-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Thành Cộng Hòa trong cuộc đảo chính năm 1963


Thành Cộng Hòa trong cuộc đảo chính năm 1963

Thành Cộng Hòa hay còn gọi thành Ông-dèm được Pháp xây dựng năm 1873 trên nền Thành Gia Định sau khi đánh chiếm toàn bộ Nam Kỳ. Ban đầu Thành Cộng Hòa được đặt tên là Thành Martin des Pallières được sử dụng làm căn cứ của Trung đoàn dã chiến Nam Kỳ. Đến năm 1890, được chuyển quyền sử dụng của Trung đoàn bộ binh hải quân thứ 11 (11ème régiment d'infanterie de marine - 11ème RIM). Đến năm 1900, trung đoàn được đổi tên thành Trung đoàn bộ binh thuộc địa thứ 11 (11ème régiment d'infanterie coloniale - 11ème RIC). Người dân bấy giờ thường gọi căn cứ của trung đoàn này là trại Ông-dèm hoặc thành Ông-dèm, đọc trại từ onzième trong tiếng Pháp nghĩa là thứ 11.

Sau khi Ngô Đình Diệm làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã đổi tên trại Ông-dèm thành thành Cộng Hòa. Thời kì Đệ Nhất Cộng Hòa, thành Cộng Hòa là nơi đồn trú của Tiểu đoàn Phòng vệ Phủ Tổng thống. Trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi chỉ huy trưởng của Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Tổng thống Phủ bị bắt giam, làm giảm khả năng tổ chức chống đảo chính của lực lượng này. Mặc dù vậy, dù tấn công quyết liệt, quân đảo chính vẫn không thể công chiếm được thành Cộng Hòa. Đến rạng sáng ngày 2 tháng 11, khi tổng thống Ngô Đình Diệm thì lực lượng này mới buông súng, để Đại tá Nguyễn Văn Thiệu đem một trung đội vào tiếp thu.

Xem thêm:


 
  Thành Cộng Hòa nằm trên ngã ba Đại lộ Thống Nhất - Cường Để (nay là giao lộ Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng - Tôn Đức Thắng).


 
Thành Cộng Hòa là căn cứ của Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Tổng thống Phủ.  Cổng Thành Cộng Hòa bị quân đảo chính tấn công trong cuộc đảo chính năm 1963.Binh sĩ quân đảo chánh canh chừng tù binh Lữ Đoàn Phòng Vệ phủ Tổng Thống.Trong cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngày 1 tháng 11 năm 1963. Thành Cộng Hòa một trong những nơi bị quân đảo chính tấn công đầu tiên.
 Mặt ngoài Thành Cộng Hòa trên Đại lộ Thống Nhất.  Mặt ngoài Thành Cộng Hòa trên Đại lộ Thống Nhất.  Mặt ngoài Thành Cộng Hòa trên Đại lộ Thống Nhất.  Mặt ngoài Thành Cộng Hòa trên Đại lộ Thống Nhất.  Mặt ngoài Thành Cộng Hòa trên Đại lộ Thống Nhất.  Mặt ngoài Thành Cộng Hòa trên Đại lộ Thống Nhất.
 Tòa nhà phía trong Thành Cộng Hòa nơi đóng quân của Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Tổng thống Phủ. Tòa nhà bị bắn phá bởi quân đảo chính trong cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963.  Tòa nhà bị bắn phá bởi quân đảo chính trong cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963.  Tòa nhà bị bắn phá bởi quân đảo chính trong cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963.  Tòa nhà bị bắn phá bởi quân đảo chính trong cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963. 
  Tòa nhà bị bắn phá bởi quân đảo chính trong cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963.  Tòa nhà bị bắn phá bởi quân đảo chính trong cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963. 
  Tòa nhà bị bắn phá bởi quân đảo chính trong cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963.


