-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Niên biểu Việt Nam thế kỷ 17 (1600-1699)Niên Biểu Việt Nam Thế Kỷ 17 (1600-1699)

 


 
Nguyễn Hoàng (1525-1613)


Năm 1611:
 • Nguyễn Hoàng đánh chiếm đất Phú Yên của Paduranga


Năm 1613: 
 • 20 Tháng 7: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng mất, thọ 89 tuổi. Nguyễn Phúc Nguyên lên kế nghiệp, tức Sãi vương (chúa Sãi).


Năm 1619: 
 • Tháng 5: Trịnh Tùng buộc vua Lê Kính Tông tự thắt cổ chết, khi đó mới có 31 tuổi. Hoàng tử Lê Duy Kì tới điện Cần Chánh lên ngôi, tức là Lê Thần Tông.


Năm 1623:
 
 • Mạc Kính Khoan ly khai khỏi Mạc Kính Cung tự xưng là vương, tức Mạc Khánh Vương. 
 • 16 Tháng 7: Trịnh Tùng mất, thọ 74 tuổi.  
 • 21 Tháng 7: Trịnh Tráng kế nghiệp, tức Thanh Đô Vương.


Năm 1625: 
 • 16 Tháng 6: Quân Lê Trịnh bắt được Mạc Kính Cung tại Cao Bằng, đem về giết tại kinh đô.


Năm 1627
 • Trịnh - Nguyễn phân tranh.
 • Tháng 3: Trịnh - Nguyễn đánh nhau lần thứ 1.

Năm 1633:

 • Trịnh - Nguyễn đánh nhau lần thứ 2. 


Năm 1635:
 • 19 tháng 11: Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên mất, hưởng thọ 73 tuổi. Thế tử Nhân Lộc hầu Nguyễn Phúc Lan lên kế nghiệp, tức Thượng vương ( chúa Thượng).


Năm 1638:
 • Mạc Kính Khoan mất, con trai là Mạc Kính Vũ xưng vương.

 
Năm 1643:
 • Trịnh - Nguyễn đánh nhau lần thứ 3.
 • Tháng 10: Lê Thần Tông nhường ngôi cho con sau khi ở ngôi được 25 năm. Về phần mình lên làm Thái thượng hoàng. Lê Duy Hựu lên ngôi, tức Lê Chân Tông.


Năm 1648:
 • Trịnh - Nguyễn đánh nhau lần thứ 4. 
 • 19 Tháng 3: Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan mất, hưởng thọ 48 tuổi. Con trai là Nguyễn Phúc Tần lên kế nghiệp, tức Hiền vương (chúa Hiền).


Năm 1649:
 • Tháng 8: Lê Chân Tông mất sớm, Lê Thần Tông được Trịnh Tráng đưa trở lại ngôi vua.


Năm 1653: 
 • Nguyễn Phúc Tần đánh tới phía đông Phan Rang lập nên đất Khánh Hòa.


 Năm 1655:
 • Tháng 4: Trịnh - Nguyễn đánh nhau lần thứ 5

 

 Năm 1657:
 • 28 Tháng 5: Trịnh Tráng mất giữa lúc cuộc chiến Trịnh-Nguyễn vào thời kì khốc liệt nhất, thọ 81 tuổi, cầm quyền 34 năm. Trịnh Tạc lên kế nghiệp, tức Tây Định Vương.


Năm 1661:
 • Tháng 10: Trịnh - Nguyễn đánh nhau lần thứ 6
 
   Năm 1662:
 • 22 Tháng 9: Lê Thần Tông mất vì bệnh ung thư, hưởng thọ 56 tuổi, làm vua hai lần tổng cộng 37 năm. 
 • Tháng 10: Lê Duy Vũ lên ngôi vua, tức vua Lê Huyền Tông.


 Năm 1672:
 • Trịnh - Nguyễn đánh nhau lần thứ 7. Sau nhiều năm giao chiến, cả hai bên đều kiệt quệ về sức người sức của nên phải chấp nhận đình chiến, chia cắt lâu dài. Sông Gianh, trở thành ranh giới chia nước Đại Việt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài.
  


 Năm 1671:
 • 15 Tháng 10: Lê Huyền Tông mất, ngôi được 9 năm, hưởng dương 17 tuổi. 
 • 19 Tháng 11: Trịnh Tạc lập Lê Duy Cối lên ngôi vua, tức vua Lê Gia Tông khi ông mới 11 tuổi.


Năm 1675: 
 • Tháng 5: Lê Gia Tông mất khi 15 tuổi, ở ngôi được 4 năm. 
 • Tháng 6: Trịnh Tạc lập em út của ông là Lê Duy Hiệp lên nối ngôi, tức là Lê Hy Tông.


Năm 1677:
 • Tháng 8: Đinh Văn Tả mang quân đi đánh Kính Vũ một lần nữa ở Cao Bằng. Mạc Kính Vũ bị thua trận, thủ hạ đều tan vỡ, chạy sang Long Châu (Trung Quốc). 
 • Mạc Kính Vũ trấn giữ Cao Bằng tất cả 40 năm, lâu nhất trong các vua họ Mạc thời hậu kỳ.Nhà Mạc mất hẳn. Chiến tranh Lê-Mạc chấm dứt hoàn toàn. Nhà Lê trung hưng khôi phục toàn bộ đất đai phía bắc.


Năm 1682:
 • 24 Tháng 9: Trịnh Tạc qua đời,nắm quyền 25 nǎm. Trịnh Cǎn lên nối ngôi, tức Định Nam Vương

 
Năm 1687:
 • 30 Tháng 4: Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần qua đời, thọ 68 tuổi. Con ông là Nguyễn Phúc Thái lên kế nghiệp, tức Nghĩa vương (chúa Nghĩa).


Năm 1691:
 • 7 Tháng 2: Chúa Nghĩa Nguyễn Phúc Thái qua đời, thọ 41 tuổi. Nguyễn Phúc Chu kế nghiệp, tức Minh vương (chúa Minh)


Năm 1698:  
 • Nguyễn Hữu Cảnh mở mang Đàng Trong đến Sài Gòn - Gia Định, Biên Hòa và Mỹ Tho.No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.