-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Thủ tướng Việt Nam qua các thời kỳ (1945-nay)

 

 Thủ tướng Việt Nam qua các thời kỳ

 

Dưới đây là danh sách Thủ tướng Việt Nam từ năm 1945 trên hai miền nam và bắc Việt Nam. Trải qua các thời kỳ với các chính phủ khác nhau. Tới nay đã có 29 cá nhân từng giữ chức vụ Thủ tướng.

 


Đế quốc Việt Nam (1945)

Chính phủ Đế quốc Việt Nam, còn được gọi là Nội các Trần Trọng Kim, hay Chính phủ Trần Trọng Kim, là chính phủ của Đế quốc Việt Nam (một chính thể do phát xít Nhật dựng lên ở Việt Nam năm 1945 sau khi đảo chính Pháp) do học giả Trần Trọng Kim thành lập ngày 17 tháng 4 năm 1945. Danh sách nội các được trình vua Bảo Đại phê chuẩn, sau Tuyên cáo Việt Nam độc lập vào ngày 11 tháng 3 năm 1945.

Nội các mới được thành lập vào ngày 17 tháng 4 với Trần Trọng Kim là Nội các Tổng trưởng. Đây là chính phủ kiểu hiện đại đầu tiên ở nước Việt Nam (không kể các triều đại phong kiến và chính phủ bảo hộ của Pháp trước đó) và Trần Trọng Kim là người đầu tiên có chức danh Thủ tướng ở Việt Nam. Với nội các tập hợp được những trí thức có tiếng lúc bấy giờ

 

 

 • Tên đầy đủ: Trần Trọng Kim
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 17 tháng 4 năm 1945 - 23 tháng 8 năm 1945 
 • Thời gian tại nhiệm: 128 ngày
 • Ngày sinh: 1883
 • Nơi sinh: xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Đại Nam
 • Ngày mất: 2 tháng 12 năm 1953 (70 tuổi)
 • Nơi mất: Đà Lạt, Quốc gia Việt Nam

 

 

Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ (1945-1948)

Ở Viễn Đông, khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và Đế quốc Nhật Bản đầu hàng quân Khối Đồng Minh ngày 15 tháng 8 năm 1945 thì lãnh thổ Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở xuống do Quân đội Anh dưới quyền chỉ huy của tướng Douglas Gracey nhân danh lực lượng Khối Đồng Minh tiếp quản. Ngày 23 tháng 9 năm 1945 người Pháp tái vũ trang và sẵn sàng tiếp thu Sài Gòn nhưng phải đợi đến tháng 10 khi quân Anh chính thức trao chủ quyền lại cho Pháp thì Quân đội Pháp mới ồ ạt đổ bộ rồi mở rộng đánh chiếm toàn Nam Bộ.

Tháng 2 năm 1946, Ủy viên Cộng hòa Nam Kỳ (Commissaire République), tức chức vụ mới lập để gọi người Pháp cầm đầu hành chính ở Nam Kỳ là Jean Cédile. Cédile cho lập Hội đồng tư vấn Nam Kỳ (Conseil consultatif de Cochinchine) với 12 ủy viên, trên danh nghĩa giúp người bản xứ tự quyết định tương lai xứ sở, nhưng cũng có thâm ý tách dần chính trị Nam Kỳ khỏi những biến động và thương thuyết ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Thành phần Hội đồng gồm 4 người Pháp và 8 người Việt nhưng tất cả đều có quốc tịch Pháp.

Chính Hội đồng này sang tháng 3 đã đệ trình một kiến nghị với chữ ký của 8 ủy viên người Việt lên Cao uỷ Đông Dương (tương đương với chức vụ Toàn quyền Đông Dương cũ) là Đô đốc Georges Thierry d'Argenlieu xin lập một xứ Nam Kỳ tự trị. Ngày 31 Tháng 5, 1946 Hội đồng tư vấn Nam Kỳ lấy tên mới là Hội đồng Nam Kỳ (Conseil de Cochinchine) và tăng số ủy viên lên 42 người.

