-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Niên biểu Chiến dịch Quân sự Hoa Kỳ và Đồng Minh năm 1970

 

 Niên biểu Chiến dịch Quân sự Hoa Kỳ và Đồng Minh năm 1970

Danh sách các Chiến dịch Quân sự của quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh đã thực hiện vào năm 1970 trong Cuộc chiến tranh Việt Nam.

Bao gồm các chiến dịch độc lập của Hoa Kỳ, cùng các chiến dịch phối hợp với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Quân đội Hàn Quốc, Thái Lan, Úc...
  Chiến dịch Pickens Forest (16/7/1970-24/8/1970)

Thời Gian
Chiến Dịch
Lực Lượng – Hoạt Động
Địa Điểm

1970


Chiến dịch Lunch

Giai đoạn 2 của Chiến dịch Menu

Cambodia

1970


Chiến dịch Snack

Giai đoạn 3 của  Chiến dịch Menu

Cambodia

1970


Chiến dịch Dinner

Giai đoạn 4 của  Chiến dịch Menu

Cambodia

1970


Chiến dịch Dessert


Giai đoạn 5 của  Chiến dịch Menu

Cambodia

1970


Chiến dịch Supper

Giai đoạn 6 của  Chiến dịch Menu

Cambodia

1970
1973


Chiến dịch Good Luck

Không quân Hoa Kỳ ném bom quân Bắc Việt và Pathet Lào

Phía bắc Cánh đồng Chum, Lào

4/1/1970 11/1/1970


Chiến dịch Cliff Dweller IV

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 25 Bộ binh

Núi Bà Đen, Tây Ninh

4/1/1970 30/1/1970

 Chiến dịch Wayne Thrust


Lữ đoàn 1, Sư đoàn 4 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Bình Định

5/1/1970
8/1/1970

Chiến dịch Flying Finn

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 5 Kỵ binh giao chiến với Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 95C Bắc Việt


Tây Ninh

18/1/1970 
7/2/1970

Chiến dịch Putnam Power

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 8 Bộ binh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12 Bộ binh và Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 22 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Định

19/1/1970
15/3/1970

Chiến dịch Bull Run II

Liên đoàn 5 Lực lượng Đặc biệt và MIKE Force số 3 hoạt động trinh sát


Phước Long

19/1/1970 
Jul/1970

Chiến dịch Green River

Lữ đoàn 1 Bộ binh, Sư đoàn 5 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt, trinh sát và chống lại rocket của Việt Cộng


Quảng Trị

29/1/1970 
30/4/1970

Chiến dịch Fresh Start

Trung đoàn Kỵ binh Thiết giáp 11 bảo vệ Quốc lộ 246


Tây Ninh

30/1/1970
11/3/1970

Chiến dịch Putnam Shark

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 8 Bộ binh,  Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12 Bộ binh và Tiểu đoàn 1 và 2, Trung đoàn 35 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Định

30/1/1970
16/3/1970

Chiến dịch Wayne Stab

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 4 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Định

30/1/1970
17/3/1970

Chiến dịch Greene Deuce

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 12 Bộ binh và Phi đoàn 1, Trung đoàn 10 Kỵ binh


Pleiku

30/1/1970
16/4/1970

Chiến dịch York Market

Lữ đoàn 1 5th Sư đoàn Bộ binh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 77 Thiếp giáp và Địa phương quân và Nghĩa quân kết hợp trinh, tìm kiếm và hoạt động tuần tra phục kích.


Phía tây nam Rai Truong, Quận Hải Lăng, Quảng Trị

1/2 /1970
15/4/1970

Chiến dịch Keystone Blue Jay

Sư đoàn 1 Bộ binh  và Lữ đoàn 3,  Sư đoàn 4 Bộ binh tái triển khai từ Nam Việt Nam sang Hoa Kỳ10/2/1970
29/3/1970

Chiến dịch Dakota Clint

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 11 Bộ binh và Địa phương quân và Nghĩa quân thành lập các đại đội bộ binh kết hợp với các đội trinh để đảm bảo an ninh cho các làng, phục kích ban đêm và tìm kiếm và hoạt động Tìm và Diệt


