nhà Minh. Bát kỳ Mãn Châu do Thanh Thế Tổ (Nỗ Nhĩ Cáp Xích) sáng lập ra và được Thanh Thái Tông (Hoàng Thái Cực) hoàn thiện về sau. Đặc điểm của Bát Kỳ là mỗi đơn vị được phân biệt bằng một lá cờ có màu sắc khác nhau, tổng cộng có tám lá cờ cơ bản theo đó mọi người dân Mãn Châu đều thuộc một trong tám "Kỳ", đứng đầu là một kỳ chủ và tư lệnh tối cao là Đại Hãn. Tám lá cờ bao gồm:
  • Chính Hoàng kỳ  
  • Tương Hoàng kỳ
  • Chính Bạch kỳ
  • Chính Lam kỳ
  • Tương Bạch kỳ
  • Chính Hồng kỳ
  • Tương Hồng kỳ
  • Tương Lam kỳ

Xem thêm: Chính Hoàng kỳ   


Bát kỳ Mãn Châu
 Tranh vẽ thời nhà Thanh miêu tả vua Càn Long đang duyệt binh Bát Kỳ, ở hai bên các binh sĩ thuộc Chính Hoàng kỳ. Kỵ binh nhà Thanh, cờ hiêu trái sang phải: Tương Lam kỳ, Tương Hồng kỳ, Chính Hồng kỳ, Chính Hoàng kỳ, Tương Hoàng kỳ, Chính Bạch kỳ, Tương Bạch kỳ.
 Vua Càn Long đang cỡi ngựa, các Kỵ binh thị vệ đang hộ giá, cùng quan lại ở phía sau.
Tranh vẽ miêu tả Kỵ binh đều được trang bị cung tên. 
 Quan lại đi phía sau đoàn Kỵ binh hộ giá. Các đơn vị trong Chính Hoàng kỳ.
 
 Kỵ binh nhà Thanh thuộc Chính Hoàng kỳ.

 
Tương Hoàng kỳ
 Các đơn vị thuộc Tương Hoàng kỳ, giữa là các quan lại đi phía sau vua Càn Long.Tranh vẽ các quan lại trong buổi duyệt binh.Đoàn kiêụ rước đi phía sau vua Càn Long cùng Kỵ binh. Các quan lại đang cưỡi ngựa, bên trên và bên dưới là các đơn vị thuộc Tương Hoàng kỳ. 
 Kỵ binh trong Tương Hoàng kỳ.


 
 Kỵ binh trong Tương Hoàng kỳ.

 

 
 Kỵ binh được trang bị cung tên trong Tương Hoàng kỳ.


 
 
 Các đơn vị trong Tương Hoàng kỳ.  Các đơn vị trong Tương Hoàng kỳ.
  Các đơn vị trong Tương Hoàng kỳ và Chính Bạch kỳ.
 Chính Bạch kỳ
 Tranh vẽ gồm nhiều đơn vị trong Chính Bạch kỳ. 
 Tranh vẽ gồm nhiều đơn vị trong Chính Bạch kỳ. 
 Tranh vẽ gồm nhiều đơn vị trong Chính Bạch kỳ và Chính Lam kỳ.
 Chính Lam kỳ
 Tranh vẽ gồm nhiều đơn vị trong Chính Lam kỳ.
 
 Tranh vẽ gồm nhiều đơn vị trong Chính Lam kỳ. 
 Các binh sĩ trong Chính Lam kỳ được trang bị trường thương. 
 Kỵ binh thuộc Chính Lam kỳ. 
 Pháo binh và Kỵ binh trong Chính Lam kỳ. 
 Kỵ binh Chính Lam kỳ và Tương Hoàng kỳ.
 Tương Bạch kỳ Tranh vẽ các đơn vị trong Tương Bạch kỳ. 
 Tranh vẽ các đơn vị trong Tương Bạch kỳ.
 Kỵ binh Tương Bạch kỳ và Chính Lam kỳ được trang bị cung tên.
 Chính Hồng kỳ
 
 Tranh vẽ các đơn vị trong Chính Hồng kỳ. 
 Kỳ binh thuộc Chính Hồng kỳ.

 

 Các đơn vị Chính Hồng kỳ và Chính Hoàng kỳ.  Các đơn vị Kỵ binh và Pháo binh trong Chính Hồng kỳ. Tương Hồng kỳ
 Tranh vẽ các đơn vị trong Chính Hồng kỳ.
 
Tương Lam kỳ Tranh vẽ các đơn vị trong Tương Lam kỳ. Kỵ binh thuộc Tương Lam kỳ.

No comments

Theme images by Nikada. Powered by Blogger.