Trong khi Hội nghị Fontainebleau sắp diễn ra ở Pháp thì Cao ủy Đông Dương là d'Argenlieu đơn phương tán thành việc thành lập Cộng hòa tự trị Nam Kỳ ngày 27 tháng 5 năm 1946 và ra tuyên cáo ngày 1 tháng 6 trước đám đông tụ tập ở Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn. Ngày 5 tháng 6, Tổng trưởng Pháp Marius Moutet chấp thuận hành xử của d'Argenlieu để "bảo vệ quyền lợi của dân tộc Nam Kỳ". Cũng vào đầu tháng 6, bác sĩ Nguyễn Văn Thinh được đề cử làm Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Nam Kỳ tự trị. Ủy viên Cédile liền ký với tân Thủ tướng một hiệp ước nhìn nhận xứ Nam Kỳ là một xứ tự do, riêng biệt trong khuôn khổ của Liên bang Đông Dương. 

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Thinh
 • Quốc tịch:Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 26 tháng 3 năm 1946 - 10 tháng 11 năm 1946
 • Thời gian tại nhiệm: 229 ngày
 • Ngày sinh: 1888
 • Nơi sinh: Nam Kỳ
 • Ngày mất: 10 tháng 11 năm 1946
 • Nơi mất: Sài Gòn, Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Lê Văn Hoạch
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: Tháng 11 năm 1946 - tháng 9 năm 1947
 • Thời gian tại nhiệm: 10 tháng
 • Ngày sinh: 1898
 • Nơi sinh: Phong Điền, Cần Thơ, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 1978
 • Nơi mất: Cần Thơ, Việt Nam
 
 
 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Xuân
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 8 tháng 10 năm 1947 – 27 tháng 5 năm 1948
 • Thời gian tại nhiệm: 232 ngày
 • Ngày sinh: 1892
 • Nơi sinh: Nam Kỳ
 • Ngày mất: 1989 (97 tuổi)
 • Nơi mất: Pháp

 

 

 Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1976)

Từ khi thành lập Chính phủ lâm thời tháng 8 năm 1945 (danh sách Chính phủ lâm thời đầu tiên được đăng trên các báo ngày 28 tháng 8) đến 1954, Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch Chính phủ, vừa đại diện đất nước, vừa nắm quyền Hành pháp. Tuy Hiến pháp 1946 có quy định chức vụ Thủ tướng đứng đầu Nội các hỗ trợ Chủ tịch Chính phủ, nhưng trước năm 1955 không có ai giữ cương vị này nên Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi như kiêm nhiệm cả công việc của Thủ tướng Nội các. Trong công hàm đề ngày 19 tháng 7 năm 1955 gửi Quốc trưởng và Thủ tướng Chính phủ miền Nam Việt Nam về vấn đề hiệp thương chính trị có ghi chức vụ của Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiêm Chủ tịch Chính phủ.  

 


 • Tên đầy đủ: Hồ Chí Minh (Nguyễn Sinh Cung)
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng chính phủ
 • Nhiệm kỳ: 2 tháng 9 năm 1945 - 20 tháng 9 năm 1955
 • Thời gian tại nhiệm: 10 năm, 18 ngày
 • Ngày sinh: 19 tháng 5, 1890
 • Nơi sinh: Nghệ An, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 2 tháng 9, 1969 (79 tuổi)
 • Nơi mất: Hà Nội, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Huỳnh Thúc Kháng
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Quyền Thủ tướng Chính phủ
 • Nhiệm kỳ: 31 tháng 5 năm 1946 - 21 tháng 9 năm 1946
 • Thời gian tại nhiệm: 113 ngày
 • Ngày sinh: 1 tháng 10 năm 1876
 • Nơi sinh: Tiên Phước, Quảng Nam, Đại Nam
 • Ngày mất: 21 tháng 4, 1947 (70 tuổi)
 • Nơi mất: Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

 

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Phạm Văn Đồng
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng Chính phủ
 • Nhiệm kỳ: 20 tháng 9 năm 1955 - 2 tháng 7 năm 1976
 • Thời gian tại nhiệm: 20 năm, 286 ngày
 • Ngày sinh: 1 tháng 3, 1906
 • Nơi sinh: Xã Thi Phổ, tổng Lại Đức, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 29 tháng 4, 2000 (94 tuổi)
 • Nơi mất: Hà Nội, Việt Nam

 

 

 Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (1969-1976)

 

