-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Bát Kỳ Mãn Châu: Đội quân hùng mạnh thời nhà Thanh

 

Bát Kỳ Mãn Châu


Bát kỳ Mãn Châu hay còn gọi Bát Kỳ là một tổ chức quân sự đặc trưng của người Mãn Châu và cũng là đội quân hùng mạnh trong lịch sử Trung Hoa dưới thời nhà Thanh đã góp công to lớn trong cuộc chiến giữa nhà Thanh và nhà Minh. Bát kỳ Mãn Châu do Thanh Thái Tổ (Nỗ Nhĩ Cáp Xích) sáng lập ra và được Thanh Thái Tông (Hoàng Thái Cực) hoàn thiện về sau. Đặc điểm của Bát Kỳ là mỗi đơn vị được phân biệt bằng một lá cờ có màu sắc khác nhau, tổng cộng có tám lá cờ cơ bản theo đó mọi người dân Mãn Châu đều thuộc một trong tám "Kỳ", đứng đầu là một kỳ chủ và tư lệnh tối cao là Đại Hãn. Tám lá cờ bao gồm:
 • Chính Hoàng kỳ  
 • Tương Hoàng kỳ
 • Chính Bạch kỳ
 • Chính Lam kỳ
 • Tương Bạch kỳ
 • Chính Hồng kỳ
 • Tương Hồng kỳ
 • Tương Lam kỳ

Xem thêm:


Về căn bản, ông vẫn giữ nguyên hình thức bộ lạc, vẫn duy trì chế độ tù trưởng (mà người Nữ Chân gọi là Beile), nhưng căn cứ theo số lượng người Nữ Chân có trong các bộ (bộ lạc), phân chia trên cơ sở như sau:

 • Cứ 300 nam giới được tổ chức thành một Niru (âm Hán Việt: Ngưu Lộc). Người đầu mục của niru được gọi là Niru-i Ejen (tức Ngưu Lộc Ngạch Chân, hay Tiển Chủ, danh xưng Hán Việt là Tá Lĩnh).
 • Năm Niru hợp lại thành một Jalan (âm Hán Việt: Giáp Lạt) do một Jalan-i Ejen (Giáp Lạt Ngạch Chân, danh xưng Hán Việt là Tham Lĩnh) chỉ huy.
 • Năm Jalan sẽ hợp lại thành một đơn vị gọi là Gūsa (âm Hán Việt: Cố Sơn, danh xưng Hán Việt: Kỳ). Chỉ huy một Gūsa là một Gūsa Ejen (phiên âm Hán Việt: Cố Sơn Ngạch Chân, danh xưng Hán Việt: Đô Thống).
Nỗ Nhĩ Cáp Xích là thống soái tối cao của Bát Kỳ. Con cháu của ông ta là thủ lĩnh của mỗi một Kỳ. Mỗi Kỳ Chủ phải trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của Đại Hãn. Về mặt quân sự là 8 cánh quân, về mặt dân sự 8 nhóm bộ tộc, phân biệt bởi hiệu cờ chỉ huy, vì vậy còn được gọi theo âm Hán Việt là Bát Kỳ, mỗi Kỳ có một màu chủ đạo riêng biệt. Đây là một hình thức quân đội dân tộc, là sự hợp nhất giữa binh và nông. Đại Hãn là người thống trị tối cao của toàn Bát Kỳ cả về quân sự lẫn dân sự. 

Ban đầu, khi chưa hoàn toàn thống nhất các bộ tộc Nữ Chân, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tổ chức các bộ tộc thuộc quyền thành 4 Kỳ phân biệt theo màu cờ hiệu là Hoàng (Suwayan), Bạch (Sanggiyan), Hồng (Fulgiyan), Lam (Lamun). Hoàng kỳ đặt dưới quyền khống chế và điều động của ông. Lam kỳ giao cho người em Thư Nhĩ Cáp Tề. Bạch kỳ được giao cho con trai trưởng là Chử Anh và Hồng kỳ do người con trai thứ là Đại Thiện quản lý. 

