Rated 4.3/5 based on 9 votes

Chiến dịch Bắc Kỳ qua tranh vẽ xưa


Chiến dịch Bắc Kỳ qua tranh vẽ xưa

  
Chiến dịch Bắc Kỳ (Campagne du Tonkin) là một chiến dịch được quân đội Pháp (còn được gọi Quân đoàn viễn chinh Bắc Kỳ) tổ chức, diễn ra từ tháng 6 năm 1883 đến tháng 4 năm 1886 ở Bắc Kỳ, là một phần trong Chiến tranh Pháp - Thanh. Mục tiêu của Chiến dịch Bắc Kỳ nhằm chống lại các đội quân của người Việt, quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc và đội quân Quảng Tây và Vân Nam của nhà Thanh, với mục tiêu chiếm đóng, bình định và giữ vững sự bảo hộ của Pháp tại Bắc Kỳ. 

 Sau đây là loạt tranh vẽ thời Pháp miêu tả các trận đánh ở Bắc Kỳ trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch Bắc Kỳ (1883–1886).


 Xem thêm Tướng Edouard Ferdinand Jamont (1831-1918), Tư lệnh đầu tiên của Chiến dịch Bắc Kỳ. Những người lính của đoàn viễn chinh Bắc Kỳ năm 1885 (từ trái sang: lính Hải quân, lính Thủy quân Lục chiến, lính Algeri và pháo binh). Quân Cờ đen do Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy chiến đấu ở Bắc Kỳ. Tranh vẽ quân Thanh và quân Pháp đang giao chiến ở Bắc Kỳ.Tàu chiến bị bắt ở Hải Phòng.Tranh vẽ thành Ninh Binh Người dân An Nam quỳ gối trước quân lính Pháp đang hành quân.Tàu Pluvier thuộc Đội tàu chiến Bắc Kỳ tham gia chiến dịch Bắc Kỳ Lính đang bắn pháo trên tàu Pluvier trong trận Nam Định, 27 tháng 3 năm 1883.Tranh vẽ Henri Rivière chỉ huy đang tấn công thành Nam Định, 27 tháng 3 năm 1883. 
 Pháo binh Pháp đang bắn phá các vị trí của lính An Nam tại Gia Cuc, ngày 27–28/3/1883.
 Henri Rivière đang chỉ huy binh sĩ Pháp chiến đấu trong trận Cầu Giấy, ngày 19/5/1883. 
 Tranh vẽ miêu tả Henri Rivière bị quân Cờ đen phục kích và bị giết trong trận Cầu Giấy, ngày 19/5/1883 Đại tá Bichot thu được khẩu đại bác quân Cờ đen bỏ lại ở trận Phủ Hoài, ngày 15/8/1883. Bản đồ kế hoạch cho trận cửa biển Thuận An, ngày 20/8/1883.


Lính thủy quân lục chiến Pháp đổ bộ và chiến đấu ở trận Thuận An, ngày 20/8/1883.
 Tranh vẽ miêu tả lính Hải quân đang chiến đấu tại trận Cửa Thuận An, ngày 20/8/1883. 
Đô đốc Courbet và Tướng Harmand tại Huế, tháng 8 năm 1883Các đại diện của Pháp đã đến Huế, chuẩn bị kí hiệp ước Qúy Mùi năm 1883.


 
Lễ ký kết Hiệp ước Quý Mùi tại Thuận An, Huế, ngày 25 tháng 8 năm 1883, trong đó: Trần Đình Túc, Trung úy Palasne de Champeaux, François Jules Harmand, Monsignor Gaspar, Nguyễn Trọng Hợp và M. Masse.Binh lính Pháp đang vận chuyển pháo chuẩn bị cho trận Palan, ngày 1/9/1883.Toàn cảnh trận Palan, gần Hà Nội, ngày 1/9/1883.


 
 Quân Pháp đang chiến đấu trong trận Palan, ngày 1/9/1883. Hải quân Pháp đánh chiếm Quảng Yên, tháng 11/1883.

