-->

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Dinh Gia Long trong cuộc đảo chính năm 1963


Dinh Gia Long trong cuộc đảo chính năm 1963 

Sau sự kiện dinh Độc Lập bị ném bom ngày 27 tháng 2 năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm dời phủ tổng thống sang dinh Gia Long, trong khi dinh Độc Lập đang trong quá trình xây mới. Trong cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963. Dinh Gia Long là một trong những địa điểm quân đảo chính bao vây và tấn công đầu tiên. Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu buộc phải di chuyển xuống hầm bí mật dưới Dinh Gia Long. Hầm này có phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách cho Tổng thống và Cố vấn, và có địa đạo dẫn ra ngoài dinh. 

Đến 03:00 sáng, ngày 2 tháng 11 năm 1963, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu tấn công Dinh Gia Long bằng vũ khí hạng nặng 50 caliber, 75 mm và xe tăng, phá sập cổng Dinh. Rạng sáng, phe đảo chính tiến vào Dinh Gia Long với cảnh tượng đổ nát, ngổn ngang. Lúc này Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu đã thoát thân từ lúc 08:00 tối hôm trước.

Xem thêm:
Quân đảo chính đang tấn công vào Dinh Gia Long từ 03:00 sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963. Xe tăng M24 Chaffee đang được binh lính phe đảo chính tấn công Dinh Gia Long. Xe tăng M24 Chaffee phía trước Dinh Gia Long trong cuộc đảo chính năm 1963.


 
 
 Binh lính trung thành với Tổng thống Ngô Đình Diệm bị bắt trong cuộc đảo chính năm 1963.
 Xe tăng M24 Chaffee và xe thiết giáp M113 bao vây Dinh Gia Long. Một binh lính tử thương trong cuộc đảo chính năm 1963. Quang cảnh khu vực Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963. Xe thiết giáp M113 bị phá hủy trong cuộc đảo chính năm 1963.Đến rạng sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, binh lính phe đảo chính tiến vào Dinh Gia Long. 
 Dinh Gia Long bị quân đảo chính bắn phá dữ dội. Dinh Gia Long sau khi quân đảo chính chiếm giữ rạng sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963  Dinh Gia Long sau khi quân đảo chính chiếm giữ rạng sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963 Binh lính phe đảo chính trong khuôn viên Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963. 
  Binh lính phe đảo chính trong khuôn viên Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính trong khuôn viên Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính trong khuôn viên Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.


  Binh lính phe đảo chính trong khuôn viên Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính trong khuôn viên Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963. 
  Binh lính phe đảo chính trong khuôn viên Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963. 
  Binh lính phe đảo chính trong khuôn viên Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.   Binh lính phe đảo chính trong khuôn viên Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.   Binh lính phe đảo chính trong khuôn viên Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính trong khuôn viên Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính đứng bên trong Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.   Binh lính phe đảo chính đứng bên trong Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.Một căn phòng trong Dinh Gia Long trong cuộc đảo chính năm 1963.


 Bức tường trong khu vực Dinh Gia Long bị bắn trong cuộc đảo chính năm 1963. Một người lính phe đảo chính trên đường Gia Long (nay là đường Lý Tự Trọng) Xe tăng M24 Chaffee tham gia tấn công vào Dinh Gia Long. Xe thiết giáp M113 trong cuộc đảo chính năm 1963.  Xe thiết giáp M113 trong cuộc đảo chính năm 1963.  Xe thiết giáp M113 trong cuộc đảo chính năm 1963.  Xe thiết giáp M113 trong cuộc đảo chính năm 1963. Xe tăng M24 Chaffee ở góc đường Nguyễn Du trong cuộc đảo chính năm 1963. Xe tăng M24 Chaffee ở góc đường Nguyễn Du trong cuộc đảo chính năm 1963. Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963. 
 Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963. Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963. 
  Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính có mặt xung quanh khu vực Dinh Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963.  Binh lính phe đảo chính trên đường Gia Long, ngày 2 tháng 11 năm 1963. Quang cảnh đổ nát khu vực Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963. Mặt trước Dinh Gia Long với những vết đạn từ cuộc đảo chính năm 1963. 
 Mặt trước Dinh Gia Long với những vết đạn từ cuộc đảo chính năm 1963.  Mặt trước Dinh Gia Long với những vết đạn từ cuộc đảo chính năm 1963.  Mặt trước Dinh Gia Long với những vết đạn từ cuộc đảo chính năm 1963.  Mặt sau Dinh Gia Long với những vết đạn từ cuộc đảo chính năm 1963.   Mặt sau Dinh Gia Long với những vết đạn từ cuộc đảo chính năm 1963. Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.  Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.
   Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.
  Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.
  Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.  Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.  Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.   Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.   Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.   Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.   Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.   Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963. 
  Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.   Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.  Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.


  Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.  Người dân Sài Gòn tụ tập xung quanh Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963. 
Cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm trên bìa Tạp chí LIFE. 
 Hình ảnh cuộc đảo chính năm 1963 trên sách báo. 
  Hình ảnh cuộc đảo chính năm 1963 trên sách báo. 
 
 Dinh Gia Long được sữa chữa sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963. 
  Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963. 
   Hình chụp Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính năm 1963.

No comments

Theme images by rion819. Powered by Blogger.