Về sau, khi thống nhất hoàn toàn các bộ lạc Nữ Chân, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tổ chức tăng lên bốn kỳ nữa. Các kỳ cũ được thêm danh xưng Gulu (Chính), còn các kỳ mới có thêm màu viền trên cờ hiệu là có thêm danh xưng Kubuhe (Tương), gọi là Tương Hoàng, Tương Lam, Tương Bạch, Tương Hồng
Ban đầu, mỗi Kỳ kỳ có 7.500 quân, tổng cộng 8 kỳ có 6 vạn quân. Về sau, thông qua việc chinh phục các bộ lạc, số lượng binh sĩ trong các Kỳ tăng dần lên. Khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích đánh thành Ninh Viễn, tổng binh lực quân Bát Kỳ huy động đã lên đến 13 vạn. 

 Chính Hoàng kỳ   


Bát kỳ Mãn Châu
 Tranh vẽ thời nhà Thanh miêu tả vua Càn Long đang duyệt binh Bát Kỳ, ở hai bên các binh sĩ thuộc Chính Hoàng kỳ. Kỵ binh nhà Thanh, cờ hiêu trái sang phải: Tương Lam kỳ, Tương Hồng kỳ, Chính Hồng kỳ, Chính Hoàng kỳ, Tương Hoàng kỳ, Chính Bạch kỳ, Tương Bạch kỳ.
 Vua Càn Long đang cỡi ngựa, các Kỵ binh thị vệ đang hộ giá, cùng quan lại ở phía sau.
Tranh vẽ miêu tả Kỵ binh đều được trang bị cung tên. 
 Quan lại đi phía sau đoàn Kỵ binh hộ giá. Các đơn vị trong Chính Hoàng kỳ.
 
 Kỵ binh nhà Thanh thuộc Chính Hoàng kỳ.

 
Tương Hoàng kỳ
 Các đơn vị thuộc Tương Hoàng kỳ, giữa là các quan lại đi phía sau vua Càn Long.Tranh vẽ các quan lại trong buổi duyệt binh.Đoàn kiêụ rước đi phía sau vua Càn Long cùng Kỵ binh. Các quan lại đang cưỡi ngựa, bên trên và bên dưới là các đơn vị thuộc Tương Hoàng kỳ. 
 Kỵ binh trong Tương Hoàng kỳ.


 
 Kỵ binh trong Tương Hoàng kỳ.

 

 
 Kỵ binh được trang bị cung tên trong Tương Hoàng kỳ.


 
 
 Các đơn vị trong Tương Hoàng kỳ.  Các đơn vị trong Tương Hoàng kỳ.
  Các đơn vị trong Tương Hoàng kỳ và Chính Bạch kỳ.
 Chính Bạch kỳ
 Tranh vẽ gồm nhiều đơn vị trong Chính Bạch kỳ. 
 Tranh vẽ gồm nhiều đơn vị trong Chính Bạch kỳ. 
 Tranh vẽ gồm nhiều đơn vị trong Chính Bạch kỳ và Chính Lam kỳ.
 Chính Lam kỳ
 Tranh vẽ gồm nhiều đơn vị trong Chính Lam kỳ.
 
 Tranh vẽ gồm nhiều đơn vị trong Chính Lam kỳ. 
 Các binh sĩ trong Chính Lam kỳ được trang bị trường thương. 
 Kỵ binh thuộc Chính Lam kỳ. 
 Pháo binh và Kỵ binh trong Chính Lam kỳ. 
 Kỵ binh Chính Lam kỳ và Tương Hoàng kỳ.
 Tương Bạch kỳ Tranh vẽ các đơn vị trong Tương Bạch kỳ. 
 Tranh vẽ các đơn vị trong Tương Bạch kỳ.
 Kỵ binh Tương Bạch kỳ và Chính Lam kỳ được trang bị cung tên.
 Chính Hồng kỳ
 
 Tranh vẽ các đơn vị trong Chính Hồng kỳ. 
 Kỳ binh thuộc Chính Hồng kỳ.

 

 Các đơn vị Chính Hồng kỳ và Chính Hoàng kỳ.  Các đơn vị Kỵ binh và Pháo binh trong Chính Hồng kỳ. Tương Hồng kỳ
 Tranh vẽ các đơn vị trong Chính Hồng kỳ.
 
Tương Lam kỳ Tranh vẽ các đơn vị trong Tương Lam kỳ. Kỵ binh thuộc Tương Lam kỳ.

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.