 • Tên đầy đủ: Huỳnh Tấn Phát
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Chủ tịch Chính phủ
 • Nhiệm kỳ: 8 tháng 6 năm 1969 - 2 tháng 7 năm 1976
 • Thời gian tại nhiệm: 7 năm, 24 ngày
 • Ngày sinh: 15 tháng 2, 1913
 • Nơi sinh: Bình Đại, Mỹ Tho, Đông Dương thuộc Pháp
 • Ngày mất: 30 tháng 9, 1989 (76 tuổi)
 • Nơi mất: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

 Quốc gia Việt Nam (1949-1955)

Thủ tướng Quốc gia Việt Nam là chức vụ đứng đầu và điều hành chính phủ dưới quyền Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam. Tiền thân của chức vụ này là chức vụ Thủ tướng Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ. Chức vụ Thủ tướng của Quốc gia Việt Nam (1949-1955) được chỉ định bởi Quốc trưởng Bảo Đại và chịu trách nhiệm với Quốc trưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, do tính chất phụ thuộc của chính quyền Quốc gia Việt Nam, chức vụ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam chỉ mang nhiều tính chất danh nghĩa, không có thực quyền. Các quyết định quan trọng lớn nhỏ của Quốc gia Việt Nam đều từ Phủ Cao ủy Cộng hòa Pháp tại Đông Dương.

Người cuối cùng giữ chức vụ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam là Ngô Đình Diệm. Sau khi người Pháp rút khỏi Đông Dương theo Hiệp định Genève, 1954, năm 1955, với sự hậu thuẫn của người Mỹ, ông đã cho tổ chức trưng cầu dân ý riêng tại miền Nam Việt Nam, phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, thành lập chính quyền Việt Nam Cộng hòa, do chính bản thân ông nắm quyền Nguyên thủ. 

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Quốc trưởng kiêm Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 14 tháng 7 năm 1949 - 21 tháng 1 năm 1950
 • Thời gian tại nhiệm: 191 ngày
 • Ngày sinh: 22 tháng 10, 1913
 • Nơi sinh: Huế, Đại Nam, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 31 tháng 7, 1997 (83 tuổi)
 • Nơi mất: Val-de-Grâce, Paris, Pháp 
 
 
 
 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Phan Long
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 21 tháng 1 năm 1950 - 27 tháng 4 năm 1950
 • Thời gian tại nhiệm: 96 ngày
 • Ngày sinh: 1889
 • Nơi sinh: Sài Gòn, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 16 tháng 7 năm 1960 (70-71 tuổi)
 • Nơi mất: Sài Gòn, Việt Nam Cộng hòa

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Trần Văn Hữu
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 6 tháng 5 năm 1950 - 3 tháng 6 năm 1952
 • Thời gian tại nhiệm: 2 năm, 28 ngày
 • Ngày sinh: 1895
 • Nơi sinh: làng Long Mỹ, quận Châu Thành, Vĩnh Long, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 15 tháng 12 năm 1985 (90 tuổi)
 • Nơi mất: Paris, Pháp

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Tâm
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 23 tháng 6 năm 1952 - 7 tháng 12 năm 1953
 • Thời gian tại nhiệm: 1 năm, 167 ngày
 • Ngày sinh: 1893
 • Nơi sinh: Tây Ninh, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 23 tháng 11 năm 1990 (97 tuổi)
 • Nơi mất: Paris, Pháp

 

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Phúc Bửu Lộc
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 11 tháng 1 năm 1954 - 16 tháng 6 năm 1954
 • Thời gian tại nhiệm: 0 năm, 156 ngày
 • Ngày sinh: 22 tháng 8, 1914
 • Nơi sinh: Chưa rõ
 • Ngày mất: 27 tháng 2, 1990 (75 tuổi)
 • Nơi mất: Paris, Pháp

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Ngô Đình Diệm
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 16 tháng 6 năm 1954 - 23 tháng 10 năm 1955
 • Thời gian tại nhiệm:  1 năm, 129 ngày
 • Ngày sinh: 3 tháng 1 năm 1901
 • Nơi sinh: Quảng Bình, Trung Kỳ, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 2 tháng 11 năm 1963 (62 tuổi)
 • Nơi mất: Sài Gòn, Việt Nam Cộng hòa

 

 

 Việt Nam Cộng hòa (1955-1975)

Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa là chức vụ đứng đầu ngành hành pháp trong chính quyền Việt Nam Cộng hòa thời Đệ nhị Cộng hòa. Tiền thân của chức vụ này là chức vị Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, Sau khi Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 được thông qua, Việt Nam Cộng hòa thi hành chế độ Tổng thống chế, với Tổng thống là chức vụ đứng đầu hành pháp và không thành lập chức vụ Thủ tướng.

