-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Trận Tuyên Quang năm 1884

 

Trận Tuyên Quang năm 1884

 

Trận Tuyên Quang là một trận đánh giữa Pháp và quân Thanh, diễn ra từ khoảng cuối tháng 5 năm 1884 và kết thúc vào ngày 3 tháng 3 năm 1885, là một phần của cuộc chiến tranh Pháp - Thanh . 

Trận Tuyên Quang bắt nguồn từ việc thành Hưng Hóa thất thủ, tướng Hoàng Tá Viêm tuân mạng về Huế, thì quân Cờ Đen, không còn ai chỉ huy nữa, quyết định rút quân lên mạn ngược, lấy thành Tuyên Quang làm căn cứ. Quân Cờ Đen chiếm thành Tuyên Quang, bắt Tuần phủ Hoàng Trương Hiệp đem đi an trí ở Long Châu, rồi thu hết kho tàng, sổ sách đem đi...còn Bố chính Lê Văn Duyên thì lẻn trốn về Hà Nội, báo với Pháp mọi việc, nhằm mong muốn thế lực này đưa mình trở lại chức vị cũ. Nắm lấy cơ hội, Pháp đã dùng ngay ông này làm người chỉ lối để đem binh lên đánh lấy thành Tuyên.

Trung tá Duchesne đang đóng ở Việt Trì dẫn 5 pháo hạm lên đánh Tuyên Quang. Quân Pháp chỉ đánh độ một giờ đồng hồ thì quân Cờ Đen bỏ thành Tuyên Quang tháo chạy, rồi sau đó tranh nhau đi cướp phá các làng mạc của dân Việt. Hôm ấy là ngày 31 tháng 5 năm 1884. Lấy xong thành Tuyên Quang, thực dân Pháp cho Lê Văn Duyên và Nghiêm Niệm về phục chức.

Không lâu sau đó, lợi dung lúc Pháp đang dồn quân đánh Lạng Sơn, quân Cờ Đen của tướng Lưu Vĩnh Phúc và Quân Thanh ở mạn sông Hồng và sông Lô do tướng Sầm Dục Anh chỉ huy, quay trở lại công hãm, nhốt mấy trăm quân Pháp ở trong thành Tuyên Quang suốt 4 tháng.

Phía Pháp nhờ có quân chi viện nên trong đánh ra ngoài đánh vào, khiến đội quân vây hãm, từ thế thắng đổi ra thế bại vào ngày 3 tháng 3 năm 1885.Tuy quân Pháp của Dominé được giải vây, số thiệt mạng và bị thương trong 6 tuần kịch chiến đã lên đến con số 300 người. Còn binh đoàn của Giovanninelli, chỉ tính trong trận Hòa Mộc (để phá vòng vây), đã bị chết gần 100 quân, bị thương 787 quân, trong đó có 21 sĩ quan. 


Xem thêm

 Các trận đánh trong chiến tranh Pháp-Thanh: 
 • Trận Bắc Lệ (23-24 tháng 6 năm 1884)
 • Trận Cơ Long (tháng 8 năm 1884 - tháng 3 năm 1885)
 • Trận Phúc Châu (23-26 tháng 8 năm 1884)
 • Trận Đạm Thủy (2-8 tháng 10 năm 1884)
 • Trận Lang-Kep (2-15 tháng 10 năm 1884)
 • Trận Yu-Oc (19 tháng 11 năm 1884) 
 • Trận Tuyên Quang (24 tháng 12 năm 1884 - 3 tháng 3 năm 1885)
 • Trận Núi Bop (4 tháng 1 năm 1885)
 • Trận Lạng Sơn (3-13 tháng 2 năm 1885)
 • Trận vịnh Thạch Phổ (14 tháng 2 năm 1885)
 • Trận Đồng Đăng (23 tháng 2 năm 1885)
 • Trận Trấn Hải (1 tháng 3 năm 1885)
 • Trận Hòa Mộc (2 tháng 3 năm 1885)
 • Trận Phu Lam Tao (23 tháng 3 năm 1885) 
 • Trận ải Nam Quan (23-24 tháng 3 năm 1885)
 • Trận Mã Công, Bành Hồ, Đài Loan (tháng 3 năm 1885)


 Bản đồ khu vực thành Tuyên Quang. Quang cảnh Tuyên Quang cuối thế kỉ 19.Thành Tuyên Quang cuối thế kỉ 19.

 Chỉ huy Tiểu đoàn Marc-Edmond Dominé (1848-1920), chỉ huy quân Pháp ở Tuyên Quang. Tang Jingsong (1841–1903), Chỉ huy Quân đội Vân Nam trong cuộc bao vây Tuyên Quang.Tranh vẽ đồn lính Pháp ở Tuyên Quang. Tiền đồn của Pháp ở Tuyên Quang.

 Lính Pháp đang canh gác ở Tuyên Quang, trong thời gian bị bao vây.


 
 Tranh vẽ quân Pháp trong trận Tuyên Quang, ngày 22 tháng 2 năm 1885.  Trung sĩ Jules Bobillot chỉ huy 600 lính Pháp, chống trả lại 15.000 quân Thanh đang bao vây tấn công thành Tuyên Quang.  Trung sĩ Jules Bobillot trong cuộc bao vây Tuyên Quang.    Tranh vẽ lính Pháp đang chiến đấu trong trận Tuyên Quang năm 1884.  Tranh vẽ lính Pháp đang chiến đấu trong trận Tuyên Quang năm 1884.Tranh vẽ trận Tuyên Quang (1884-1885), tác phẩm của Hippolyte Charlemagne.   Tranh vẽ lính Pháp đang chiến đấu trong trận Tuyên Quang năm 1884.


 Tranh vẽ quân Thanh đang tấn công thành Tuyên Quang. Tranh vẽ lính Pháp đang chiến đấu trong trận Tuyên Quang năm 1884.  Tranh vẽ lính Pháp đang chiến đấu trong trận Tuyên Quang năm 1884.  Tranh vẽ lính Pháp đang chiến đấu trong trận Tuyên Quang năm 1884. Hai lính Cờ Đen bị quân Pháp bắt được tại Tuyên Quang. Khẩu pháo của quân Pháp 80mm sử dụng trong trận Tuyên Quang.Chiếc chuông chùa từ trận Tuyên Quang được trưng bày ở Bảo tàng de l'Armée, Paris.


Xem thêmNo comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.