Căn cứ Mai Lộc

1/3/1970
17/11/1970

Chiến dịch Park Silver

Phi đoàn 1, Trung đoàn 10 Kỵ binh và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 503 Bộ binh hoạt động bảo vệ. Sau đó được triển khai thành Chiến dịch Hancock Dragon


Pleiku

11/3/1970
18/3/1970
 
 Chiến dịch Earhart White


Lữ đoàn 1 và 2, Sư đoàn 4 Bộ binh  

Bình Định

12/3/1970
21/4/1970

Chiến dịch Darby Talon

Lữ đoàn 173 Dù và Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 503 Bộ binh


Phú Yên

20/3/1970
30/4/1970

Chiến dịch Eichelberger Black


Lữ đoàn 1 và 2, Sư đoàn 4 Bộ binh

Bình Định

1/4/1970
31/5/1970

Chiến dịch Patio

Không quân Hoa Kỳ không kích


Phía đông Cambodia


1/4/1970
5/9/1970

Chiến dịch Texas Star

Sư đoàn 101 Dù và Sư đoàn 1 QLVNCH hoạt động ở Thung lũng A Shau trong trận Cao điểm Căn cứ hỏa lực Ripcord. Sau đó được đổi tên thành Chiến dịch Jefferson Glenn


Thung lũng A Shau

14/4/1970 17/4/1970

Chiến dịch Toan Thang 41

Sư đoàn 3, Sư đoàn 25 Bộ binh, Trung đoàn 49 QLVNCH, Tiểu đoàn 31, 36 và 52 Biệt Động Quân và Trung đoàn 10 và 18 Kỵ binh Thiết giáp hoạt động chống lại khu vực hậu cần của Bắc Việt


Svay Rieng, Cambodia

24/4/1970
   29/4/1970

Chiến dịch Patio

Chiến dịch ném bom B-52 của Không quân Hoa Kỳ đã thành công trong Chiến dịch Menu và trước đó là Chiến dịch Freedom Deal


Phía đông Cambodia

24/4/1970
4/5/1970

Chiến dịch Baird Silver

 Sư đoàn 4 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Kon Tum và Pleiku

29/4/1970
1/5/1970

Chiến dịch Rock Crusher I
Sư đoàn 9 QLVNCH được hỗ trợ bởi 164th Aviation Group, 1st Aviation Brigade


Parrot's Beak, Svay Rieng, Cambodia


30/4/1970
4/5/1970


Chiến dịch Plateau


Lữ đoàn 2,  Sư đoàn 4 Bộ binh  


Bình Định

30/4/1970
4/5/1970

Chiến dịch Platte Canyon

Lữ đoàn 1,  Sư đoàn 101 Dù , Trung đoàn 7 Kỵ binh và Trung đoàn 54 VNCH hoạt động trinh sát

 Thung lũng Ruong Ruong phía nam Phú Bài


1/5/1970
26/6/1970

 Chiến dịch Dong Tien II/ Chiến dịch Toan Thang 43


Sư đoàn 1 Bộ binh  và Trung đoàn 11 Kỵ binh Thiết giáp

Cambodia

1/5/1970
29/6//1970

Chiến dịch Toan Thang 43

 Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Kỵ binh, Trung đoàn 11 Kỵ binh Thiết giáp và Sư đoàn Dù VNCH hoạt động để làm suy yếu hệ thống hậu cần và ngăn chặn bất kỳ hành vi tấn công của Bắc Việt


Fishhook, Kampong Cham ,Cambodia

2/5/1970
6/5/1970

Chiến dịch Rock Crusher II

Sư đoàn 9 QLVNCH được hỗ trợ bởi 164th Aviation Group, 1st Aviation Brigade


Parrot's Beak, Svay Rieng, Cambodia

4/5/1970
14/5/1970

Chiến dịch Bold Lancer I

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Cambodia

4/5/1970
25/5/1970

Chiến dịch Binh Tay I

Giai đoạn 1 của Cuộc xâm nhập Campuchia. Sư đoàn 4 Bộ binh , Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 506 Bộ binh, ARVN Trung đoàn 40 QLVNCH, Sư đoàn 22, Biệt Động Quân số 2, Sư đoàn 23 và Lữ đoàn 2 Thiếp giáp nhiệm vụ Tìm và Diệt ở Chiến trường B3 của Bắc Việt


