-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Phim tài liệu: Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên ở Sài Gòn năm 1955

 

Phim tài liệu: Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên ở Sài Gòn năm 1955

Cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955 là sự kiện quân Bình Xuyên do Lê Văn Viễn (Bảy Viễn) chỉ huy tấn công Quân đội Quốc gia Việt Nam, sau khi Lê Văn Viễn đòi được tham chính và đưa ra yêu sách lập chính phủ mới đối với Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Quân Bình Xuyên mở cuộc tấn công Bộ Tổng tham mưu rồi pháo kích vào Dinh Độc Lập vào tháng 3 năm 1955. Sang tháng 4 năm 1955 quân Bình Xuyên tấn công thành Cộng Hòa. Quân đội Quốc gia Việt Nam phản công và đánh phá được căn cứ chính của quân Bình Xuyên ở khu vực cầu Chữ Y khiến lực lượng Bình Xuyên phải triệt thoái rút lui khỏi Sài Gòn - Chợ Lớn và phải lui về Rừng Sác. 

Tháng 9 năm 1955, Ngô Đình Diệm phái Đại tá Dương Văn Minh mở Chiến dịch Hoàng Diệu để truy nã quân Bình Xuyên tại khu vực Rừng Sác. Quân Bình Xuyên bị hoàn toàn tiêu diệt. Lê Văn Viễn đào tẩu sang Campuchia, rồi lưu vong sang Pháp. Sự kiện nổi loạn của quân Bình Xuyên năm 1955 cũng là một động lực để khai sinh ra nền Đệ nhất Cộng hòa sau đó vào ngày 26 tháng 10 năm 1955.
No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.