-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Bộ ảnh xưa Thần kinh nhị thập cảnh thuộc triều đại nhà Nguyễn

 

Bộ ảnh xưa Thần kinh nhị thập cảnh thuộc triều đại nhà Nguyễn

 

Thần kinh nhị thập cảnh là tên chùm thơ của vua Thiệu Trị nhà Nguyễn viết nhằm xếp hạng và vịnh thơ 20 thắng cảnh của đất Huế. 

Chùm thơ gồm các bài thơ ca ngợi 20 thắng cảnh của đất Thần kinh (Huế) gồm 7 thắng cảnh tự nhiên và 13 thắng cảnh nhân tạo hoặc là sự kết hợp giữa nhân tạo với tự nhiên. Tất cả được sắp xếp theo thứ tự sau:

 1. Trùng Minh Viễn Chiếu (cảnh lầu Minh Viễn trong Tử Cấm thành Huế)
 2. Vĩnh Thiệu Phương Văn (cảnh vườn Thiệu Phương trong Tử Cấm thành Huế)
 3. Tịnh Hồ Hạ Hứng (cảnh hồ Tịnh Tâm trong Kinh thành Huế)
 4. Thư Uyển Xuân Quang (cảnh vườn Thư Quang trong Kinh thành Huế)
 5. Ngự Viên Đắc Nguyệt (cảnh vườn Ngự trong Tử Cấm thành Huế)
 6. Cao Các Sinh Lương (cảnh hồ Nội Kim thủy trong Hoàng thành Huế)
 7. Trường Ninh Thùy Điếu (cảnh cung Trường Ninh trong Hoàng thành Huế)
 8. Thường Mậu Quan Canh (cảnh vườn Thường Mậu trong Kinh thành Huế)
 9. Vân Sơn Thắng Tích (cảnh chùa Thánh Duyên trên núi Thúy Vân)
 10. Thuận Hải Qui Phàm (cảnh cửa biển Thuận An)
 11. Hương Giang Hiểu Phiếm (cảnh sông Hương)
 12. Bình Lãnh Đăng Cao (cảnh núi Ngự Bình)
 13. Linh Quán Khánh Vận (cảnh quán Linh Hựu trong Kinh thành Huế)
 14. Thiên Mụ Chung Thanh (cảnh chùa Thiên Mụ)
 15. Trạch Nguyên Tao Lộc (cảnh đầu nguồn sông Hương)
 16. Hải Nhi Quan Ngư (cảnh phá Hà Trung)
 17. Giác Hoàng Phạm Ngữ (cảnh chùa Giác Hoàng trong Kinh thành Huế)
 18. Huỳnh Tự Thư Thanh (cảnh trường Quốc Tử Giám)
 19. Đông Lâm Dực Điểu (cảnh rừng Đông Lâm huyện Hương Thủy)
 20. Tây Lãnh Thang Hoằng (cảnh suối nước nóng huyện Hương Trà)

 

 
Trùng Minh Viễn Chiếu (cảnh lầu Minh Viễn trong Tử Cấm thành Huế)

 

 

 
Vĩnh Thiệu Phương Văn (cảnh vườn Thiệu Phương trong Tử Cấm thành Huế)

 

 

 
Tịnh Hồ Hạ Hứng (cảnh hồ Tịnh Tâm trong Kinh thành Huế)

 

 

Thư Uyển Xuân Quang (cảnh vườn Thư Quang trong Kinh thành Huế)

 

 

 
Ngự Viên Đắc Nguyệt (cảnh vườn Ngự trong Tử Cấm thành Huế)

 

 

 
Cao Các Sinh Lương (cảnh hồ Nội Kim thủy trong Hoàng thành Huế)

 

 

Trường Ninh Thùy Điếu (cảnh cung Trường Ninh trong Hoàng thành Huế)

 

 

Thường Mậu Quan Canh (cảnh vườn Thường Mậu trong Kinh thành Huế)

 

 

Vân Sơn Thắng Tích (cảnh chùa Thánh Duyên trên núi Thúy Vân)

 

 

Thuận Hải Qui Phàm (cảnh cửa biển Thuận An)

 

 

 
Hương Giang Hiểu Phiếm (cảnh sông Hương)

 

 

Bình Lãnh Đăng Cao (cảnh núi Ngự Bình)

 

 

Linh Quán Khánh Vận (cảnh quán Linh Hựu trong Kinh thành Huế)

 

 

 
Thiên Mụ Chung Thanh (cảnh chùa Thiên Mụ)

 

 

 
Trạch Nguyên Tao Lộc (cảnh đầu nguồn sông Hương)

 

 

 
Hải Nhi Quan Ngư (cảnh phá Hà Trung)

 

 

 
Giác Hoàng Phạm Ngữ (cảnh chùa Giác Hoàng trong Kinh thành Huế)

 

 

Huỳnh Tự Thư Thanh (cảnh trường Quốc Tử Giám)

 

 

Đông Lâm Dực Điểu (cảnh rừng Đông Lâm huyện Hương Thủy)
 


 
Tây Lãnh Thang Hoằng (cảnh suối nước nóng huyện Hương Trà)

 

 

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.