Khu vực Fishhook và Parrot's Beak ở Kampong Cham và Svay Rieng, phía đông Cambodia

5/5/1970
9/5/1970

Chiến dịch Cavalier Beach

Chuyển chỉ huy của Quân Đoàn 1 từ Lực lượng Không quân Biển TQLC (III MAF )sang Quân Đoàn XXIV. Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn XXIV chuyển từ Phú Bài đến Trại Horn. III MAF chuyển đến Trại Hawkins6/5/1970
14/5/1970

Chiến dịch Toan Thang 44

Lữ đoàn 1 và 2, Sư đoàn 25 Bộ binh , Trung đoàn 11 Kỵ binh Thiết giáp và Sư đoàn Dù VNCH hoạt động chống lại Căn cứ 353, 354, 707 của Bắc Việt


Phía Bắc, Đông Bắc Tây Ninh

6/5/1970
27/6/1970

Chiến dịch Toan Thang 45

Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Kỵ binh và Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 12 Bộ binh  hoạt động chống lại Căn cứ 350, 351 của Bắc Việt


Biên giới phía bắc Bình Long và Phước Long

7/5/1970
12/5/1970

Chiến dịch Toan Thang 500

Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 31 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt

Vùng Parrot's Beak Svay Rieng, Cambodia


14/5/1970
27/5/1970

Chiến dịch Binh Tay II

Giai đoạn 2 của Chiến dịch Campuchia. Trung đoàn 40 và 47, Sư đoàn 22được đưa vào bằng trực thăng để tấn công Căn cứ 701 của Bắc Việt  trong khi Trung Đoàn 3 Kỵ Binh tấn công qua biên giới từ tỉnh Darlac vào tỉnh Ratanakiri


Phía đông Cambodia

14/5/1970 28/5/1970

 Chiến dịch Cheadle Blue


Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 8 Bộ binh  

Pleiku

15/5/1970
25/5/1970


Chiến dịch Wayne Jump
Lữ đoàn 1,  Sư đoàn 4 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt

Kon Tum

15/5/1970 30/5/1970

Chiến dịch Barbara Glade I

Lực lượng Đặc biệt thu thập thông tin tình báo

 Khe Sanh và Thung lung sông Đa Krông


15/5/1970
28/6/1970

Chiến dịch Bold Lancer II

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 25 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Cambodia

18/5/1970 30/5/1970
 

Chiến dịch Fredenhall Gold


Sư đoàn 4 Bộ binh  nhiệm vụ bảo vệ

Pleiku

18/5/1970
12/10/1970


Chiến dịch Putnam Paragon


Lữ đoàn 2,  Sư đoàn 4 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt

Bình Định

19/5/1970
15/8/1973

Chiến dịch Freedom Deal

Lực lượng Không quân số 7 Hoa Kỳ hỗ trọ không kích cho Quân lực Quốc gia Khmer chống lại quân Bắc Việt và Khrme Đỏ


Cambodia

20/5/1970
29/6/1970

Chiến dịch Bryan White

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 506 Bộ binh và Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 Không kỵ nhiệm vụ Tìm và Diệt


Đắk Lắk

1/6/1970 9/6/1970

Chiến dịch Robertson White

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 8 Bộ binh hoạt động bảo vệ1/6/1970
26/6/1970

Chiến dịch Wayne Hurdle

Lữ đoàn 1, Sư đoàn 4 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Định, Phu Bon và Pleiku

16/6/1970
30/6/1970

Chiến dịch Hancock Hawk

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 506 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Thuận

