-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955


Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955

Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955 là sự kiện quân Bình Xuyên do Lê Văn Viễn (Bảy Viễn) chỉ huy tấn công Quân đội Quốc gia Việt Nam, sau khi Lê Văn Viễn đòi được tham chính và đưa ra yêu sách lập chính phủ mới đối với Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Quân Bình Xuyên mở cuộc tấn công Bộ Tổng tham mưu rồi pháo kích vào Dinh Độc Lập vào tháng 3 năm 1955. Sang tháng 4 năm 1955 quân Bình Xuyên tấn công thành Cộng Hòa. Quân đội Quốc gia Việt Nam phản công và đánh phá được căn cứ chính của quân Bình Xuyên ở khu vực cầu Chữ Y khiến lực lượng Bình Xuyên phải triệt thoái rút lui khỏi Sài Gòn - Chợ Lớn và phải lui về Rừng Sác. 

Tháng 9 năm 1955, Ngô Đình Diệm phái Đại tá Dương Văn Minh mở Chiến dịch Hoàng Diệu để truy nã quân Bình Xuyên tại khu vực Rừng Sác. Quân Bình Xuyên bị hoàn toàn tiêu diệt. Lê Văn Viễn đào tẩu sang Campuchia, rồi lưu vong sang Pháp. Sự kiện nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955 cũng là một động lực để khai sinh ra nền Đệ nhất Cộng hòa sau đó vào ngày 26 tháng 10 năm 1955.

Lê Văn Viễn tức Bảy Viễn (1904-1972), nguyên là một tướng cướp lừng danh trước năm 1945Bảy Viễn tham gia tổ chức Lực lượng vũ trang kháng chiến chống Pháp của Việt Minh, rồi ly khai trở về hợp tác với chính phủ Quốc gia Việt Nam do Hoàng đế Bảo Đại làm Quốc trưởngBảy Viễn được phong Thiếu tướng Quân đội Quốc gia Việt Nam. Ông cũng là thủ lĩnh của Lực lượng Bình Xuyên kiêm Tổng trấn Sài Gòn-Chợ Lớn.Bảy Viễn (thứ hai từ trái sang) đang trò chuyện cùng với tướng Nguyễn Văn Hinh trong một cuộc gặp gỡ.
Nhà báo người Pháp Jacques Chancel trong một lần phỏng vấn Bảy Viễn tại Tổng hành dinh năm 1953.Lê Văn Viễn cùng giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo thành lập Mặt trận Thống nhất Toàn lực Quốc gia và yêu cầu đòi được tham chính và đưa ra yêu sách đối với Thủ tướng Ngô Đình Diệm, nhưng bị Ngô Đình Diệm từ chối yêu cầu này. Ngày 27 tháng 4 năm 1955, quân Bình Xuyên tấn công quân đội Quốc gia Việt Nam.Binh lính Quân đội Quốc gia Việt Nam đang tiến vào Sài Gòn ngang qua nhà hát Alhambra, trước 1975 là rạp Lê Ngọc trên đường Nguyễn Cư Trinh (gần rạp cải lương Hưng Đạo)
Quân chính phủ bao vây quân Bình Xuyên phía trước trường Pétrus Ký, trên đường Cộng Hòa (nay là Nguyễn Văn Cừ). 
Binh lính Quốc Gia Việt Nam đang tiến về phía trường Petrus Kỳ trên đường Cộng Hòa (nay là Nguyễn Văn Cừ) để dẹp quân Bình Xuyên. Giao chiến xảy ra giữa quân đội chính phủ và quân Bình Xuyên ở ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Huỳnh Quang Tiên (nay là Hồ Hảo Hớn), ngày 28/4/1955. Giao chiến xảy ra giữa quân đội chính phủ và quân Bình Xuyên ở ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Huỳnh Quang Tiên (nay là Hồ Hảo Hớn), ngày 28/4/1955.Giao chiến xảy ra giữa quân đội chính phủ và quân Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo, ngày 28/4/1955

 

Giao chiến xảy ra giữa quân đội chính phủ và quân Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo, ngày 28/4/1955.


Giao chiến xảy ra giữa quân đội chính phủ và quân Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo, ngày 28/4/1955.


