-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Bộ ảnh hiếm về nhà Lê trung hưng và thành Thăng Long năm 1684-1685


Bộ ảnh hiếm về nhà Lê trung hưng 

và thành Thăng Long năm 1684-1685

Bộ ảnh hiếm về nhà Lê trung hưng và thành Thăng Long năm 1684-1685 do Samuel Baron vẽ trong sau chuyến đi đến Đàng Ngoài của ông.


Cảnh Thăng Long-Kẻ Chợ những năm 1684-1685 do Samuel Baron miêu tả sau chuyến đi đến Đàng Ngoài của ông.
 Tranh miêu tả tàu thuyền thời Lê trung hưng năm 1684-1685.Cảnh triều đình nhà Lê trung hưng năm 1684-1685.
Tranh vẽ Phủ chúa Trịnh ở Thăng Long năm 1684-1685. Hình vẽ trong cuốn A Description of the Kingdom of Tonqueen của Samuel Baron. Tranh miêu tả cảnh đoàn rước của vua nhà Lê trung hưng năm 1684-1685. Tranh miêu tả cảnh đoàn rước của vua nhà Lê trung hưng năm 1684-1685. Tranh miêu tả binh sĩ đang tập luyện thời nhà Lê trung hưng năm 1684-1685. 
 Cảnh đoàn rước đám tang thời nhà Lê trung hưng năm 1684-1685.
Tranh vẽ tượng binh thời nhà Lê trung hưng năm 1684-1685 Tranh miêu tả các trò chơi dân gian trong ngày Tết thời nhà Lê trung hưng năm 1684-1685. Tranh miêu tả các trò chơi dân gian trong ngày Tết thời nhà Lê trung hưng năm 1684-1685. Tranh miêu tả chùa hoặc miếu thời nhà Lê trung hưng năm 1684-1685. Tranh miêu tả cảnh triều đình nhà Lê trung hưng đang tổ chức kỳ thi Hương vào năm 1684-1685 Tranh miêu tả cảnh đám cưới thời nhà Lê trung hưng năm 1684-1685.
No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.