-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Trận Sơn Tây năm 1883

 

Trận Sơn Tây năm 1883

Trận Sơn Tây năm 1883, là trận đánh diễn ra từ ngày 13 tháng 12 năm 1883, kết thúc vào tối ngày 16 tháng 12 cùng năm 1883, giữa quân đội viễn chinh Pháp và quân Cờ Đen. Trận đánh thành Sơn Tây nằm trong giai đoạn cuối của chiến tranh Pháp-Đại Nam (1858-1884), chiến dịch Bắc Kỳ (1883-1886).

Kết thúc trận Sơn Tây năm 1883, quân đội Pháp đánh bại quân Cờ Đen và quân nhà Thanh, chiếm được thành Sơn Tây.


Các trận đánh trong chiến dịch Bắc Kỳ:

 Thành Sơn Tây (nay thuộc thị xã Sơn Tây) có chu vi 326 trượng, cao 1 trượng 1 thước. Thành có bốn cổng có hào bảo vệ phía ngoài thành. Bản đồ thành Sơn Tây và các khu vực phụ cận Địa hình Sơn Tây (1883), đường tô đậm khép kín là bức tường đất bảo vệ vòng ngoài. Bản đồ thành Sơn Tây năm 1883 (nay là thị xã Sơn Tây), với các đồn binh phòng thủ của quân nhà Nguyễn và quân Cờ Đen (có số lượng kèm theo). Tranh vẽ miểu tả trận Sơn Tây năm 1883.  Tranh vẽ miểu tả trận Sơn Tây năm 1883. 
 Tranh vẽ của Trung Hoa miêu tả trận đánh thành Sơn Tây năm 1883. Tranh vẽ miêu tả quân Pháp và quân Thanh giao chiến tại thành Sơn TâyTranh vẽ quân Pháp đánh cửa Tây trong trận Sơn Tây, ngày 16 tháng 12 năm 1883


 Tranh vẽ miêu tả binh lính quân đội Pháp đang tổ chức tấn công thành Sơn Tây Xác lính Pháp ở chiến lũy Phù Xa. Chiến lũy ở Phù Xa Lính Pháp bên ngoài thành Sơn Tây, sau khi bị thất thủ. Đồn Pháp trên thành Sơn Tây năm 1884. Đại bác bên trong thành Sơn Tây.Lính Pháp và lính thuộc địa tại thành Sơn Tây.


No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.