 
 Binh lính Pháp đang chiến đấu ở thành Hải Dương khi bị quân triều đình nhà Nguyễn và quân Cờ đen vây đánh, ngày 17/11/1883. Quân Pháp chiến đấu ở thành Hải Dương, ngày 17/11/1883.
  Quân Pháp chiến đấu ở thành Hải Dương, ngày 17/11/1883.

 
 
 Bản đồ thành Sơn Tây năm 1883. Binh lính Pháp chiến đấu với quân Cờ đen và quân triều đình nhà Nguyễn trong trận thành Sơn Tây, ngày 11-17/12/1883. Tranh vẽ của Trung Hoa miêu tả trận Sơn Tây, ngày 11-17/12/1883.


 
 Quân Pháp tiến đánh thành Sơn Tây, ngày 11-17/12/1883. Quân Pháp tiến công thành Sơn Tây, ngày 16 tháng 12 năm 1883.

 
 Quân nhà Thanh phòng ngự  phía tây nam thành Bắc Ninh, ngày 6-24/3/1884.
 Lính Hải quân Pháp và lính Algeria đang chiến đấu tại trận Bắc Ninh, ngày 6-24/3/1884.  Tranh vẽ của Trung Hoa miêu tả trận Bắc Ninh, ngày 6-24/3/1884. Quân Cờ đen đang phục kích tàu Mousqueton ở Bắc Ninh, ngày 6-24/3/1884.
 

Quân Pháp tràn vào thành Hưng Hóa, ngày 11-12/4/1884.


 Trung tá Dugenne chỉ huy quân Pháp trên đường đến Bắc Lệ, ngày 27 tháng 6 năm 1884. Lính Pháp chiến đấu trong trận Bắc Lệ, ngày 23–24/6/1884.

 
 Tàu Pháp bị phục kích ở Loc-Nan, ngày 2/10/1884.


 Binh lính Pháp đang chiến đấu ở Lang-Kep, ngày 8/10/1884.


 Binh lính Pháp đang chiến đấu ở Lang-Kep, ngày 8/10/1884.


 Tàu Pháp tấn công các vị trí phòng thủ của lính nhà Thanh ở Yu Oc, Tuyên Quang, 
tháng 10/1884. Binh lính Pháp đang tấn công các cứ điểm quân Thanh tại Núi Bop, ngày 4/1/1885. Quân Pháp tấn công vào đồn của quân Thanh, ngày 4/1/1885.Binh lính chuẩn bị lên tàu ở Algeria để đến Bắc Kỳ tiếp viện, tháng 1 năm 1885. Một đồn lính Pháp ở Tuyên Quang. Quân Pháp đang cố thủ ở Tuyên Quang trước sự tấn công của quân nhà Thanh
ngày 14-3/3/1885. Binh lính Pháp đang chiến đấu với quân nhà Thanh ở Tuyên Quang, ngày 14-3/3/1885.
Các Turos của Comoy tấn công các vị trí của Trung Quốc tại Hòa Mộc, ngày 2/3/1885. Cuộc tấn công không thành công của bộ binh hải quân thuộc tiểu đoàn Mahias tại Hòa Mộc, ngày 2/3/1885.
 Một Trung đoàn quân Pháp đang hành quân lên Đồng Đăng.Quân Pháp tấn công tái chiếm các cao điểm đã bị quân Thanh chiếm trước đó tại trận Đồng Đăng, ngày 23/2/1885.  
 Binh lính Pháp đang giao chiến với quân Thanh trong trận Lạng Sơn, tháng 24/3-4/1885.


 
 Binh lính Pháp đang giao chiến với quân Thanh trong trận Lạng Sơn, tháng 24/3-4/1885.


Lính pháo binh đang chiến đấu trong trận Lạng Sơn, tháng 24/3-4/1885
Lính Pháp đang giải cứu một khẩu pháo bị lún ở Lạng Sơn.
Các đồn lính nhà Thanh ở ải Nam Quan, ngày 24/3/1885. Tranh vẽ trận chiến giữa quân Pháp và quân Thanh tại ải Nam Quan. Xem thêm

Theme images by Nikada. Powered by Blogger.