-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Tóm tắt tình hình chính trị ở miền Nam Việt Nam từ năm 1963 - 1967


Tóm tắt tình hình chính trị ở 

miền Nam Việt Nam từ năm 1963 - 1967

 
Sau cuộc đảo chính 1963, Việt Nam Cộng hòa liên tục chứng kiến hàng loạt cuộc đảo chính khác, như chỉnh lý tháng 1 năm 1964, binh biến tháng 9 năm 1964, đảo chính tháng 12 năm 1964, đảo chính tháng 2 năm 1965, đảo chính tháng 6 năm 1965,... Sau đảo chính, chính quyền Sài Gòn chẳng những không ổn định mà trái lại càng khủng hoảng trầm trọng.
 
 
 
 
 
 
 

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.