-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt năm 1965

 

Vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt năm 1965

 

Đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt năm 1965 là vụ đánh bom do các thành viên Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (Việt Cộng) thực hiện vào ngày 16 tháng 6 năm 1965. Vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt, khiến 9 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

 Nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt. Phía mặt sau nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn từ trong máy bay. Không ảnh sân bay Tân Sơn Nhứt, nhà ga sân bay ở dưới bên phải hình. Bên trong nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt.
 Bên trong nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt.
 Ngày 16 tháng 6 năm 1965, nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt bị đánh bom, khiến 9 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Ngày 16 tháng 6 năm 1965, nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt bị đánh bom, khiến 9 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.
 Qủa bom phá hỏng phần mái nhà ga trong vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt, ngày 16 tháng 6 năm 1965.  Qủa bom phá hỏng phần mái nhà ga trong vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt.
  Qủa bom phá hỏng phần mái nhà ga trong vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt.
  Qủa bom phá hỏng phần mái nhà ga trong vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt.Vị trí nơi quả bom phá nổ trong vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt, ngày 16 tháng 6 năm 1965. Vị trí nơi quả bom phá nổ trong vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt.
 Vị trí nơi quả bom phá nổ trong vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt.
 Vị trí nơi quả bom phá nổ trong vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt, ngày 16 tháng 6 năm 1965.
 Mặt ngoài nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt cũng bị quả bom làm hư hỏng, ngày 16 tháng 6 năm 1965.
 Mặt ngoài nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt cũng bị quả bom làm hư hỏng, ngày 16 tháng 6 năm 1965.
 Nhà báo có mặt ở hiện trường đưa tin về vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt, ngày 16 tháng 6 năm 1965.  Nhà báo có mặt ở hiện trường đưa tin về vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt, ngày 16 tháng 6 năm 1965.  Nhà báo có mặt ở hiện trường đưa tin về vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt, ngày 16 tháng 6 năm 1965. 
  Nhà báo có mặt ở hiện trường đưa tin về vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt, ngày 16 tháng 6 năm 1965.  Nhà báo có mặt ở hiện trường đưa tin về vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt, ngày 16 tháng 6 năm 1965. Báo chí đưa tin về vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt, ngày 16 tháng 6 năm 1965.
 Báo chí đưa tin về vụ đánh bom nhà ga sân bay Tân Sơn Nhứt, ngày 16 tháng 6 năm 1965.

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.