Giao chiến xảy ra giữa quân đội chính phủ và quân Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo, ngày 28/4/1955.Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. 


Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955.  Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955.    Giao chiến xảy ra giữa quân đội chính phủ và quân Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo, ngày 28/4/1955.


 
  Giao chiến xảy ra giữa quân đội chính phủ và quân Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo, ngày 28/4/1955.Giao chiến xảy ra giữa quân đội chính phủ và quân Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo, ngày 28/4/1955.Giao chiến xảy ra giữa quân đội chính phủ và quân Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo, ngày 28/4/1955.


Một người lính Quốc Gia Việt Nam đã tử trận trong trận giao chiến với quân Bình Xuyên năm 1955.Lính Quốc Gia Việt Nam đang đi trên đường Trần Hưng Đạo.Giao chiến xảy ra giữa quân đội chính phủ và quân Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo, ngày 28/4/1955.Quân đội Quốc Gia Việt Nam đánh quân Bình Xuyên ở Tòa nhà Bát Công Lộ và hẻm 345 Trần Hưng Đạo, ngày 28/4/1955 
Lính quân đội Quốc Gia Việt Nam đang chiến đấu gần Ty Cảnh Sát Công Lộ trên đường Trần Hưng Đạo.Gần giao lộ Trần Hưng Đạo và Đề Thám khói bốc lên từ phía khu vực Nancy.Giao chiến xảy ra giữa quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo, ngày 28/4/1955.Giao chiến xảy ra giữa quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên năm 1955
  Đại tá Đỗ Cao Trí chỉ huy quân đội Quốc Gia Việt Nam chiến đấu với quân Bình Xuyên năm 1955.   Đại tá Đỗ Cao Trí chỉ huy quân đội Quốc Gia Việt Nam chiến đấu với quân Bình Xuyên năm 1955.   Đại tá Đỗ Cao Trí chỉ huy quân đội Quốc Gia Việt Nam chiến đấu với quân Bình Xuyên năm 1955. Binh lính và Cảnh sát Quốc Gia Việt Nam đang phục kích quân Bình Xuyên.  Binh lính và Cảnh sát Quốc Gia Việt Nam đang phục kích quân Bình Xuyên trong một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo.   Binh lính và Cảnh sát Quốc Gia Việt Nam đang phục kích quân Bình Xuyên trong một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo.   Binh lính và Cảnh sát Quốc Gia Việt Nam đang phục kích quân Bình Xuyên trong một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo.   Binh lính và Cảnh sát Quốc Gia Việt Nam đang phục kích quân Bình Xuyên trong một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo.   Binh lính và Cảnh sát Quốc Gia Việt Nam đang phục kích quân Bình Xuyên trong một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo.   Binh lính và Cảnh sát Quốc Gia Việt Nam đang phục kích quân Bình Xuyên trong một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo.   Binh lính và Cảnh sát Quốc Gia Việt Nam đang phục kích quân Bình Xuyên trong một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo.   Binh lính và Cảnh sát Quốc Gia Việt Nam đang phục kích quân Bình Xuyên trong một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo.Các binh lính quân Bình Xuyên đang ngủ trên cầu chữ Y, ngày 28 tháng 4 năm 1955. 
 Binh lính Quốc Gia Việt Nam đang nghỉ ngơi sau khi chiến đấu.


Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955.


Những người dân được binh lính đưa tới nơi an toàn, tránh xa khu vực giao chiến.Những người dân được binh lính đưa tới nơi an toàn, tránh xa khu vực giao chiến.


Những người dân được binh lính đưa tới nơi an toàn, tránh xa khu vực giao chiến.