23/6/1970
30/6/1970

Chiến dịch Barbara Glade II

Lực lượng đặc biệt thu thập thông tin hoạt động

 Khe Sanh và thung lung sông Đa Krông


23/6/1970
14/7/1970

Chiến dịch Wayne Fast

Lữ đoàn 1,  Sư đoàn 4 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Định

24/6/1970 28/6/1970

Chiến dịch Wright Blue

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 8 Bộ binh hoạt động bảo vệ


Pleiku

26/6/1970
1/3/1971

 Chiến dịch Pennsylvania Square


Lữ đoàn 198 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Quảng Tín

1/7/1970
15/10/1970

Chiến dịch Keystone Robin (Alpha)

Tái triển khai Lữ đoàn 3, Sư đoàn 9 Bộ binh  và Lữ đoàn 199 Bộ binh từ Nam Việt Nam sang Hoa Kỳ2/7/1970
1/9/1970

Chiến dịch Brandeis Blue

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 8 Bộ binh , Sư đoàn 4 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Định

5/7/1970 21/7/1970

Chiến dịch Hancock Gold

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 50 Bộ binh và Tiểu đoàn 3, Airborne Trung đoàn 506 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Thuận

9/7/1970 15/7/1970

Chiến dịch
Clinch Valley

Lữ đoàn 3,  Sư đoàn 101 Dù  và Sư đoàn 1 QLVNCH nhiệm vụ Tìm và Diệt


Khe Sanh, Quảng Trị

12/7/1970
26/8/1970

Chiến dịch
Elk Canyon I

Lữ đoàn 196 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt


Gần Khâm Đức, Quảng Trị

15/7/1970
24/8/1970

Chiến dịch Pickens Forest

 Tiểu đoàn 1, TQLC số 7 và  Tiểu đoàn 2, TQLC số 7 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Gần thung lung sông  Thu Bồn, Quảng Nam

16/7/1970
27/7/1970

Chiến dịch Wayne Span I

Lữ đoàn 1,  Sư đoàn 4 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt


Bình Định

22/7/1970 
30/1/1971
 
 Chiến dịch
Wolfe Mountain


Lữ đoàn 1, Sư đoàn 5 Bộ binh  

Quảng Trị

24/7/1970 26/7/1970

Chiến dịch Clemens Green


Sư đoàn 4 Bộ binh  hoạt động bảo vệ


Pleiku và Đắk Lắk

 24/7/1970
27/7/1970
 
 Chiến dịch
Barren Green


TQLC số 5  

Mỹ Hiệp, An Giang

24/7/1970
11/8/1970

 Chiến dịch Chicago Peak


Lữ đoàn 1,  Sư đoàn 101 Dù  

Thung lung A Shau

27/7/1970
24/8/1970

 Chiến dịch
Lyon Valley


TQLC số 5  nhiệm vụ Tìm và Diệt

Phía tây nam Đà Nẵng

28/7/1970 5/8/1970

 Chiến dịch Wayne Span II


Lữ đoàn 1, Sư đoàn 4 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt

Bình Định

28/7/1970
16/8/1970

 Chiến dịch Greene Jack (1970)


Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 506 Bộ binh  

Bình Định

7/8/1970
2/1971

Chiến dịch Chenla I

Lực lượng Vũ trang Quốc gia Khmer hoạt động với QLVNCH và QLVNCH chống lại quân đội Bắc Việt và VC để mở lại Quôc lộ 7 giữa Skuon và Kompong Cham


Quôc lộ 7

5/8/1970 27/8/1970

 Chiến dịch Wayne Pierce


Lữ đoàn 1,  Sư đoàn 4 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt

Bình Định

13/8/1970 20/8/1970


Chiến dịch Comeback Ridge


Lữ đoàn 3,  Sư đoàn 101 Dù

Thừa Thiên

13/8/1970 30/8/1970

Chiến dịch Ripley Center

Tiểu đoàn 1, TQLC số 5 ,  Tiểu đoàn 1, TQLC số 7,  Tiểu đoàn 2, TQLC số 7 và  Tiểu đoàn 3, TQLC số 7 nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