Sau Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963 do các tướng lĩnh cầm đầu đã lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm, hủy bỏ Hiến pháp 1956. Để ổn định chính quyền, các tướng lĩnh lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã công bố Sắc lệnh số 01/HĐQN ngày 4 tháng 11 năm 1963, cử cựu Phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ làm Thủ tướng Chính phủ lâm thời và trình phương án nhân sự chính phủ để Hội đồng thông qua. Chức vụ Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa được hình thành và ra mắt công khai lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 11 năm 1963.

Trong suốt giai đoạn 1963-1965, tình hình chính trị Việt Nam Cộng hòa rối loạn do các tướng lĩnh tranh chấp quyền lực. Các thủ tướng dân sự do Hội đồng tướng lãnh chỉ định đều rất ít quyền hành và chỉ giữ được chức vị trong thời gian rất ngắn. Chỉ trong 2 năm đã có 5 người thay nhau giữ chức vị này, trong đó có tướng Nguyễn Khánh và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh 2 lần đảm nhiệm.

Mãi đến giữa năm 1965, các tướng lĩnh quyết định thành lập chính phủ. Tướng Nguyễn Cao Kỳ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tương đương Thủ tướng cho đến năm 1967.

Ngày 18 tháng 3 năm 1967, Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967 được thông qua, thi hành chế độ Bán tổng thống chế, thành lập chức vụ Thủ tướng. Theo điều 67 của Hiến pháp 1967, Thủ tướng điều khiển chính phủ và các cơ cấu hành chính, và chịu trách nhiệm về sự thi hành trước Tổng thống. Người đầu tiên nhận chức vụ này là Nguyễn Văn Lộc.

Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa cuối cùng là Vũ Văn Mẫu. Ông chỉ giữ chức vụ này vỏn vẹn được 1 ngày trước khi chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Ngọc Thơ
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng lâm thời
 • Nhiệm kỳ: 6 tháng 11 năm 1963 - 30 tháng 1 năm 1964
 • Thời gian tại nhiệm: 85 ngày
 • Ngày sinh: 26 tháng 5 năm 1908
 • Nơi sinh: Long Xuyên, Nam Kỳ, Đông Dương thuộc Pháp
 • Ngày mất: 12 tháng 5 năm 1976 (68 tuổi)
 • Nơi mất: Sài Gòn, Cộng hòa Miền Nam Việt Nam

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Khánh
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 8 tháng 2 năm 1964 - 29 tháng 8 năm 1964
 • Thời gian tại nhiệm: 203 ngày
 • Ngày sinh: 8 tháng 11 năm 1927
 • Nơi sinh: Trà Vinh, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 11 tháng 1 năm 2013 (86 tuổi)
 • Nơi mất: San Jose, California, Hoa Kỳ
 
 
 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Xuân Oánh
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Quyền Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 29 tháng 8 năm 1964 - 3 tháng 9 năm 1964
 • Thời gian tại nhiệm: 5 ngày
 • Ngày sinh: 1921
 • Nơi sinh: Bắc Giang, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 29 tháng 8 năm 2003
 • Nơi mất: Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
 
 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Khánh
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Quyền Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 3 tháng 9 năm 1964 - 4 tháng 11 năm 1964
 • Thời gian tại nhiệm: 62 ngày
 • Ngày sinh: 8 tháng 11 năm 1927
 • Nơi sinh: Trà Vinh, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 11 tháng 1 năm 2013 (86 tuổi)
 • Nơi mất: San Jose, California, Hoa Kỳ
 
 
 
 
 
 • Tên đầy đủ: Trần Văn Hương
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 4 tháng 11 năm 1964 - 27 tháng 1 năm 1965
 • Thời gian tại nhiệm: 84 ngày
 • Ngày sinh: 1902
 • Nơi sinh: làng Long Châu, quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Nam Kỳ, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 27 tháng 1 năm 1982 (80 tuổi)
 • Nơi mất: Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
 
