-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Danh sách tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa

 

Danh sách tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa 


Trong lịch sử tồn tại của chính quyền Quốc gia Việt Nam (1950-1955) và chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1955-1975). Trong quân đội trực thuộc của các chính quyền này (bao gồm các quân nhân đã phục vụ trong Quân đội Pháp, Quân đội Liên hiệp Pháp, kế tiếp là Quân đội Quốc gia, lực lượng vũ trang của các Giáo phái như: Giáo phái Cao Đài, Giáo phái Hòa Hảo và sau cùng là Quân đội Việt Nam Cộng hòa), có 173 vị được phong cấp tướng, trong đó có 74 vị đã từng tu nghiệp lớp Chỉ huy và Tham mưu tại trường Đại học Quân đội Hoa Kỳ và 7 vị tướng Hải quân từng tu nghiệp lớp Chỉ huy và Tham mưu tại trường Cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ.
  • 01 Thống tướng
  • 05 Đại tướng
  • 49 Trung tướng
  • 46 Thiếu tướng
  • 72 Chuẩn tướng
Trong số này, gần 1/3 tướng lãnh được phong trong giai đoạn 1963-1965. Sau ngày 30 tháng 4 năm, có 37 tướng lãnh bị tập trung cải tạo, thời gian ngắn nhất là 2 năm và dài nhất là 17 năm. Trong đó: 7 Trung tướng, 11 Thiếu tướng và 19 Chuẩn tướng.No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.