27/8/1970
29/9/1970

 Chiến dịch Elk Canyon II


Lữ đoàn 196 Bộ binh nhiệm vụ Tìm và Diệt

Gàn Khâm Đức, Quảng Trị

28/8/1970 14/10/1970

 Chiến dịch Wayne Forge


Lữ đoàn 1,  Sư đoàn 4 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt

Bình Định

31/8/1970 
2/5/1971

Chiến dịch Imperial Lake

Tiểu đoàn 1 TQLC số 5 ,  Tiểu đoàn 2 TQLC số 5  và  Tiểu đoàn 3 TQLC số 5  nhiệm vụ Tìm và Diệt


Quảng Nam

 5/9/1970
8/9/1970

Chiến dịch Nebraska Rapids

 Lữ đoàn 196 Bộ binh,  Sư đoàn 1 TQLC  và Sư đoàn 2 QLVNCH


Quảng Ngãi

5/9/1970
6/10/1971

Chiến dịch Jefferson Glen

Sư đoàn 101 Dù , Lữ đoàn 1, 5th Sư đoàn Bộ binh  và Sư đoàn 1 QLVNCH. Đây là cuộc tấn công lớn cuối cùng liên quan đến Bộ binh Hoa Kỳ


Thừa Thiên và Quảng Trị .

10/9/1970 19/9/1970

Chiến dịch Ballard Valley

Sư đoàn 1 TQLC  nhiệm vụ Tìm và Diệt


Gần Đà Nẵng

10/9/1970 19/9/1970


Chiến dịch Dubois SquareSư đoàn 1 TQLC

Gần Đà Nẵng

11/9/1970 13/9/1970

 Chiến dịch Tailwind


MACV-SOG hoạt động

Lào

18/9/1970 21/9/1970

Chiến dịch Catawba Falls

Sư đoàn 1 TQLC hoạt động tại tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ cho sự dịch chuyển của TQLC số 5 từ An Hòa đến Thung lũng sông Vu Gia


Quảng Nam

25/9/1970
12/10/1970

 Chiến dịch Murray Blue


Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 8 Bộ binh

Bình Định

26/9/1970 10/10/1970

 Chiến dịch
Tiger Mountain


Lữ đoàn 2,  Sư đoàn 4 Bộ binh


2/10/1970 15/10/1970

 Chiến dịch
Tolare Falls I


TQLC số 5  nhiệm vụ Tìm và Diệt

Quảng Nam

4/10/1970 17/11/1970

Chiến dịch Wayne Sabre


Lữ đoàn 1,  Sư đoàn 4 Bộ binh  nhiệm vụ Tìm và Diệt

Bình Định

12/10/1970 24/10/1970

 Chiến dịch Putnam Valley


Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12 Bộ binh

Bình Định

16/10/1970
31/10/1970

 Chiến dịch Keystone Robin (Bravo)


Tái triển khai Sư đoàn 4 Bộ binh  và Sư đoàn 25 Bộ binh ( Lữ đoàn 2) từ Nam Việt Nam sang Hoa Kỳ


22/10/1970
3/11/1970

 Chiến dịch Noble Canyon


TQLC số 5 nhiệm vụ Tìm và Diệt

Quảng Nam

27/10/1970
 
 Chiến dịch
Tolare Falls II


TQLC số 5  nhiệm vụ Tìm và Diệt

Quảng Nam

18/11/1970

 Chiến dịch Hancock Dragon


Phi đoàn 1, Trung đoàn 10 Kỵ binh và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 503 Bộ binh

Pleiku

21/11/1970

Chiến dịch
Ivory Coast


Chiến dịch giải cứu các tù binh tại trại Sơn Tây, Bắc Việt Nam

Sơn Tây, 
Bắc Việt Nam

2/12/1970 24/12/1970

Chiến dịch
Darby Swing

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 503 Bộ binh hoạt động sau đó được hợp nhất thành Chiến dịch Hancock Dragon


Bình Định

17/12/1970
19/1/1971

Chiến dịch Hoang Dieu 101

Lực lượng Không quân Biển TQLC Hoa Kỳ (III MAF), Sư đoàn 2 TQLC Đại Hàn và Trung đoàn 51 QLVNCH


Quảng NamNo comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.