 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Xuân Oánh
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Quyền Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 27 tháng 1 năm 1965 - 15 tháng 2 năm 1965
 • Thời gian tại nhiệm: 19 ngày
 • Ngày sinh: 1921
 • Nơi sinh: Bắc Giang, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 29 tháng 8 năm 2003
 • Nơi mất: Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
 
 

 

 • Tên đầy đủ: Phan Huy Quát
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 16 tháng 2 năm 1965 - 5 tháng 6 năm 1965
 • Thời gian tại nhiệm: 109 ngày
 • Ngày sinh: 12 tháng 6 năm 1908
 • Nơi sinh: xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, Trung Kỳ
 • Ngày mất: 27 tháng 4 năm 1979
 • Nơi mất: Nhà lao Chí Hòa, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
 
 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Cao Kỳ
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương
 • Nhiệm kỳ: 19 tháng 6 năm 1965 - 1 tháng 9 năm 1967
 • Thời gian tại nhiệm: 2 năm, 74 ngày
 • Ngày sinh: 8 tháng 9 năm 1930
 • Nơi sinh: Sơn Tây, Việt Nam
 • Ngày mất: 22 tháng 7 năm 2011
 • Nơi mất: Kuala Lumpur, Malaysia

 

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Lộc
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 1 tháng 9 năm 1967 - 17 tháng 5 năm 1968
 • Thời gian tại nhiệm: 259 ngày
 • Ngày sinh: 1922
 • Nơi sinh: làng Long Châu quận Châu Thành, Vĩnh Long, Nam Kỳ
 • Ngày mất: 1992
 • Nơi mất:

 

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Trần Văn Hương
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 28 tháng 5 năm 1968 - 1 tháng 9 năm 1969
 • Thời gian tại nhiệm: 1 năm, 96 ngày
 • Ngày sinh: 1902
 • Nơi sinh: làng Long Châu, quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Nam Kỳ, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 27 tháng 1 năm 1982 (80 tuổi)
 • Nơi mất: Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
 
 
 

 

 • Tên đầy đủ: Trần Thiện Khiêm
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 1 tháng 9 năm 1969 - 4 tháng 4 năm 1975
 • Thời gian tại nhiệm:  5 năm, 215 ngày
 • Ngày sinh: 15 tháng 12, 1925 (94 tuổi)
 • Nơi sinh: Châu Thành, Long An, Nam Kỳ
 • Ngày mất:
 • Nơi mất: 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Bá Cẩn
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 5 tháng 4 năm 1975 - 24 tháng 4 năm 1975
 • Thời gian tại nhiệm: 19 ngày
 • Ngày sinh: 9 tháng 9 năm 1930
 • Nơi sinh: Cần Thơ, Nam Kỳ
 • Ngày mất: 20 tháng 5 năm 2009
 • Nơi mất: San Jose, California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Vũ Văn Mẫu
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng
 • Nhiệm kỳ: 28 tháng 4 năm 1975 - 30 tháng 4 năm 1975
 • Thời gian tại nhiệm: 2 ngày
 • Ngày sinh: 25 tháng 7, 1914
 • Nơi sinh: Quất Động, Thường Tín, Hà Đông, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất:20 tháng 8, 1998 (84 tuổi)
 • Nơi mất: Paris, Pháp

 

 

 Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976-nay)

 Thủ tướng theo Hiến pháp 2013 hiện tại là người đứng đầu Chính phủ - nhánh hành pháp của nước Việt Nam. Từ khi thành lập Chính phủ Dân chủ Cộng hòa năm 1945 tới nay, trải qua nhiều bản Hiến pháp, chức vụ Thủ tướng ở Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau cùng với mức độ quyền lực khác nhau ở mỗi thời kỳ như: Thủ tướng Nội các, Thủ tướng Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ. Riêng Chính phủ của Quốc hội khóa I theo chế định của Hiến pháp 1946, Chủ tịch nước mới là người đứng đầu Chính phủ nắm quyền Hành pháp chứ không phải Thủ tướng. Thủ tướng đứng đầu Nội các, giúp việc cho Chủ tịch nước. Quyền lực hành pháp của Thủ tướng như vậy cũng bị giới hạn.

