-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Hoàng đế Càn Long: Vị hoàng đế tài hoa của triều đại nhà Thanh


Hoàng đế Càn Long: Vị hoàng đế tài hoa của triều đại nhà Thanh

Hoàng đế Càn Long là niên hiệu của Thanh Cao Tông, tên húy là Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, vị vua thứ sáu của triều đại nhà Thanh. Trong suốt thời gian Hoàng đế Càn Long trị vì, Trung Hoa đã đạt đến thời kỳ thịnh vượng nhất, với dân số, nền kinh tế phát triển lãnh thổ rộng lớn. Hoàng đế Càn Long còn là một nhà lãnh đạo quân sự, ông đã lãnh đạo các chiến dịch quân sự mở rộng lãnh thổ, chinh phục các vương quốc khác, trong đó có Đại Việt. Các chiến dịch ấy còn được biết đến với cái tên Thập toàn Võ Công. Hoàng đế Càn Long còn là vị hoàng đế có tuổi thọ cao nhất lịch sử Trung Hoa. Hoàng đế Ung Chính (trái) và Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (Hoàng đế Càn Long sau này).Ái Tân Giác La Hoằng Lịch đang tập viết thư pháp lên lá chuối.


 Tranh vẽ Cao Tông Hoàng đế - Càn Long lúc còn trẻ. Hoàng đế Càn Long và Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long mặc giáp bào cưỡi ngựa, được vẽ bởi Giuseppe Castiglione. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long khi đi săn. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long khi đi săn với cung tên trong tay. 
 Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long trong chuyến đi săn nai. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long trong chuyến đi săn. Hoàng đế Càn Long đang xem một buổi đấu vật. Hoàng đế Càn Long đang xem một buổi đấu vật.Tranh vẽ một buổi lễ duyệt binh Bát Kỳ Mãn Châu của Hoàng đế Càn Long. Hoàng đế Càn Long mặc giáp bào cưỡi ngựa với đoàn kỵ binh hộ giá theo sau, trong buổi buổi lễ duyệt binh Bát Kỳ Mãn Châu.


 Quân đội nhà Thanh đang vượt sông Như Nguyệt, tiến đánh Đại Việt, một trong Thập toàn Võ công dưới thời Hoàng đế Càn Long.


 Hoàng đế Càn Long đang cưỡi ngựa theo sau là các bá quan văn võ. Tranh vẽ chuyến đi thị sát phương Nam của Hoàng đế Càn Long Hoàng đế Càn Long ngự giá trong một buổi lễ, xung quanh có các quan đại thần nhà Thanh.Vua Càn Long trong một buổi lễ diễn ra trong Cố Cung. Một buổi đại lễ diễn ra trong Cố Cung, dưới thời Hoàng đế Càn Long. Hoàng đế Càn Long đang vào thành Tô Châu. Hoàng đế Càn Long trong buổi dâng cống vật. Tranh vẽ các con cháu của Hoàng đế Càn Long Hoàng đế Càn Long đang vui chơi bên các con cháu của mình. 
 Tranh vẽ các phi tần của Hoàng đế Càn Long.Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long cùng các tác phẩm nghệ thuật trong phòng mình.Hoàng đế Càn Long trong một buổi xem tranh. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long đang luyên viết thư pháp, được vẽ bởi Giuseppe Castiglione, thế kỷ 18. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long đang luyên viết thư pháp.Thư pháp của Hoàng đế Càn Long.
 Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long lúc đã lớn tuổi. Hoàng đế Càn Long lúc đã 85 tuổi trong một bộ trang phục nghi lễ.
No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.