 Những người dân được binh lính đưa tới nơi an toàn, tránh xa khu vực giao chiến. Những người dân được binh lính đưa tới nơi an toàn, tránh xa khu vực giao chiến. 
 Người dân đang theo dõi cuộc giao chiến giữa Sài Gòn, ngày 28/4/1955. Dân chúng đang di tản ra khỏi khu vực đang có giao chiến xảy ra. Dân chúng đang di tản ra khỏi khu vực đang có giao chiến xảy ra. Dân chúng đang di tản ra khỏi khu vực đang có giao chiến xảy ra.  Dân chúng đang di tản ra khỏi khu vực đang có giao chiến xảy ra.  Dân chúng đang di tản ra khỏi khu vực đang có giao chiến xảy ra.  Dân chúng đang di tản ra khỏi khu vực đang có giao chiến xảy ra. Dân chúng đang di tản ra khỏi khu vực đang có giao chiến xảy ra. Dân chúng đang di tản ra khỏi khu vực đang có giao chiến xảy ra. Dân chúng đang di tản ra khỏi khu vực đang có giao chiến xảy ra. Dân chúng đang di tản ra khỏi khu vực đang có giao chiến xảy ra. Dân chúng đang di tản ra khỏi khu vực đang có giao chiến xảy ra. Người dân đang tiếp nước cho một người lính quân đội chính phủ. Một nhà tu hành đang trò chuyện cùng binh lính chính phủ trong cuộc giao chiến với quân Bình Xuyên ở Sài Gòn.  Một nhà tu hành đang trò chuyện cùng binh lính chính phủ trong cuộc giao chiến với quân Bình Xuyên ở Sài Gòn. Các phóng viên người nước ngoài có mặt ở khu giao chiến giữa quân đội Quốc gia Việt Nam và quân Bình Xuyên, ngày 28/4/1955.


 
 Người dân hiếu kỳ tiếp cận khu vực đang xảy ra giao chiến. 
  Người dân hiếu kỳ tiếp cận khu vực đang xảy ra giao chiến.  Người dân hiếu kỳ tiếp cận khu vực đang xảy ra giao chiến. Hình chụp từ cầu chữ Y, khói bốc lên từ phía xa.Ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Huỳnh Quang Tiên (nay là Hồ Hảo Hớn) người dân đang trên đường di tản. Lính cứu hoả có mặt gần khu giao chiến để chữa cháy. Khói mù mịt từ các ngôi nhà bao trùm con đường Trần Hưng Đạo. Khói mù mịt từ các ngôi nhà bao trùm con đường Trần Hưng Đạo.Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955.


 Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến.  Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến.  Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến.


 
 
 Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến.  Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến. 
  Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến. 
  Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến.  Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến.  Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến.

 

Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955.


  Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến.  Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến.  Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến.  Người dân đang di tản ra khỏi khu vực giao chiến.Người dân đang ẩn náu, lo sợ trong cuộc giao tranh. Người dân mang các vật dụng trong nhà ra khỏi vùng giao chiến.  Người dân mang các vật dụng trong nhà ra khỏi vùng giao chiến. 
 Người dân mang các vật dụng trong nhà ra khỏi vùng giao chiến.  Người dân mang các vật dụng trong nhà ra khỏi vùng giao chiến.  Người dân mang các vật dụng trong nhà ra khỏi vùng giao chiến. Người dân mang các vật dụng trong nhà ra khỏi vùng giao chiến. Người dân mang các vật dụng trong nhà ra khỏi vùng giao chiến. Xe quân đội bị hư hỏng trong cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955.  Xe quân đội bị hư hỏng trong cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955.Đường Trần Hưng Đạo trong lúc quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên đang giao chiến. Đường Trần Hưng Đạo trong lúc quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên đang giao chiến.

 

 Đường Trần Hưng Đạo trong lúc quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên đang giao chiến. Đường Trần Hưng Đạo trong lúc quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên đang giao chiến. Đường Trần Hưng Đạo trong lúc quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên đang giao chiến. 
 Đường Trần Hưng Đạo trong lúc quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên đang giao chiến.  Trụ sở Phủ Tổng Ủy Di Cư và Tỵ Nạn mà chính
phủ Ngô Đình Diệm đã thành lập để phụ trách vấn đề
di cư năm 1954. 
Người dân vào Trụ sở Phủ Tổng Ủy Di Cư và Tỵ Nạn để ẩn náu. Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955.


 Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Trụ sở Phủ Tổng Ủy Di Cư và Tỵ Nạn mà chính phủ Ngô Đình Diệm đã thành lập để phụ trách vấn đề di cư năm 1954. Người dân đã vào đây tỵ nạn cuộc giao chiến giữa Sài Gòn, ngày 28/4/1955.  Trụ sở Phủ Tổng Ủy Di Cư và Tỵ Nạn mà chính phủ Ngô Đình Diệm đã thành lập để phụ trách vấn đề di cư năm 1954. Người dân đã vào đây tỵ nạn cuộc giao chiến giữa Sài Gòn, ngày 28/4/1955. Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955 Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955.  Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955 Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955 Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Người đàn ông đang theo dõi cuộc giao tranh từ trong nhà. 
  Người đàn ông đang theo dõi cuộc giao tranh từ trong nhà.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán. 
Khu dân cư phía sau nhà đèn Chợ Quán bị thiêu rụi hoàn toàn.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán. Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán. 
Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán. 
Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán. Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán. Phía trái là đường Trần Hưng Đạo.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán. Phía trái là đường Trần Hưng Đạo.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán. Phía trái là đường Trần Hưng Đạo.


Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán. Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.

 

Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán. 
Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và Chợ Quán nhà cửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 20.000 người phải sơ tán.  
Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.
Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang giúp người dân tại khu vực hỏa hoạn.Lính cứu hỏa đang bơm nước chữa cháy.


 
Lính cứu hỏa đang bơm nước chữa cháy.Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955.

 Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Trong cuộc giao chiến giữa quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên, có nhiều dân thường bị thương.


 Trong cuộc giao chiến giữa quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên, có nhiều dân thường bị thương. Trong cuộc giao chiến giữa quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên, có nhiều dân thường bị thương.


 Các bác sĩ đang cấp cứu cho các nạn nhân bị thương trong cuộc giao tranh ở Sài Gòn.  Các bác sĩ đang cấp cứu cho các nạn nhân bị thương trong cuộc giao tranh ở Sài Gòn.  Các bác sĩ đang cấp cứu cho các nạn nhân bị thương trong cuộc giao tranh ở Sài Gòn. Các bác sĩ đang cấp cứu cho các nạn nhân bị thương trong cuộc giao tranh ở Sài Gòn.  Các bác sĩ đang cấp cứu cho các nạn nhân bị thương trong cuộc giao tranh ở Sài Gòn. 
Xe cứu hỏa đang chữa cháy trong khu dân cư. Nhà cửa được xây dựng lại trên đường Trần Hưng Đạo, sau cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955. Sau nhiều ngày chiến đấu quân Bình Xuyên bị đánh bật khỏi Sài Gòn-Chợ Lớn. Bảy Viễn cùng các thuộc cấp thân tín rút về mật khu Rừng Sát ẩn náu. Ngày 4 tháng 5: thi thể của lính Bình Xuyên ở trên đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, Miền Nam Việt Nam. Sau cuộc đụng độ vào thứ Sáu, giữa quân đội Quốc Gia Việt Nam và quân Bình Xuyên. Các hình ảnh tử cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên được đăng trên tạp chí Life.Các hình ảnh tử cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên được đăng trên tạp chí Life. Các hình ảnh tử cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên được đăng trên tạp chí Life. 

 

Các hình ảnh tử cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên được đăng trên tạp chí Life. Các hình ảnh tử cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên được đăng trên tạp chí Life.  Binh lính tử trận đang được an táng. 
Sau cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên, quân đội Quốc Gia Việt Nam có 150 lính bị thương, hơn 20 tử vong; quân Bình Xuyên 400 bị thương, chết 100 người, 

 

Ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Diệm tổ chức Chiến dịch Hoàng Diệu do Đại tá Dương Văn Minh chỉ huy để truy kích tàn quân của Bình Xuyên đang cố thủ tại mật khu Rừng Sát. Ảnh: Đại Tá Dương Văn Minh và Trung Tá Nguyễn Khánh. Hình chụp vào khoảng tháng Mười 1955 sau khi kết thúc Chiến Dịch Hoàng Diệu đánh Bình Xuyên tại Rừng Sát.Ngày 16 tháng 11 năm 1955. Duyệt binh trước dinh Độc Lập, kết thúc chiến dịch tiêu diệt quân Bình Xuyên.


Ảnh gốc


http://123link.pw/041Yv


Xem thêm:

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.