 
 Một chiếc xe Jeep quân sự bị hư hại ở cổng Thành Cộng Hòa trong cuộc đảo chính năm 1963.  Một chiếc xe Jeep quân sự bị hư hại ở cổng Thành Cộng Hòa trong cuộc đảo chính năm 1963. Một chiếc xe Jeep quân sự bị hư hại ở cổng Thành Cộng Hòa trong cuộc đảo chính năm 1963. Một chiếc xe Jeep quân sự bị hư hại ở cổng Thành Cộng Hòa trong cuộc đảo chính năm 1963. 
Rất nhiều xe cộ bị hư hại trong lúc quân đảo chính tấn công Thành Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1963. Rất nhiều xe cộ bị hư hại trong lúc quân đảo chính tấn công Thành Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1963. Rất nhiều xe cộ bị hư hại trong lúc quân đảo chính tấn công Thành Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1963. Rất nhiều xe cộ bị hư hại trong lúc quân đảo chính tấn công Thành Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1963. Rất nhiều xe cộ bị hư hại trong lúc quân đảo chính tấn công Thành Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1963.Rất nhiều xe cộ bị hư hại trong lúc quân đảo chính tấn công Thành Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1963. 
 Rất nhiều xe cộ bị hư hại trong lúc quân đảo chính tấn công Thành Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1963. Rất nhiều xe cộ bị hư hại trong lúc quân đảo chính tấn công Thành Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1963. Rất nhiều xe cộ bị hư hại trong lúc quân đảo chính tấn công Thành Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1963. Rất nhiều xe cộ bị hư hại trong lúc quân đảo chính tấn công Thành Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1963. Quan cảnh phía bên trong Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.
  Quan cảnh phía bên trong Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.  Quan cảnh phía bên trong Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.


  Quan cảnh phía bên trong Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.


  Quan cảnh phía bên trong Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.  Quan cảnh phía bên trong Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963. 
  Quan cảnh phía bên trong Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.  Quan cảnh phía bên trong Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.  Quan cảnh phía bên trong Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.   Quan cảnh phía bên trong Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963. Đài tưởng niệm với biểu tượng cây trúc tượng trưng cho nền Đệ Nhất Cộng Hòa trong khuôn viên Thành Cộng Hòa. Đài tưởng niệm với biểu tượng cây trúc tượng trưng cho nền Đệ Nhất Cộng Hòa trong khuôn viên Thành Cộng Hòa. Đài tưởng niệm với biểu tượng cây trúc tượng trưng cho nền Đệ Nhất Cộng Hòa trong khuôn viên Thành Cộng Hòa. Tượng bán thân của Tổng thống Ngô Đình Diệm trong Thành Cộng Hòa. 
 Tháp canh phía bên ngoài Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.  Tháp canh phía bên ngoài Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.  Tháp canh phía bên ngoài Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963. 
   Tháp canh phía bên ngoài Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963. 
 Bức tường phía ngoài Thành Cộng Hòa bị quân đảo chính bắn phá.  Bức tường phía ngoài Thành Cộng Hòa bị quân đảo chính bắn phá.  Bức tường phía ngoài Thành Cộng Hòa bị quân đảo chính bắn phá.  Bức tường phía ngoài Thành Cộng Hòa bị quân đảo chính bắn phá.  Bức tường phía ngoài Thành Cộng Hòa bị quân đảo chính bắn phá. Quân đảo chính trên Đại lộ Thống Nhất cùng người dân đến xem phía bên ngoài Thành Cộng Hòa, ngày 2 tháng 11 năm 1963. Một binh sĩ đang nghỉ ngơi bên trong Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.Mặc dù Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi chỉ huy trưởng của Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Tổng thống Phủ bị bắt giam trong cuộc đảo chính năm 1963. Mặc dù quân đảo chính tấn công dữ dội vào Thành Cộng Hòa nhưng vẫn không chiếm được Thành Cộng Hòa. Đến rạng sáng ngày 2 tháng 11, khi tổng thống Ngô Đình Diệm thì lực lượng này mới buông súng, để Đại tá Nguyễn Văn Thiệu đem một trung đội vào tiếp thu. Ảnh: Tướng Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn đứng trước cổng Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.  Tướng Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn đứng trước cổng Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963.  Tướng Trần Văn Đôn đứng trước cổng Thành Cộng Hòa sau cuộc đảo chính năm 1963. Binh lính thuộc quân đảo chính sau khi chiếm được Thành Cộng Hòa, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính thuộc quân đảo chính sau khi chiếm được Thành Cộng Hòa, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính thuộc quân đảo chính sau khi chiếm được Thành Cộng Hòa, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính thuộc quân đảo chính sau khi chiếm được Thành Cộng Hòa, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính thuộc quân đảo chính sau khi chiếm được Thành Cộng Hòa, ngày 2 tháng 11 năm 1963. Sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963. Khu vực thành Cộng Hòa cho Bộ Giáo dục để thiết lập một khu Đại học (mà sau này là Đại học Văn Khoa và Dược khoa). Trên khu vực này, về sau còn thành lập thêm cơ sở của Cao đẳng Nông Lâm Súc và Đài Truyền hình. Một tuyến đường được mở xuyên qua thành Cộng Hòa cũ, nối thông tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và đại lộ Cường Để. Phía bên phải ngày nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng với Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.Phía bên trái ngày nay là Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II.No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.