 

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Phạm Văn Đồng
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng Chính phủ (đến 1981) Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (từ 1981)
 • Nhiệm kỳ: 2 tháng 7 năm 1976 - 18 tháng 6 năm 1987
 • Thời gian tại nhiệm: 11 năm, 131 ngày
 • Ngày sinh: 1 tháng 3, 1906
 • Nơi sinh: Xã Thi Phổ, tổng Lại Đức, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 29 tháng 4, 2000 (94 tuổi)
 • Nơi mất: Hà Nội, Việt Nam

 

 

 


 • Tên đầy đủ: Phạm Hùng
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
 • Nhiệm kỳ: 18 tháng 6 năm 1987 - 10 tháng 3 năm 1988
 • Thời gian tại nhiệm: 266 ngày
 • Ngày sinh: 11 tháng 6, 1912
 • Nơi sinh: Long Hồ, Châu Thành, Vĩnh Long, Nam Kì, Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất:10 tháng 3, 1988 (75 tuổi)
 • Nơi mất: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Võ Văn Kiệt
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
 • Nhiệm kỳ: 10 tháng 3 năm 1988 - 22 tháng 6 năm 1988
 • Thời gian tại nhiệm: 104 ngày
 • Ngày sinh: 23 tháng 11, 1922
 • Nơi sinh: tỉnh Cửu Long (nay là Vĩnh Long), Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 11 tháng 6, 2008 (85 tuổi)
 • Nơi mất: Bệnh viện Mount Elizabeth, Singapore

 

 

 

 • Tên đầy đủ:  Đỗ Mười
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
 • Nhiệm kỳ: 22 tháng 6 năm 1988 - 8 tháng 8 năm 1991
 • Thời gian tại nhiệm: 4 năm, 47 ngày
 • Ngày sinh: 2 tháng 2, 1917
 • Nơi sinh: Xã Đông Phù, tổng Nam Phù Liệt, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông
 • Ngày mất: 1 tháng 10, 2018 (101 tuổi)
 • Nơi mất: phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Võ Văn Kiệt
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (đến 1992) Thủ tướng Chính phủ (từ 1992)
 • Nhiệm kỳ: 8 tháng 8 năm 1991 - 25 tháng 9 năm 1997
 • Thời gian tại nhiệm: 6 năm, 48 ngày
 • Ngày sinh: 23 tháng 11, 1922
 • Nơi sinh: tỉnh Cửu Long (nay là Vĩnh Long), Liên bang Đông Dương
 • Ngày mất: 11 tháng 6, 2008 (85 tuổi)
 • Nơi mất: Bệnh viện Mount Elizabeth, Singapore

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Phan Văn Khải
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng Chính phủ
 • Nhiệm kỳ: 25 tháng 9 năm 1997 - 27 tháng 6 năm 2006
 • Thời gian tại nhiệm: 8 năm, 275 ngày
 • Ngày sinh: 25 tháng 12, 1933
 • Nơi sinh: tổng Long Tuy Hạ, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định, Nam Kỳ, Đông Dương thuộc Pháp
 • Ngày mất:17 tháng 3, 2018 (84 tuổi)
 • Nơi mất: Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Tấn Dũng
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng Chính phủ
 • Nhiệm kỳ: 27 tháng 6 năm 2006 - 6 tháng 4 năm 2016
 • Thời gian tại nhiệm: 9 năm, 284 ngày
 • Ngày sinh: 17 tháng 11, 1949 (70 tuổi)
 • Nơi sinh: quận Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu, Quốc gia Việt Nam, Liên hiệp Pháp
 • Ngày mất:
 • Nơi mất:

 

 

 

 

 • Tên đầy đủ: Nguyễn Xuân Phúc
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Chức vụ: Thủ tướng Chính phủ
 • Nhiệm kỳ: 7 tháng 4 năm 2016 - nay
 • Thời gian tại nhiệm: 4 năm, 143 ngày
 • Ngày sinh: 20 tháng 7, 1954 (66 tuổi)
 • Nơi sinh: Quế Sơn, Quảng Nam, Quốc gia Việt Nam, Liên hiệp Pháp
 • Ngày mất:
 • Nơi mất:

 
 

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.